move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / love / theme

Ľudskosť

entries
2
shows
122
uniques
66
theme was created 13.02.2021 by Lemmy
1
13.02.2021, 06:50
Humanisti odporúčajú, aby ľudia prejavili všetko dobré, čo v nich je, aby tak všetci ľudia mohli žiť dobrý život.
2

1. Lemmy 13.02.2021, 06:50

Humanisti odporúčajú, aby ľudia prejavili všetko dobré, čo v nich je, aby tak všetci ľudia mohli žiť dobrý život.

13.02.2021, 07:01
Potrebujeme vstúpiť do trvalej fázy „dať a brať" – výmeny nielen s tými, čo s nami súhlasia, ale aj s tými, čo majú iné názory.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 67 868 Bgenerated in : 0.060 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 039 098 xunique displays : 956 859 xip address : 3.237.178.91

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...