move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / theme

Lemmyho údený sleď menom Dán

entries
86
shows
34 814
uniques
2 199
theme was created 03.04.2018 by Alexander
1
03.04.2018, 12:39
Použime teraz tieto príklady na mesto Dan. Vieme, že za Mojžišovej doby neexistovalo, ale vzniklo o mnoho rokov neskoršie. Mojžiš teda nemohol byť autorom správy, že Abrahám prenasledoval tých kráľov až po Dan.

Objavil si ameriku. Stará známa vec. Mojžiš samozrejme nebol autorom Genesis. Len dal dohromady viaceré materiály do jedného spisu. Vtedy existovali knihy s ďaleko podrobnejším popisom udalostí. V samotnej tóre sa hovorí o knihe "bojov Hospodinových" (4.Moj.21,14) a neskôr v Joz.10,13 o knihe "Úprimného". Tieto a mnohé iné boli detailným popisom dielčich udalostí. Máme záznam o existencii "knihy zmluvy" (2 Moj. 24,7) a "knihy zákona" (5 Moj. 31,26; 29,19; 30,10; a i.) - písané samotným Mojžišom. Ako vidieť - boli tématicky rozdelené. Jedna pojednávala o bojoch, druhá o zmluvách, tretia o zákonoch, atď... (Všetkých bolo určite viac. -Možno ešte: -Kniha života Noachovho, kniha o stvorení sveta, života Adama a Evy, atď...) Mojžiš mal svojich pisárov (bol predsa vychovávaný na kráľovskom dvore). Bolo vtedy zvykom mať pisárov. Už v tejto dobe bolo normálne, že sa všetko dôležité do detailu zapisovalo. -Tóra nikdy nebola ústnou tradíciou. Tóra je len výťah dôležitých vecí z detailných popisov, lebo inak by jej čítanie bolo nudné a plné číselných udajov. Takto podobne zmýšlal aj pisateľ nekanonickej druhej knihy Makabejskej, keď v úvode hovorí:

"...Pokúsime sa do jediného zväzku zhrnúť, čo vypráva Jáson Kyrenský v piatich knihách. Uvedomujeme si, aké množstvo čísel a veľké množstvo látky spôsobuje potiaže tým, kto sa chcú oboznámiť s dejinnými udalosťami. Snažili sme sa čitateľa viesť tak, aby si premýšľajúci príbehy ľahšie zapamätali a všetci ktorým sa kniha dostane do ruky, aby z nej mali užitok....." (2.Mak.2,23-25).

Máme teda príklad z dávnej doby, ako sa vtedy písavalo. I keď druhá kniha Makabejská nieje súčasťou kánonu, môžeme si z nej urobiť predstavu, ako židia postupovali pri tvorbe ucelených spisov. Nevymýšlali si, ale robili súhrn. Prečo to robili, ani netreba rozoberať. Citácia hovorí sama za seba. Podobne pristupovali aj k tvorbe tóry a celého starého zákona. Občas máme spomenutý názov zdrojovej knihy. Napríklad "kniha Judských a Izraelských kráľov" (2.Par.16,11), atď... Všetky zdrojové knihy sa stratili. -Niektoré zanikli pri požiaroch, iné v častých vojnách a ďaľšie čakajú na svoje objavenie (ak boli zazanamenané na trvanlivejší materiál). Ľudia ktorí spisovali biblické knihy použijúc detailnejších záznamov, robili tak pod vedením Ducha Svätého. (Boli to väčšinou proroci.) Zároveň aktualizovali názvy niektorých miest - ako napríklad "krajina Rameses" (1_Moj.47,11; 2_Moj.12,37; 3_Moj.33,3; 3_Moj.33,5) ktorá sa tak vtedy nevolala, lebo názov "Ramesses" pochádza až z neskoršej doby. Exodus sa odohral ešte počas 18-tej dynastie a Ramzesovci panovali neskoršie. Podobne je na tom aj údaj z 1_Moj.36,31:

"...Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku skôr, ako vládol u Izraelcov kráľ.....".

Vieme, že Izraelský kráľ začal vládnuť až omnoho neskôr, než doba ktorú zachytáva prvá kniha Mojžišova. Vtedy nikto ešte nevedel, že u Izraelcov raz bude vládnuť kráľ. Proroci, ktorí spisovali biblické knihy z obsiahlych dejinných záznamov zároveň teda aj aktualizovali názvy a občas pridali nejakú tú vysvetľujúcu vsuvku.

link

(článok, ktorý som písal pred 7 rokmi)
2

1. Alexander 03.04.2018, 12:39

Použime teraz tieto príklady na mesto Dan. Vieme, že za Mojžišovej doby neexistovalo, ale vzniklo o mnoho rokov neskoršie. Mojžiš teda nemohol byť autorom správy, že Abrahám prenasledoval tých kráľov až po Dan. Objavil si ameriku. Stará známa vec. Mojžiš samozrejme nebol autorom Genesis. Len dal dohromady viaceré materiály do jedného spisu. Vtedy existovali knihy s ďaleko podrobnejším popisom udalostí. V samotnej tóre sa hovorí o knihe "bojov Hospodinových" (4.Moj.21,14) a neskôr v Joz.10,13 o ...

03.04.2018, 12:46
Vlastne už pred 10 rokmi.
3

1. Alexander 03.04.2018, 12:39

Použime teraz tieto príklady na mesto Dan. Vieme, že za Mojžišovej doby neexistovalo, ale vzniklo o mnoho rokov neskoršie. Mojžiš teda nemohol byť autorom správy, že Abrahám prenasledoval tých kráľov až po Dan. Objavil si ameriku. Stará známa vec. Mojžiš samozrejme nebol autorom Genesis. Len dal dohromady viaceré materiály do jedného spisu. Vtedy existovali knihy s ďaleko podrobnejším popisom udalostí. V samotnej tóre sa hovorí o knihe "bojov Hospodinových" (4.Moj.21,14) a neskôr v Joz.10,13 o ...

03.04.2018, 12:46
Pridal som ti tam nejake entery aby sa to lepsie citalo
consents: Alexander
4

3. EnaXnaY 03.04.2018, 12:46

Pridal som ti tam nejake entery aby sa to lepsie citalo

03.04.2018, 12:50
Díky moc. Lemmyho citát som sa pokúsil dať do SMALL, ale nefungovalo to.
5

4. Alexander 03.04.2018, 12:50

Díky moc. Lemmyho citát som sa pokúsil dať do SMALL, ale nefungovalo to.

03.04.2018, 13:00
Opravil som

Chybala specifikacia stylu

To SMALL som asi nikdy neskusal
consents: Alexander
6

5. EnaXnaY 03.04.2018, 13:00

Opravil som Chybala specifikacia stylu To SMALL som asi nikdy neskusal

03.04.2018, 13:15
Dík. Paráda.
7

6. Alexander 03.04.2018, 13:15

Dík. Paráda.

03.04.2018, 13:18
Rado sa stalo

A nezabudni, ze som pridal aj privatne spravy

Mal by si mat o tom upozornenie v hornej casti
8

1. Alexander 03.04.2018, 12:39

Použime teraz tieto príklady na mesto Dan. Vieme, že za Mojžišovej doby neexistovalo, ale vzniklo o mnoho rokov neskoršie. Mojžiš teda nemohol byť autorom správy, že Abrahám prenasledoval tých kráľov až po Dan. Objavil si ameriku. Stará známa vec. Mojžiš samozrejme nebol autorom Genesis. Len dal dohromady viaceré materiály do jedného spisu. Vtedy existovali knihy s ďaleko podrobnejším popisom udalostí. V samotnej tóre sa hovorí o knihe "bojov Hospodinových" (4.Moj.21,14) a neskôr v Joz.10,13 o ...

03.04.2018, 22:05
Vieš poskladať veľa slov, ktoré z lietadla vyzerajú, ako keby išlo o nejaký text. Ale bez zmyslu. V ktorej vete si vysvetlil, že sa Paine mýli? Nevidím žiadne vysvetlenie. Takže nie ja neovládam logiku, ale ty, lebo veľa táraš od veci. Snaž sa písať k téme, ktorú som ti poskytol. Lebo si táral, že ateisti nepracujú vedecky s biblickými vetami. Ale ako čítam tvoje taľafatky, ty iste nepracuješ vedeckou metódou, veď aj načo? Keď tebe stačí veriť.
9

8. Lemmy 03.04.2018, 22:05

Vieš poskladať veľa slov, ktoré z lietadla vyzerajú, ako keby išlo o nejaký text. Ale bez zmyslu. V ktorej vete si vysvetlil, že sa Paine mýli? Nevidím žiadne vysvetlenie. Takže nie ja neovládam logiku, ale ty, lebo veľa táraš od veci. Snaž sa písať k téme, ktorú som ti poskytol. Lebo si táral, že ateisti nepracujú vedecky s biblickými vetami. Ale ako čítam tvoje taľafatky, ty iste nepracuješ vedeckou metódou, veď aj načo? Keď tebe stačí veriť.

03.04.2018, 22:16
Skús zapojiť mozog a prečítať si 1 ešte 2x. (Lebo reaguješ mimo mísu.)
10

9. Alexander 03.04.2018, 22:16

Skús zapojiť mozog a prečítať si 1 ešte 2x. (Lebo reaguješ mimo mísu.)

03.04.2018, 23:24
Naopak, ty použi mozog, lebo si nijako nereagoval, čo napísal Paine.
13

10. Lemmy 03.04.2018, 23:24

Naopak, ty použi mozog, lebo si nijako nereagoval, čo napísal Paine.

04.04.2018, 07:37
Ako obvykle si si prečítal len prvých 5% textu a reagoval pudovo len na svoje prvé dojmy. Takže ti citujem vety, ktoré si nečítal:

Ľudia ktorí spisovali biblické knihy aktualizovali názvy niektorých miest - ako napríklad "krajina Rameses" (1_Moj.47,11; 2_Moj.12,37; 3_Moj.33,3; 3_Moj.33,5) ktorá sa tak vtedy nevolala, lebo názov "Ramesses" pochádza až z neskoršej doby. Exodus sa odohral ešte počas 18-tej dynastie a Ramzesovci panovali neskoršie. Podobne je na tom aj údaj z 1_Moj.36,31:

"...Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku skôr, ako vládol u Izraelcov kráľ.....".

Vieme, že Izraelský kráľ začal vládnuť až omnoho neskôr, než doba ktorú zachytáva prvá kniha Mojžišova. Vtedy nikto ešte nevedel, že u Izraelcov raz bude vládnuť kráľ. Proroci, ktorí spisovali biblické knihy z obsiahlych dejinných záznamov zároveň teda aj aktualizovali názvy a občas pridali nejakú tú vysvetľujúcu vsuvku. (To sa týka aj názve mesta Dán.)
11

9. Alexander 03.04.2018, 22:16

Skús zapojiť mozog a prečítať si 1 ešte 2x. (Lebo reaguješ mimo mísu.)

03.04.2018, 23:41
Snaž sa používať vedeckú metódu. Pokračujme:

O tom, ako sa židovské vojsko vrátilo z vražednej a lúpežnej výpravy, dočítame sa v knihe Numeri (31, 13): Priviedli zajatcov aj ulúpenú korisť k Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a celej izraelskej pospolitosti do tábora na Moabskej stepi pri Jordáne oproti Jerichu. Mojžiš, kňaz Eleazar a všetky kniežatá ľudu im vyšli z tábora v ústrety. Mojžiš sa však rozhneval na veliteľov vojsk, na vodcov, na tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy. Mojžiš im vyčítal: „Prečo ste nechali všetky ženy nažive?! Veď to práve ony na Balámovu radu zviedli Izraelitov, aby kvôli Fogorovi odpadli od Pána, za čo stihla Pánov ľud nákaza! Preto teraz pobite všetkých chlapcov a pozabíjajte aj všetky ženy, ktoré už obcovali s mužom. Ale všetky devy, ktoré ešte neobcovali s mužom, nechajte nažive pre seba!“ V celých dejinách národov sa nenájde ohavnejší a diabolskejší netvor, ktorý by bol meno človeka väčšmi zhanobil, ako tento Mojžiš, ak je pravda, čo je o ňom napísané v tomto Svätom písme. Tu je nariadené menom božím zavraždiť chlapcov, zavraždiť matky, bezbranných a nevinných, a sprzniť dievčatá. Nech sa v duchu prenesie každá matka do postavenia tých zajatých matiek; jedno dieťa jej zabijú, druhé sprznia a ju odovzdajú katovi, aby ju zabil.

Nech sa každé dievča vžije do postavenia tých zajatých dievčat, ktorým bol zavraždený brat, zavraždená matka, keď otcovia už boli pobití skôr, a ony samy mali byť vydané na sprznenie surovým židovským vojakom. Aké pocity sa musia zrodiť v prsiach takých matiek, takých dievčat, ktoré toto čítajú a majú považovať za sväté písmo, za božie slovo, za náboženstvo a majú mať toto diabolstvo v úcte a majú podľa toho riadiť svoj život? Náboženstvo, ktoré takto hubí všetky spoločenské mravné zväzky, je krivým, diabolským a nie božským náboženstvom.

link
12

11. Lemmy 03.04.2018, 23:41

Snaž sa používať vedeckú metódu. Pokračujme: O tom, ako sa židovské vojsko vrátilo z vražednej a lúpežnej výpravy, dočítame sa v knihe Numeri (31, 13): Priviedli zajatcov aj ulúpenú korisť k Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a celej izraelskej pospolitosti do tábora na Moabskej stepi pri Jordáne oproti Jerichu. Mojžiš, kňaz Eleazar a všetky kniežatá ľudu im vyšli z tábora v ústrety. Mojžiš sa však rozhneval na veliteľov vojsk, na vodcov, na tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy...

03.04.2018, 23:43
Číta kňaz tieto úryvky v kázňach?
15

12. Lemmy 03.04.2018, 23:43

Číta kňaz tieto úryvky v kázňach?

04.04.2018, 07:48
Ja keď si čítam bibliu, čitam ju celú - čiže aj toto.
V našej cirkvi sa občas čítajú aj takéto texty (i keď to platilo len v starom zákone a dnes Boží ľud už súdy nad pohanmi nevykonáva (bude vykonávať až po druhom príchode Krista).
14

11. Lemmy 03.04.2018, 23:41

Snaž sa používať vedeckú metódu. Pokračujme: O tom, ako sa židovské vojsko vrátilo z vražednej a lúpežnej výpravy, dočítame sa v knihe Numeri (31, 13): Priviedli zajatcov aj ulúpenú korisť k Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a celej izraelskej pospolitosti do tábora na Moabskej stepi pri Jordáne oproti Jerichu. Mojžiš, kňaz Eleazar a všetky kniežatá ľudu im vyšli z tábora v ústrety. Mojžiš sa však rozhneval na veliteľov vojsk, na vodcov, na tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy...

04.04.2018, 07:46
A jéjé, ďalší údený sleď. Prečo máš vždy potrebu reagovať mimo tému? Prečo k tomu nezaložíš novú tému ?

Áno, modlárstvo a okultizmus je krutá vec. Národ, ktorý tomu prepadol celý a ešte ku tomu naviedol Boží ľud aby takto hrešili s nimi, vzbudil Boží hnev a musel byť vyhladený celý. ...V konečnom dôsledku pri druhom príchode Krista a poslednom súde takto dopadne každý človek, ktorý zavrhol Krista. (A potom budú mučení naveky v pekle - takže to, čo si citoval je len slabý odvar z toho, čo svet (vrátane teba) čaká.)
16

14. Alexander 04.04.2018, 07:46

A jéjé, ďalší údený sleď. Prečo máš vždy potrebu reagovať mimo tému? Prečo k tomu nezaložíš novú tému ? Áno, modlárstvo a okultizmus je krutá vec. Národ, ktorý tomu prepadol celý a ešte ku tomu naviedol Boží ľud aby takto hrešili s nimi, vzbudil Boží hnev a musel byť vyhladený celý. ...V konečnom dôsledku pri druhom príchode Krista a poslednom súde takto dopadne každý človek, ktorý zavrhol Krista. (A potom budú mučení naveky v pekle - takže to, čo si citoval je len slabý odvar z toho, čo svet (...

04.04.2018, 07:55
keby čosi:

link

link
17

16. Alexander 04.04.2018, 07:55

keby čosi: https://www.youtube.com/watch?v=lgaYkRF7YuA http://www.tlg.estranky.sk/clanky/navsteva-pekla.html

04.04.2018, 08:37
A toto má byť výtvor láskavého, odpúšťajúceho a milujúceho Boha :)))
18

17. Nadja 04.04.2018, 08:37

A toto má byť výtvor láskavého, odpúšťajúceho a milujúceho Boha :)))

04.04.2018, 09:55
Proti hriechu a neposlušnosti je Boh neskutočne krutý. Boh nie je hipík:

Hebr 10,31
Strašné je upadnúť do rúk živého Boha.

link

Mar 9,42-48
A ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto maličkých, veriacich vo mňa, tomu by lepšie bolo, keby mu bol mlynský kameň zavesený okolo šije, a bol hodený do mora. A keby ťa pohoršovala tvoja ruka, odtni ju; lepšie ti je vojsť do života bezrukému, než aby si mal dve ruky a odišiel do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa, kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne. A keby ťa pohoršovala tvoja noha, odtni ju; lepšie ti je vojsť do života beznohému, než aby si mal dve nohy a bol hodený do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa, kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne. A keby ťa pohoršovalo tvoje oko, vylúp ho; lepšie ti je vojsť do kráľovstva Božieho jednookému, než aby si mal dve oči a bol hodený do ohnivého pekla, kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne.

link
consents: uchostrapate
19

18. Alexander 04.04.2018, 09:55

Proti hriechu a neposlušnosti je Boh neskutočne krutý. Boh nie je hipík: Hebr 10,31 Strašné je upadnúť do rúk živého Boha. http://obohu.cz/bible/index.php?styl=ROH&k=Zd&kap=10&v=31&najit=upadn%C3%BA%C5%A5#v31 Mar 9,42-48 A ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto maličkých, veriacich vo mňa, tomu by lepšie bolo, keby mu bol mlynský kameň zavesený okolo šije, a bol hodený do mora. A keby ťa pohoršovala tvoja ruka, odtni ju; lepšie ti je vojsť do života bezrukému, ...

04.04.2018, 10:00
Kurňa, to je neposlušných, ved nik si neodtína ruky ani nohy, takže radšej hrešia
20

19. Nadja 04.04.2018, 10:00

Kurňa, to je neposlušných, ved nik si neodtína ruky ani nohy, takže radšej hrešia

04.04.2018, 15:38
Nepochopila si. Odtnúť ruku, vylúpiť si oko, je tá posledná možnosť, keď už všetko ostatné zlyhalo. Ľudia ako ty berú hriech, Boha, neposlušnosť, svojvôľu na ľahkú váhu. To je najväčšia chyba. ...Vieš, keď už raz budeš stáť pred Bohom a toto všetko bude pred tebou realita, nebudeš sa môcť vrátiť, aby si veci napravila. Budeš čeliť krutej realite a do smiechu ti už nebude.
consents: uchostrapate
21

20. Alexander 04.04.2018, 15:38

Nepochopila si. Odtnúť ruku, vylúpiť si oko, je tá posledná možnosť, keď už všetko ostatné zlyhalo. Ľudia ako ty berú hriech, Boha, neposlušnosť, svojvôľu na ľahkú váhu. To je najväčšia chyba. ...Vieš, keď už raz budeš stáť pred Bohom a toto všetko bude pred tebou realita, nebudeš sa môcť vrátiť, aby si veci napravila. Budeš čeliť krutej realite a do smiechu ti už nebude.

04.04.2018, 16:26
No, takže toto akože u všetkých funguje a podľa teba všetci veriaci zomierajú ako anjelíci bez hriechu, čo - lebo minimálne pred smrťou už by mala byť posledná možnosť, ale nič si nik neodtína ... :)
Neposlušnosť vôči Bohu neberiem na ľahkú váhu, lebo nič také neexistuje :) Ale snažím sa žiť tak, aby som nemusela nič naprávať ...
22

21. Nadja 04.04.2018, 16:26

No, takže toto akože u všetkých funguje a podľa teba všetci veriaci zomierajú ako anjelíci bez hriechu, čo - lebo minimálne pred smrťou už by mala byť posledná možnosť, ale nič si nik neodtína ... :) Neposlušnosť vôči Bohu neberiem na ľahkú váhu, lebo nič také neexistuje :) Ale snažím sa žiť tak, aby som nemusela nič naprávať ...

04.04.2018, 21:06
Veď, to je najväčšia lož diabla. Nič také (ani on) neexistuje. Lebo si to povedala ty a je to pravda. A máš dočasne "vystarané". :)
consents: uchostrapate
23

22. Alexander 04.04.2018, 21:06

Veď, to je najväčšia lož diabla. Nič také (ani on) neexistuje. Lebo si to povedala ty a je to pravda. A máš dočasne "vystarané". :)

04.04.2018, 23:01
Nepotrebujem rozhodovanie sa medzi diablom a bohom, stačí mi rozhodovanie medzi dobrom a zlom , to zjavne existuje :)
24

23. Nadja 04.04.2018, 23:01

Nepotrebujem rozhodovanie sa medzi diablom a bohom, stačí mi rozhodovanie medzi dobrom a zlom , to zjavne existuje :)

05.04.2018, 00:43
Nikto nie je dobrý, iba Boh.
Rozumiem, že ľudia majú tendenciu utešovať sa svojimi rečami "nebude to také zlé", "bude to dobré", "Boh neexistuje", "Boží súd nebude",

atp

... Chvíľu to vydrží.
25

24. Alexander 05.04.2018, 00:43

Nikto nie je dobrý, iba Boh. Rozumiem, že ľudia majú tendenciu utešovať sa svojimi rečami "nebude to také zlé", "bude to dobré", "Boh neexistuje", "Boží súd nebude", atp... Chvíľu to vydrží.

05.04.2018, 07:16
A veriaci majú tendenciu vidieť dobro aj v zle, keď to káže ich boh. (napr. vraždiť deti ja nazývam zvráteným zlom a nie dobrom).

atp


26

25. Nadja 05.04.2018, 07:16

A veriaci majú tendenciu vidieť dobro aj v zle, keď to káže ich boh. (napr. vraždiť deti ja nazývam zvráteným zlom a nie dobrom). atp

05.04.2018, 17:37
Tvorca má právo rozobrať svoje výrobky kedy to uzná za vhodné. Nie je to nič zlé. Každý musí raz zomrieť a ukázať sa pred súdnou stolicou Kristovou, lebo to určil Boh, kvôli pádu ľudstva.
link
consents: uchostrapate
27

26. Alexander 05.04.2018, 17:37

Tvorca má právo rozobrať svoje výrobky kedy to uzná za vhodné. Nie je to nič zlé. Každý musí raz zomrieť a ukázať sa pred súdnou stolicou Kristovou, lebo to určil Boh, kvôli pádu ľudstva. http://obohu.cz/bible/index.php?styl=ROH&k=2K&kap=5&v=10&najit=v%C5%A1etci+sa+mus%C3%ADme+uk%C3%A1za%C5%A5+pred+s%C3%BAdnou+stolicou+Kristovou#v10

05.04.2018, 21:28
Podla mna to nie je az take jednoduche

Co ak vyrobok nadobudne vedomie, uvedomi si seba a stane sa dokonale podobnym tvorcovi?

Vo vsetkych aspektoch, ktore ta napadnu?

Nebude potom problem "zabit" takyto vyrobok?
28

27. EnaXnaY 05.04.2018, 21:28

Podla mna to nie je az take jednoduche Co ak vyrobok nadobudne vedomie, uvedomi si seba a stane sa dokonale podobnym tvorcovi? Vo vsetkych aspektoch, ktore ta napadnu? Nebude potom problem "zabit" takyto vyrobok?

05.04.2018, 22:04
To sa ale nestalo. :)
29

28. Alexander 05.04.2018, 22:04

To sa ale nestalo. :)

05.04.2018, 22:25
Co nie je moze byt

Pisem CO AK SA TAK STANE...

Nebude trochu "eticky" problem zlikvidovat taky vyrobok?
30

29. EnaXnaY 05.04.2018, 22:25

Co nie je moze byt Pisem CO AK SA TAK STANE... Nebude trochu "eticky" problem zlikvidovat taky vyrobok?

06.04.2018, 11:46
Vedomie predsa zničené nebude. Rozobratá bude len schránka, v ktorej prebýva.
consents: uchostrapate
31

30. Alexander 06.04.2018, 11:46

Vedomie predsa zničené nebude. Rozobratá bude len schránka, v ktorej prebýva.

06.04.2018, 11:49
Vedomie nie je podstatne

Podstatna je DUSA, ktora obsahuje komplexny zaznam o JA cloveka

Na zaklade informacii v nej ulozenych je mozne zrekonstruovat CLOVEKa do povodnej podoby
32

31. EnaXnaY 06.04.2018, 11:49

Vedomie nie je podstatne Podstatna je DUSA, ktora obsahuje komplexny zaznam o JA cloveka Na zaklade informacii v nej ulozenych je mozne zrekonstruovat CLOVEKa do povodnej podoby

06.04.2018, 11:50
Preto je napisane ze sa mame bat toho, ktory aj DUSU moze znicit
consents: uchostrapate
33

32. EnaXnaY 06.04.2018, 11:50

Preto je napisane ze sa mame bat toho, ktory aj DUSU moze znicit

06.04.2018, 11:53
A o TELO sa nemusime bat

Lebo telo je len nastroj, ktory JA pouziva

Viac o chapani JA a vztahov k zvysku sveta tuto :

link
34

32. EnaXnaY 06.04.2018, 11:50

Preto je napisane ze sa mame bat toho, ktory aj DUSU moze znicit

06.04.2018, 12:36
Smrťou tela sa duša nezničí.
2:
V biblii sa nepíše o zničení duše ale o uvrhnutí do pekla:

link
consents: uchostrapate
35

34. Alexander 06.04.2018, 12:36

Smrťou tela sa duša nezničí. 2: V biblii sa nepíše o zničení duše ale o uvrhnutí do pekla: http://obohu.cz/bible/index.php?hledat=Lk+12+4-5&k=L&styl=ROH&kap=12&kde=1#v4

06.04.2018, 12:37
Ja som cital o zahubeni

link

V niektorych prekladoch sa hovori aj o zniceni
36

35. EnaXnaY 06.04.2018, 12:37

Ja som cital o zahubeni https://www.bible.sk/sk/ekumenicky/matus/10/28 V niektorych prekladoch sa hovori aj o zniceni

06.04.2018, 12:54
Preto treba ísť do originálu:

hypodeiksó de hymin, tina fobéthéte. fobéthéte ton meta to apokteinai, eksúsian echonta embalein eis tén geennan.

Ukážem však vám koho (prečo) sa báť. báť sa pred tým (kto) usmrcuje, moc má vhodiť(uvrhnúť) do gehenny

link

(prof. Roháček vo všeobecnosti preklada doslovne podľa originálu, preto je tento preklad najlepší

link
37

36. Alexander 06.04.2018, 12:54

Preto treba ísť do originálu: hypodeiksó de hymin, tina fobéthéte. fobéthéte ton meta to apokteinai, eksúsian echonta embalein eis tén geennan. Ukážem však vám koho (prečo) sa báť. báť sa pred tým (kto) usmrcuje, moc má vhodiť(uvrhnúť) do gehenny http://obohu.cz/bible/index.php?tr_cz=ne&k=L&styl=TR&kap=12&v=5#v5 (prof. Roháček vo všeobecnosti preklada doslovne podľa originálu, preto je tento preklad najlepší https://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_Bib...

06.04.2018, 13:10
Okey

Podstatne je, ze DUSA je najvacsi poklad ktory kazdy z nas ma a mal by si ju dostatocne chranit
consents: uchostrapate
38

37. EnaXnaY 06.04.2018, 13:10

Okey Podstatne je, ze DUSA je najvacsi poklad ktory kazdy z nas ma a mal by si ju dostatocne chranit

06.04.2018, 14:18
Môžem sa nesmelo spýtať na nosič tohto záznamu (informácií v duši)? Akým spôsobom sa zaznamenáva, kde sa prechováva a pod..., a kde sú dôkazy o tom?
39

38. Nadja 06.04.2018, 14:18

Môžem sa nesmelo spýtať na nosič tohto záznamu (informácií v duši)? Akým spôsobom sa zaznamenáva, kde sa prechováva a pod..., a kde sú dôkazy o tom?

06.04.2018, 14:19
Na to zatial nemam odpovede

Ked budem mat tak sa ohlasim

Mozes si zatial pozriet toto :

link
40

39. EnaXnaY 06.04.2018, 14:19

Na to zatial nemam odpovede Ked budem mat tak sa ohlasim Mozes si zatial pozriet toto : https://www.youtube.com/watch?v=M1-eBPY_hds

06.04.2018, 14:23
Ok, a už niekomu bola zničená duša? Poznáš niekoho takého?
41

40. Nadja 06.04.2018, 14:23

Ok, a už niekomu bola zničená duša? Poznáš niekoho takého?

06.04.2018, 14:24
Neviem

Pisem, len co je o DUSI napisane v knihe knih
42

41. EnaXnaY 06.04.2018, 14:24

Neviem Pisem, len co je o DUSI napisane v knihe knih

06.04.2018, 14:27
V 31 tvrdíš niečo, o čom netušíš, že existuje?
43

42. Nadja 06.04.2018, 14:27

V 31 tvrdíš niečo, o čom netušíš, že existuje?

06.04.2018, 14:29
DUSA je pre mna abstrakny pojem

Mozno to nie je nejaky objekt co fyzicky existuje

Len pojem na oznacenie toho co ta charakterizuje

Odpoved na otazku : AKE JE TVOJE JA
44

43. EnaXnaY 06.04.2018, 14:29

DUSA je pre mna abstrakny pojem Mozno to nie je nejaky objekt co fyzicky existuje Len pojem na oznacenie toho co ta charakterizuje Odpoved na otazku : AKE JE TVOJE JA

06.04.2018, 14:31
Píšeš, že v duši je záznam, tak ako môže byť v niečom, čo neexistuje?

45

44. Nadja 06.04.2018, 14:31

Píšeš, že v duši je záznam, tak ako môže byť v niečom, čo neexistuje?

06.04.2018, 14:36
To je trochu zlozitejsie na vysvetlenie

Pri programovani to pouzivame

Z triedy ktora je abstraktna nemozno vytvorit objekt

Ale aj napriek tomu sa ta trieda pouziva na vyspecifikovanie NIECOho

Ked pouzivam ten pojem tak to neznamena ze nieco take musi existovat

Skorej sa to pouziva opisne na vyjadrenie urcitej vlastnosti alebo ked chces opisat ako nieco funguje

Opisujes princip

Nie skutocny objekt zo skutocneho sveta
46

45. EnaXnaY 06.04.2018, 14:36

To je trochu zlozitejsie na vysvetlenie Pri programovani to pouzivame Z triedy ktora je abstraktna nemozno vytvorit objekt Ale aj napriek tomu sa ta trieda pouziva na vyspecifikovanie NIECOho Ked pouzivam ten pojem tak to neznamena ze nieco take musi existovat Skorej sa to pouziva opisne na vyjadrenie urcitej vlastnosti alebo ked chces opisat ako nieco funguje Opisujes princip Nie skutocny objekt zo skutocneho sveta

06.04.2018, 14:37
Vid. link

Alebo zo svk wiki : Abstraktný pojem je pojem, ktorý je výsledkom poznania istej vlastnosti predmetov, myšlienkovo od nich abstrahovanej, ako napr. pojem udatnosti, hmotnosti a pod.
47

46. EnaXnaY 06.04.2018, 14:37

Vid. https://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_type Alebo zo svk wiki : Abstraktný pojem je pojem, ktorý je výsledkom poznania istej vlastnosti predmetov, myšlienkovo od nich abstrahovanej, ako napr. pojem udatnosti, hmotnosti a pod.

06.04.2018, 14:55
Takže, ak som ťa správne pochopila, pojem duša je zoznam duševných vlastností človeka, ale tento zoznam neexistuje, zato je možné ho zničiť... podivné :)
48

47. Nadja 06.04.2018, 14:55

Takže, ak som ťa správne pochopila, pojem duša je zoznam duševných vlastností človeka, ale tento zoznam neexistuje, zato je možné ho zničiť... podivné :)

06.04.2018, 14:56
Ach Nadja

Existuje v skutocnosti hmotnost?

A predsa o nej hovorime
49

48. EnaXnaY 06.04.2018, 14:56

Ach Nadja Existuje v skutocnosti hmotnost? A predsa o nej hovorime

06.04.2018, 14:58
Dam ti priklad

Cisto teoreticky sa moze vsetko o tebe zaznamenavat do tvojej DNA

Cisto teoreticky budeme vediet v buducnosti z DNA vypestovat daneho jedinca

Ak znicis DNA tak hold smola

To je vsak uz nieco co volame IMPLEMENTACIA

Sposob akym sa informacie o TEBE ukladaju niekde
51

49. EnaXnaY 06.04.2018, 14:58

Dam ti priklad Cisto teoreticky sa moze vsetko o tebe zaznamenavat do tvojej DNA Cisto teoreticky budeme vediet v buducnosti z DNA vypestovat daneho jedinca Ak znicis DNA tak hold smola To je vsak uz nieco co volame IMPLEMENTACIA Sposob akym sa informacie o TEBE ukladaju niekde

06.04.2018, 15:00
Okrem toho JA vesmir povazujem za kvazi informacny system

To co je hmatatelne je jedna vec - to dokazeme skumat

Ale nic nevieme o internych procesoch vesmiru a ci nema nahodou niekde tie informacie ktore hmatame odzalohovane
53

49. EnaXnaY 06.04.2018, 14:58

Dam ti priklad Cisto teoreticky sa moze vsetko o tebe zaznamenavat do tvojej DNA Cisto teoreticky budeme vediet v buducnosti z DNA vypestovat daneho jedinca Ak znicis DNA tak hold smola To je vsak uz nieco co volame IMPLEMENTACIA Sposob akym sa informacie o TEBE ukladaju niekde

06.04.2018, 15:01
Všetko o mne sa do DNA nezapisuje, lebo sme súhrnom telesných, duševných vlastností a skúseností :)
54

53. Nadja 06.04.2018, 15:01

Všetko o mne sa do DNA nezapisuje, lebo sme súhrnom telesných, duševných vlastností a skúseností :)

06.04.2018, 15:02
To bol znova len priklad

Pytas sa ma na nieco co NEVIEM
57

54. EnaXnaY 06.04.2018, 15:02

To bol znova len priklad Pytas sa ma na nieco co NEVIEM

06.04.2018, 15:06
Ale ja viem, že existuje napríklad epigenetika, kde získavať vlastnosti, ktoré nie sú v DNA. Sú zapísané v bunkách napr. ale nie v duši :))
Duša - to je len taká skratka, čo si predstavujeme ako všetko, čo tvorí človeka, niečo ako počasie - ani to neexistuje, opísať sa to nedá, ale každý vie hneď, o čom rozprávame..
58

57. Nadja 06.04.2018, 15:06

Ale ja viem, že existuje napríklad epigenetika, kde získavať vlastnosti, ktoré nie sú v DNA. Sú zapísané v bunkách napr. ale nie v duši :)) Duša - to je len taká skratka, čo si predstavujeme ako všetko, čo tvorí človeka, niečo ako počasie - ani to neexistuje, opísať sa to nedá, ale každý vie hneď, o čom rozprávame..

06.04.2018, 15:07
No bingo

Je to ABSTRAKTNY POJEM na oznacenie vsetkeho co sa tyka TEBA
59

58. EnaXnaY 06.04.2018, 15:07

No bingo Je to ABSTRAKTNY POJEM na oznacenie vsetkeho co sa tyka TEBA

06.04.2018, 15:09
Ok, s tým súhlasím, ale to neznamená, že je to niekde zaznamenané, je to len pomôcka, s ktorou vieme pracovať, lebo ten súhrn vlastností je takmer nekonečný, a ešte sa aj mení, nie je možné ho postihnúť...
60

59. Nadja 06.04.2018, 15:09

Ok, s tým súhlasím, ale to neznamená, že je to niekde zaznamenané, je to len pomôcka, s ktorou vieme pracovať, lebo ten súhrn vlastností je takmer nekonečný, a ešte sa aj mení, nie je možné ho postihnúť...

06.04.2018, 15:10
Preco si myslis ze je takmer nekonecny?

Na vytvorenie cloveka stacia 2 bunky

Ich spojenim dostanes NIECO z coho sa vyvinie kompletny clovek
61

60. EnaXnaY 06.04.2018, 15:10

Preco si myslis ze je takmer nekonecny? Na vytvorenie cloveka stacia 2 bunky Ich spojenim dostanes NIECO z coho sa vyvinie kompletny clovek

06.04.2018, 15:15
A pokial neveris ze je aj nieco viac nez to hmotne tak musis predpokladat ze to NIECO obsahovalo vsetko potrebne na to aby sa CLOVEK vyvinul

So vsetkym co CLOVEKa definuje
63

61. EnaXnaY 06.04.2018, 15:15

A pokial neveris ze je aj nieco viac nez to hmotne tak musis predpokladat ze to NIECO obsahovalo vsetko potrebne na to aby sa CLOVEK vyvinul So vsetkym co CLOVEKa definuje

06.04.2018, 15:22
To je nemožné, od vzniku alely 9 mesiacov matka pracuje na tom, aby sa z nej (z alely) stal človek, teda nie je tam zaručene všetko..
65

63. Nadja 06.04.2018, 15:22

To je nemožné, od vzniku alely 9 mesiacov matka pracuje na tom, aby sa z nej (z alely) stal človek, teda nie je tam zaručene všetko..

06.04.2018, 15:24
Telo matky ako pracuje?

Dodava plodu ziviny (stavebny material) aby sa mohlo vyvijat
66

65. EnaXnaY 06.04.2018, 15:24

Telo matky ako pracuje? Dodava plodu ziviny (stavebny material) aby sa mohlo vyvijat

06.04.2018, 15:33
Napríklad živiny, takže je jasné, že alela neobsahuje všetko, čo tvorí človeka.
Ale nie len živiny. Napríklad vieš, že ak je matka v tehotenstve nešťastná, skracujú sa telomery a človek nemá možnosť dožiť sa vysokého veku? Alebo inteligenciu človeka ovplyvňuje množstvo testosteronu v tele matky počas tehotenstva, atd...
67

66. Nadja 06.04.2018, 15:33

Napríklad živiny, takže je jasné, že alela neobsahuje všetko, čo tvorí človeka. Ale nie len živiny. Napríklad vieš, že ak je matka v tehotenstve nešťastná, skracujú sa telomery a človek nemá možnosť dožiť sa vysokého veku? Alebo inteligenciu človeka ovplyvňuje množstvo testosteronu v tele matky počas tehotenstva, atd...

06.04.2018, 15:35
Ja to vidim takto

Kompletna informacia potrebna na vyvin cloveka je ulozena v tom zarodku

A vzdy existuju aj vonkajsie vplyvy, ktore ovplyvnia dany vyvoj

Dokazom je, ze ten proces mozno urobit aj v skumavke
68

67. EnaXnaY 06.04.2018, 15:35

Ja to vidim takto Kompletna informacia potrebna na vyvin cloveka je ulozena v tom zarodku A vzdy existuju aj vonkajsie vplyvy, ktore ovplyvnia dany vyvoj Dokazom je, ze ten proces mozno urobit aj v skumavke

06.04.2018, 15:38
Ak by sme dokazali vytvorit prostredie podobne maternici so vsetkym co s tym suvisi tak by zena vobec nebola potrebna na rodenie deti

A podla mna k tomu dospejeme casom

Deti budeme "pestovat" v inkubatoroch
69

68. EnaXnaY 06.04.2018, 15:38

Ak by sme dokazali vytvorit prostredie podobne maternici so vsetkym co s tym suvisi tak by zena vobec nebola potrebna na rodenie deti A podla mna k tomu dospejeme casom Deti budeme "pestovat" v inkubatoroch

06.04.2018, 16:46
Jo, sexmisia, to poznáme...
Ale tam neboli potrební muži, ak si dobre spomínam
70

69. Nadja 06.04.2018, 16:46

Jo, sexmisia, to poznáme... Ale tam neboli potrební muži, ak si dobre spomínam

06.04.2018, 17:01
No a v nasej buducnosti nebudu potrebne zeny
72

70. EnaXnaY 06.04.2018, 17:01

No a v nasej buducnosti nebudu potrebne zeny

27.06.2018, 21:09
EnaXnaY veru, spolocnost k tomu uz speje .. chyba len to umelovytvorene prostredie pre maternicu .......... kedze k robotkam pre sex sa budu spravat viac pozorne a nezne ako k tym co mohli by mat zive .. vid :

link
73

72. uchostrapate 27.06.2018, 21:09

EnaXnaY veru, spolocnost k tomu uz speje .. chyba len to umelovytvorene prostredie pre maternicu .......... kedze k robotkam pre sex sa budu spravat viac pozorne a nezne ako k tym co mohli by mat zive .. vid : https://noizz.sk/veda-a-technika/sex-robot-samantha/9yyr7hb?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-noizz&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

27.06.2018, 21:11
Nu poviem ti to takto

Moje meno je MAROŠ Latinsky MARIS V preklade MUŽ

A ja MUŽ nikdy nedovolím aby ŽENU nahradili

To by som poprel svoje meno
consents: uchostrapate
62

60. EnaXnaY 06.04.2018, 15:10

Preco si myslis ze je takmer nekonecny? Na vytvorenie cloveka stacia 2 bunky Ich spojenim dostanes NIECO z coho sa vyvinie kompletny clovek

06.04.2018, 15:19
2 bunky je alela, nie človek :)
To môžeš rovno napísať, že na vytvorenie človeka stačí vodík a helium...
64

62. Nadja 06.04.2018, 15:19

2 bunky je alela, nie človek :) To môžeš rovno napísať, že na vytvorenie človeka stačí vodík a helium...

06.04.2018, 15:23
Nadjenka ty necitas dosledne

Hovorim, ze sa z toho NIECOho co vzniklo spojenim 2och buniek VYVINIE kompletny clovek
75

57. Nadja 06.04.2018, 15:06

Ale ja viem, že existuje napríklad epigenetika, kde získavať vlastnosti, ktoré nie sú v DNA. Sú zapísané v bunkách napr. ale nie v duši :)) Duša - to je len taká skratka, čo si predstavujeme ako všetko, čo tvorí človeka, niečo ako počasie - ani to neexistuje, opísať sa to nedá, ale každý vie hneď, o čom rozprávame..

24.07.2018, 13:36
57-
Nadja - treba pochopiť, alebo prijať za fakt, alebo ak si zarytá ateistka tak aspoň pripustiť možnosť, že existuje:
B. Hmotne - energetický svet stvorený Veľkým treskom s antropickým princípom t.j. na konci s človekom na duchovný obraz svojho Stvoriteľa.
A. Prvotne je svet nehmotný, spirituálny - Kozmická pamäť - Boh s vlastným sebauvedomením aké dal aj Človeku.
Ľudské telo aj so svojim DNA, je so svojim uvedomovaním sa - vedomím a neviem čím ešte, len prostriedok na získavanie nových spirituálnych zážitkov trvale ukladaných do Nevedomia. Po smrti tela sa rozhoduje (Boh rozhoduje), či človek vôbec vytvoril niečo použiteľné vo večnosti. Ak áno, tak duša ide k Bohu, ak nie - tak ide do zatratenia, aby Božie Nevedomie nezasvinila, alebo (teraz vychádzam z Biblie) ide na nápravu do Očistca.
76

75. kntsz 24.07.2018, 13:36

57- Nadja - treba pochopiť, alebo prijať za fakt, alebo ak si zarytá ateistka tak aspoň pripustiť možnosť, že existuje: B. Hmotne - energetický svet stvorený Veľkým treskom s antropickým princípom t.j. na konci s človekom na duchovný obraz svojho Stvoriteľa. A. Prvotne je svet nehmotný, spirituálny - Kozmická pamäť - Boh s vlastným sebauvedomením aké dal aj Človeku. Ľudské telo aj so svojim DNA, je so svojim uvedomovaním sa - vedomím a neviem čím ešte, len prostriedok na získavanie nových spir...

24.07.2018, 13:41
Ak dovolíš kntsz, zareagoval by som na ten očistec. Ja sa usilujem svoju vieru budovať len na Biblii, (neuznávam pretp napr. cirkevnú tradíciu) pretože verím, že Boh nám skrze túto knihu odovzdal všetko čo potrebujeme o Ňom poznať. Avšak očistec, ako miesto napravenia duší, v nej skutočne nenachádzam...Vedel by si mi uviesť biblické texty ktoré o ňom svedčia?
79

76. Ludwig 24.07.2018, 13:41

Ak dovolíš kntsz, zareagoval by som na ten očistec. Ja sa usilujem svoju vieru budovať len na Biblii, (neuznávam pretp napr. cirkevnú tradíciu) pretože verím, že Boh nám skrze túto knihu odovzdal všetko čo potrebujeme o Ňom poznať. Avšak očistec, ako miesto napravenia duší, v nej skutočne nenachádzam...Vedel by si mi uviesť biblické texty ktoré o ňom svedčia?

24.07.2018, 13:58
76-
chceš odo mňa veľa. Nie som teológ. Viem však, že s pojmom Očistec sa bežne pracuje v kresťanstve. Že niečo takéto existuje sa však dá dozvedieť aj od ľudí, ktorí sa dostali do Nevedomia - napr. pri zážitkoch blízkych smrti alebo spontánne. Preto som to aj dal do zátvorky....Veľa sa dá vygúgliť. Odo mňa však nebudeš počuť tvrdenie, že Očistec existuje - osobne však v neho verím, lebo zapadá do môjho "stromu poznania".
80

79. kntsz 24.07.2018, 13:58

76- chceš odo mňa veľa. Nie som teológ. Viem však, že s pojmom Očistec sa bežne pracuje v kresťanstve. Že niečo takéto existuje sa však dá dozvedieť aj od ľudí, ktorí sa dostali do Nevedomia - napr. pri zážitkoch blízkych smrti alebo spontánne. Preto som to aj dal do zátvorky....Veľa sa dá vygúgliť. Odo mňa však nebudeš počuť tvrdenie, že Očistec existuje - osobne však v neho verím, lebo zapadá do môjho "stromu poznania".

24.07.2018, 14:47
Také vysvetlenie beriem. Ide mi o to, že na niektoré veci možno aj na základe biblických textov nahliadať z viacerých pohladov. Napríklad, odmietavé stanovisko protestantov či Svedkov Jehovových k očistcu tiež vychádza z Biblie. Preto sa už snažím skôr používať formuláciu "podla môjho pochopenia Písma", kedže to sa medzi veriacimi môže odlišovať.
consents: kntsz
83

75. kntsz 24.07.2018, 13:36

57- Nadja - treba pochopiť, alebo prijať za fakt, alebo ak si zarytá ateistka tak aspoň pripustiť možnosť, že existuje: B. Hmotne - energetický svet stvorený Veľkým treskom s antropickým princípom t.j. na konci s človekom na duchovný obraz svojho Stvoriteľa. A. Prvotne je svet nehmotný, spirituálny - Kozmická pamäť - Boh s vlastným sebauvedomením aké dal aj Človeku. Ľudské telo aj so svojim DNA, je so svojim uvedomovaním sa - vedomím a neviem čím ešte, len prostriedok na získavanie nových spir...

25.07.2018, 13:15
kntsz, ja tu možnosť pripúšťam rovnako, ako ty isto pripúšťaš možnosť, že je to úplná hovadina :)
Mimochodom, sebauvedomenie nemajú len ľudia, ale aj niektoré zvieratká :)
84

83. Nadja 25.07.2018, 13:15

kntsz, ja tu možnosť pripúšťam rovnako, ako ty isto pripúšťaš možnosť, že je to úplná hovadina :) Mimochodom, sebauvedomenie nemajú len ľudia, ale aj niektoré zvieratká :)

27.07.2018, 15:47
83-
omyl, ja možnosť, že je to hovadina nepripúšťam.
Už to nie je otázkou viery, ale poznania.
Sebauvedomenie (Já) v zmysle ako som uviedol, je podstatne širší pojem.
Nechcem zahlcovať DF informáciami, tak sa vyjadrujem len heslovite. To, čo človeka oddeľuje od zvierat je hlavne Pojmová spirituálna úroveň pamäti, pojmový aparát umožňujúci sa pýtať Prečo?
Ďalej je to hlavne schopnosť deduktívneho poznávania, ktorú zvieratá nemajú a nikdy mať nebudú. Zvieratá poznávajú iba indukciou.
Ak by si sa začala viacej o túto problematiku zaujímať, ktorá sa žiaľ na školách neučí, (tam nám povedali iba niečo o druhej signálnej sústave), tak je toho na niekoľko cca 200 stranových kníh
85

84. kntsz 27.07.2018, 15:47

83- omyl, ja možnosť, že je to hovadina nepripúšťam. Už to nie je otázkou viery, ale poznania. Sebauvedomenie (Já) v zmysle ako som uviedol, je podstatne širší pojem. Nechcem zahlcovať DF informáciami, tak sa vyjadrujem len heslovite. To, čo človeka oddeľuje od zvierat je hlavne Pojmová spirituálna úroveň pamäti, pojmový aparát umožňujúci sa pýtať Prečo? Ďalej je to hlavne schopnosť deduktívneho poznávania, ktorú zvieratá nemajú a nikdy mať nebudú. Zvieratá poznávajú iba indukciou. Ak by si sa...

27.07.2018, 16:49
Vidíš. Ja som to predpokladala. Ak máme nejaké presvedčenie (ty svoje a ja opačné), veľmi ťažko pripustíme, že druhý môže mať pravdu - veď potom by sme mali pochybnosti as nie presvedčenie)
Ak teda vidíš na sebe, ako nevieš pripustiť množnosť, že ja mám pravdu,. prečo si myslíš, že som ja lepšia ako ty? Nie, som úplne rovnaká a to tvoje "mala by si pripustiť" si najprv vyskúšaj na sebe :)

Inak myslím si, že ľudstvo posúva práve to, že všetci nemáme rovnaký názor :)
86

85. Nadja 27.07.2018, 16:49

Vidíš. Ja som to predpokladala. Ak máme nejaké presvedčenie (ty svoje a ja opačné), veľmi ťažko pripustíme, že druhý môže mať pravdu - veď potom by sme mali pochybnosti as nie presvedčenie) Ak teda vidíš na sebe, ako nevieš pripustiť množnosť, že ja mám pravdu,. prečo si myslíš, že som ja lepšia ako ty? Nie, som úplne rovnaká a to tvoje "mala by si pripustiť" si najprv vyskúšaj na sebe :) Inak myslím si, že ľudstvo posúva práve to, že všetci nemáme rovnaký názor :)

30.07.2018, 15:21
Síce si to pekne a rozumne napísala, ale napriek tomu v tomto prípade s tebou nesúhlasím. (To samozrejme neznamená, že ty so mnou súhlasiť musíš alebo, že by som ťa o tvoju pravdu chcel obrať.)
Má to jednoduchý dôvod.
Všetka tvoja argumentácia a nielen tvoja, ale takmer všetkých ateistov, je založená na vedomostiach, ktoré sa učia v školách a to od základnej po vysokú. Tvrdím to, lebo to mám za sebou. Som technik a logika je nevyhnutná v mojom profesionálnom zameraní.
S odpustením mám teda pred tebou výhodu, že ma s veľkou pravdepodobnosťou žiadnym novým argumentom neprekvapíš.
Čiže nie je to v polohe posúvania ľudstva dopredu preto, lebo máme rozdielne názory. Toto by platilo vtedy, ak by si mala aspoň orientačne naštudované informácie, ktoré sme sa v merite témy na školách neučili a boli by odlišné od mojich.
Dosť márne tuná, aj na DF.sk hľadám oponenta, ktorý by mal iný názor ako ja, ale nie taký akým som si už prešiel a pod tlakom nových informácií nezvratne opustil.
50

48. EnaXnaY 06.04.2018, 14:56

Ach Nadja Existuje v skutocnosti hmotnost? A predsa o nej hovorime

06.04.2018, 14:59
Hmotnosť je vlastnosť hmoty, je možné ju merať... Kolko meria duša?
Aj tá láskavosť sa nejak prejavuje, aj ked meter na ňu nemáme, vieme, že niekto je láskavý a iný nie... Ľudia duševne postihnutí majú poruchu mozgu, nie duše...
52

50. Nadja 06.04.2018, 14:59

Hmotnosť je vlastnosť hmoty, je možné ju merať... Kolko meria duša? Aj tá láskavosť sa nejak prejavuje, aj ked meter na ňu nemáme, vieme, že niekto je láskavý a iný nie... Ľudia duševne postihnutí majú poruchu mozgu, nie duše...

06.04.2018, 15:00
No vidis

Rozpravas o niecom co fyzicky neexistuje

Bol to len priklad

Ak som povedal o DUSI ze obsahuje komplexnu informaciu o tvojom JA tak to znamena ze DUSA ma tolko BAJTOV aby tieto informacie dokazala ponat
55

52. EnaXnaY 06.04.2018, 15:00

No vidis Rozpravas o niecom co fyzicky neexistuje Bol to len priklad Ak som povedal o DUSI ze obsahuje komplexnu informaciu o tvojom JA tak to znamena ze DUSA ma tolko BAJTOV aby tieto informacie dokazala ponat

06.04.2018, 15:03
Ja ale rozprávať o niečom, čo neexistuje, môžem poľahky, ale tým predsa nedokazuješ, že to existuje... že to odráža hocijakú ľubovoľnú skutočnosť...
56

55. Nadja 06.04.2018, 15:03

Ja ale rozprávať o niečom, čo neexistuje, môžem poľahky, ale tým predsa nedokazuješ, že to existuje... že to odráža hocijakú ľubovoľnú skutočnosť...

06.04.2018, 15:06
Vychadzam zo skutocnosti

Dokazes fungovat v realite

Ak by sme popisali model toho ako fungujes tak dostanes ALGORITMUS = postupnost krokov

Kazdy algoritmus pracuje so vstupnymi udajmi

A tieto udaje musia byt niekde ulozene (pamat, dna, cokolvek)

A suhrn tychto informacii o TEBE oznacujeme pojmom DUSA

Je to akoby oznacenie vsetkeho co sa tyka tvojho JA

Niektori veria ze tieto informacie preziju aj tvoju SMRT

Ako to je v skutocnosti, netusim

Ale priklanam sa k tomuto nazoru
71

55. Nadja 06.04.2018, 15:03

Ja ale rozprávať o niečom, čo neexistuje, môžem poľahky, ale tým predsa nedokazuješ, že to existuje... že to odráža hocijakú ľubovoľnú skutočnosť...

27.06.2018, 21:05
Nadja . „duša“ znamena duchovny princip v cloveku.
78

71. uchostrapate 27.06.2018, 21:05

Nadja . „duša“ znamena duchovny princip v cloveku.

24.07.2018, 13:47
71 -
to nie je pravda. To je skorej Svedomie (- alebo časť svedomia), ktorého pôvod je "kapánek zložitejší" a nie je obyčajne vedomím ovládateľné.
77

50. Nadja 06.04.2018, 14:59

Hmotnosť je vlastnosť hmoty, je možné ju merať... Kolko meria duša? Aj tá láskavosť sa nejak prejavuje, aj ked meter na ňu nemáme, vieme, že niekto je láskavý a iný nie... Ľudia duševne postihnutí majú poruchu mozgu, nie duše...

24.07.2018, 13:43
50-
omyl - napr. schizofrenici majú poruchu v Nevedomí - duše mimo hmotu - nie poruchu v mozgu.
Preto dnešná psychiatria ju nevie liečiť a iba potláča jej prejavy. Jung ak objaviteľ a následne už dnes veľmi veľa hlbinných psychológov (napr. v USA už preplácané poisťovňami), liečia duševné poruchy siahajúce do Nevedomia napr. holotropným dýchaním, ktorým sa je možné aspoň čiastočne do Nevedomia t.j. duchovna mimo hmotu dostať a bojovať s poruchou a aj ju takto naprávať.
74

38. Nadja 06.04.2018, 14:18

Môžem sa nesmelo spýtať na nosič tohto záznamu (informácií v duši)? Akým spôsobom sa zaznamenáva, kde sa prechováva a pod..., a kde sú dôkazy o tom?

24.07.2018, 13:18
Pozri si Junga a jeho dôkazy o existencii Nevedomia - Nevedomia osobného, Nevedomia kolektívneho a Božie Nevedomie, ktoré je nad všetkým a pôvodcom všetkého.
81

16. Alexander 04.04.2018, 07:55

keby čosi: https://www.youtube.com/watch?v=lgaYkRF7YuA http://www.tlg.estranky.sk/clanky/navsteva-pekla.html

24.07.2018, 23:33
16-
tak toto nemá nič spoločné s kresťanstvom!
Je to zcestné až incestné - absolútne nepochopenie Nového zákona - toho, čo nám Ježiš prišiel zvestovať.
consents: Ludwig
82

81. kntsz 24.07.2018, 23:33

16- tak toto nemá nič spoločné s kresťanstvom! Je to zcestné až incestné - absolútne nepochopenie Nového zákona - toho, čo nám Ježiš prišiel zvestovať.

24.07.2018, 23:47
Súhlasím, je to zvrátené!

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 325 541 Bgenerated in : 0.132 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 482 487 xunique displays : 1 190 071 xip address : 3.234.211.61

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...