move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / theme

Katolícky kňaz Marek Orko Vácha a jeho primitívne názory na ateistov

entries
87
shows
32 310
uniques
2 094
theme was created 20.01.2019 by Lemmy
1
20.01.2019, 10:24
Mám podozrenie, že keď sa človek ešte len vyučuje za kňaza, tak mu vymývajú mozog, a kŕmia ho rôznymi nezmyslami o ateistoch. Tak, ako kedysi tárali bludy o čarodejniciach a bosorkách. Kňazi sa nezmenili, vždy sú sprostí ako v stredoveku. Nevedia nič, len urážať. Majú úplne falošné predstavy o ateistoch.

link
2

1. Lemmy 20.01.2019, 10:24

Mám podozrenie, že keď sa človek ešte len vyučuje za kňaza, tak mu vymývajú mozog, a kŕmia ho rôznymi nezmyslami o ateistoch. Tak, ako kedysi tárali bludy o čarodejniciach a bosorkách. Kňazi sa nezmenili, vždy sú sprostí ako v stredoveku. Nevedia nič, len urážať. Majú úplne falošné predstavy o ateistoch. http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2019010063

22.01.2019, 11:52
Mám podozrenie, že humanisti vedia len ohovárať
consents: kntsz
3

2. EnaXnaY 22.01.2019, 11:52

Mám podozrenie, že humanisti vedia len ohovárať

22.01.2019, 14:54
Len sa bije za svoju pravdu. Presne ako tí "sprostí kňazi", čo sa od stredoveku nezmenili....
4

3. Ludwig 22.01.2019, 14:54

Len sa bije za svoju pravdu. Presne ako tí "sprostí kňazi", čo sa od stredoveku nezmenili....

22.01.2019, 16:50
Veru, je to bitkár
5

4. EnaXnaY 22.01.2019, 16:50

Veru, je to bitkár

22.01.2019, 17:17
Biť = kritizovať, pranierovať; biť na poplach = burcovať verejnú mienku; biť sa do pŕs = prisahať sa; biť sa = vynakladať veľké úsilie na dosiahnutie niečoho; zápasiť, boriť sa: biť sa o prvenstvo, o titul, o život; biť sa za práva, za mier, za oslobodenie vlasti, za prácu; biť sa so životom; biť sa za niečo/niekoho = rozhodne, energicky niečo, niekoho presadzovať, obhajovať, o niečo, niekoho bojovať atď.
8

5. Lemmy 22.01.2019, 17:17

Biť = kritizovať, pranierovať; biť na poplach = burcovať verejnú mienku; biť sa do pŕs = prisahať sa; biť sa = vynakladať veľké úsilie na dosiahnutie niečoho; zápasiť, boriť sa: biť sa o prvenstvo, o titul, o život; biť sa za práva, za mier, za oslobodenie vlasti, za prácu; biť sa so životom; biť sa za niečo/niekoho = rozhodne, energicky niečo, niekoho presadzovať, obhajovať, o niečo, niekoho bojovať atď.

22.01.2019, 17:21
bitkár, -a muž. r. kto sa rád bije;
consents: EnaXnaY
9

8. Ludwig 22.01.2019, 17:21

bitkár, -a muž. r. kto sa rád bije;

22.01.2019, 17:22
To je Lemmyho najobľúbenejšia činnosť
12

8. Ludwig 22.01.2019, 17:21

bitkár, -a muž. r. kto sa rád bije;

22.01.2019, 17:37
Áno, EnaXnaY nevie nič iné, len przniť, znásilňovať významy slov.

Biť = trestať bitkou, tĺcť, udierať: biť niekoho po chrbte;
biť koňa bičom;
biť deti;
chlapci sa bijú rujú sa, klčkujú sa

2. zasahovať nárazmi, údermi, narážať, búchať, búšiť
13

12. Lemmy 22.01.2019, 17:37

Áno, EnaXnaY nevie nič iné, len przniť, znásilňovať významy slov. Biť = trestať bitkou, tĺcť, udierať: biť niekoho po chrbte; biť koňa bičom; biť deti; chlapci sa bijú rujú sa, klčkujú sa 2. zasahovať nárazmi, údermi, narážať, búchať, búšiť

22.01.2019, 17:38
V tejto téme biješ pána Váchu
15

13. EnaXnaY 22.01.2019, 17:38

V tejto téme biješ pána Váchu

22.01.2019, 17:40
Vácha je oprávnene kritizovaný za účelové klamstvá o ateistoch. Slovo biť tu nesedí, pretože ateisti sa musia brániť. On bije, ateista sa bráni.
17

15. Lemmy 22.01.2019, 17:40

Vácha je oprávnene kritizovaný za účelové klamstvá o ateistoch. Slovo biť tu nesedí, pretože ateisti sa musia brániť. On bije, ateista sa bráni.

22.01.2019, 17:41
Ateista sa bráni bitkou
19

17. EnaXnaY 22.01.2019, 17:41

Ateista sa bráni bitkou

22.01.2019, 17:42
Klamstvo. Osveta, rozum, to sú ateistove nástroje.
21

19. Lemmy 22.01.2019, 17:42

Klamstvo. Osveta, rozum, to sú ateistove nástroje.

22.01.2019, 17:43
Nič iné si neurobil len sa vyvŕšil na nejakom úbožiakovi
23

21. EnaXnaY 22.01.2019, 17:43

Nič iné si neurobil len sa vyvŕšil na nejakom úbožiakovi

22.01.2019, 17:46
Len čo je pravda, pekne Váchu ohováraš, že je úbožiak. Lebo aj v tomto sa mýliš. Žije sa mu lepšie ako tebe.
25

23. Lemmy 22.01.2019, 17:46

Len čo je pravda, pekne Váchu ohováraš, že je úbožiak. Lebo aj v tomto sa mýliš. Žije sa mu lepšie ako tebe.

22.01.2019, 17:47
Ja mu nezávidím
27

25. EnaXnaY 22.01.2019, 17:47

Ja mu nezávidím

22.01.2019, 17:48
Takže platí moje, že ho ohováraš, že je nejaký úbožiak.
29

27. Lemmy 22.01.2019, 17:48

Takže platí moje, že ho ohováraš, že je nejaký úbožiak.

22.01.2019, 17:49
Úbožiak je lebo si ho ohovoril
30

29. EnaXnaY 22.01.2019, 17:49

Úbožiak je lebo si ho ohovoril

22.01.2019, 20:02
Nemáš pravdu, neohováram ho. Zato ty si úbožiak, že oprávnenú kritiku nazývaš ohováraním.
48

30. Lemmy 22.01.2019, 20:02

Nemáš pravdu, neohováram ho. Zato ty si úbožiak, že oprávnenú kritiku nazývaš ohováraním.

23.01.2019, 20:11
Nazvať niekoho sprostým nie je kritika
consents: kntsz
54

5. Lemmy 22.01.2019, 17:17

Biť = kritizovať, pranierovať; biť na poplach = burcovať verejnú mienku; biť sa do pŕs = prisahať sa; biť sa = vynakladať veľké úsilie na dosiahnutie niečoho; zápasiť, boriť sa: biť sa o prvenstvo, o titul, o život; biť sa za práva, za mier, za oslobodenie vlasti, za prácu; biť sa so životom; biť sa za niečo/niekoho = rozhodne, energicky niečo, niekoho presadzovať, obhajovať, o niečo, niekoho bojovať atď.

26.01.2019, 22:22
takže asi bude nejaký rozduel medzi- byť namäkko a biť na mäkko
6

2. EnaXnaY 22.01.2019, 11:52

Mám podozrenie, že humanisti vedia len ohovárať

22.01.2019, 17:18
Skrátene: Mám istotu, že EnaXnaY vie len ohovárať.
7

6. Lemmy 22.01.2019, 17:18

Skrátene: Mám istotu, že EnaXnaY vie len ohovárať.

22.01.2019, 17:20
Odkiaľ berieš istotu?
10

7. EnaXnaY 22.01.2019, 17:20

Odkiaľ berieš istotu?

22.01.2019, 17:35
Z tvojich príspevkov.
11

10. Lemmy 22.01.2019, 17:35

Z tvojich príspevkov.

22.01.2019, 17:36
Niečo sa ti zazdalo
14

11. EnaXnaY 22.01.2019, 17:36

Niečo sa ti zazdalo

22.01.2019, 17:38
Nie, pretože ohováraš humanistov, že oni podľa teba ohovárajú iných. A to je nepravda, že ohovárajú. Zatiaľ len ty tu ohováraš humanistov.
16

14. Lemmy 22.01.2019, 17:38

Nie, pretože ohováraš humanistov, že oni podľa teba ohovárajú iných. A to je nepravda, že ohovárajú. Zatiaľ len ty tu ohováraš humanistov.

22.01.2019, 17:40
A mne sa zas marilo, že ty ohováraš katolíckych kňazov
18

16. EnaXnaY 22.01.2019, 17:40

A mne sa zas marilo, že ty ohováraš katolíckych kňazov

22.01.2019, 17:41
Cituj ohováranie.
20

18. Lemmy 22.01.2019, 17:41

Cituj ohováranie.

22.01.2019, 17:42
Úvodný príspevok
22

20. EnaXnaY 22.01.2019, 17:42

Úvodný príspevok

22.01.2019, 17:45
Biedny, chatrný dôkaz. A vieš svoj názor aj obhájiť? Nevieš. Inak, s tebou nie je možná seriózna diskusia, nakoľko znásilňuješ, prekrúcaš významy slov. To, že slová majú viacero významov, neznamená, že v diskusii je to správne zameniť. Napríklad ak bude reč o tvojej hlave, tak to nebude reč o kapustnej hlave.
24

22. Lemmy 22.01.2019, 17:45

Biedny, chatrný dôkaz. A vieš svoj názor aj obhájiť? Nevieš. Inak, s tebou nie je možná seriózna diskusia, nakoľko znásilňuješ, prekrúcaš významy slov. To, že slová majú viacero významov, neznamená, že v diskusii je to správne zameniť. Napríklad ak bude reč o tvojej hlave, tak to nebude reč o kapustnej hlave.

22.01.2019, 17:46
Najviac sa mi páčilo ako si uviedol že sú sprostí a vzápätí dodal, že nevedia nič len urážať
consents: kntsz
26

24. EnaXnaY 22.01.2019, 17:46

Najviac sa mi páčilo ako si uviedol že sú sprostí a vzápätí dodal, že nevedia nič len urážať

22.01.2019, 17:48
Sprostí sú v tom, že ateistov krivo urážajú.
28

26. Lemmy 22.01.2019, 17:48

Sprostí sú v tom, že ateistov krivo urážajú.

22.01.2019, 17:49
A v čom sa lýšiš?
31

28. EnaXnaY 22.01.2019, 17:49

A v čom sa lýšiš?

22.01.2019, 20:02
V líške?
32

28. EnaXnaY 22.01.2019, 17:49

A v čom sa lýšiš?

22.01.2019, 20:04
Odlišujem sa v tom, že ak kritizujem druhých, tak hovorím o konkrétnych ich názoroch. Ale on si o ateistoch vymýšľa bludy. Ja netáram nezmysly o tých, ktorých kritizujem. Poviem svoj názor, ale na základe toho, čo iní hovoria, konajú.
33

32. Lemmy 22.01.2019, 20:04

Odlišujem sa v tom, že ak kritizujem druhých, tak hovorím o konkrétnych ich názoroch. Ale on si o ateistoch vymýšľa bludy. Ja netáram nezmysly o tých, ktorých kritizujem. Poviem svoj názor, ale na základe toho, čo iní hovoria, konajú.

23.01.2019, 04:59
Aký konkrétny názor si kritizoval v tejto téme? Napísal si, že kňazi sú stále sprostí ako boli v stredoveku, tárajú o ateistoch bludy ako kedysi o čarodejniciach a nevedia nič len urážať...
consents: kntsz
35

33. Ludwig 23.01.2019, 04:59

Aký konkrétny názor si kritizoval v tejto téme? Napísal si, že kňazi sú stále sprostí ako boli v stredoveku, tárajú o ateistoch bludy ako kedysi o čarodejniciach a nevedia nič len urážať...

23.01.2019, 18:00
Kňazi, tí, ktorí sú ako kňaz Vácha. Dá sa to napísať aj v jednotnom čísle, lenže takých Váchovcov je veľa. Povedz, ktorý kňaz sa kladne vyjadril o humanistoch? Humanisti sa neraz kladne vyjadrili o nábožných. Váchovci (to sú tí kňazi, ktorí ti nešli do rozumu) čo vedia? Len ohovárať. Nečítal si Váchove klamstvá o ateistoch?
37

35. Lemmy 23.01.2019, 18:00

Kňazi, tí, ktorí sú ako kňaz Vácha. Dá sa to napísať aj v jednotnom čísle, lenže takých Váchovcov je veľa. Povedz, ktorý kňaz sa kladne vyjadril o humanistoch? Humanisti sa neraz kladne vyjadrili o nábožných. Váchovci (to sú tí kňazi, ktorí ti nešli do rozumu) čo vedia? Len ohovárať. Nečítal si Váchove klamstvá o ateistoch?

23.01.2019, 18:12
Na základe vyhlásení pár kňazov nemôžeš vyvodzovať závery platné na všetkých klerikov. Ani Tvoje vyhlásenia na adresu veriacich nie sú práve kóšer, a tvrdím snáď preto že všetci ateisti hovoria o veriacich bludy a vedia len urážať?
Neviem ktorý kňaz sa vyjadril kladne o humanistoch. Ale je pravdepodobné, že takí existujú...Niektorí katolíci majú dnes už veľmi zmierlivé postoje. V tomto smere sa RKC výrazne zmenila v porovnaní s tým stredovekom, o ktorom si sa zmienil...
38

37. Ludwig 23.01.2019, 18:12

Na základe vyhlásení pár kňazov nemôžeš vyvodzovať závery platné na všetkých klerikov. Ani Tvoje vyhlásenia na adresu veriacich nie sú práve kóšer, a tvrdím snáď preto že všetci ateisti hovoria o veriacich bludy a vedia len urážať? Neviem ktorý kňaz sa vyjadril kladne o humanistoch. Ale je pravdepodobné, že takí existujú...Niektorí katolíci majú dnes už veľmi zmierlivé postoje. V tomto smere sa RKC výrazne zmenila v porovnaní s tým stredovekom, o ktorom si sa zmienil...

23.01.2019, 19:29
Veď o mne klameš, ja nevyvodzuje závery platné na všetkých klerikov. Skade berieš na mňa takúto drzosť. Ja sa vyjadrujem zásadne konkrétne o tých kňazoch, ktorí ohovárajú ateistov, o tých kňazoch, ktorí majú sexuálne škandály, a tých je viac ako tisíc. Neustále pribúdajú nové a nové škandálne kauzy. O iných nehovorím, len o tých, o ktorých sa vyjadrujem. A takých ako je Vácha, je viacero. Už som ich neraz kritizoval.
40

38. Lemmy 23.01.2019, 19:29

Veď o mne klameš, ja nevyvodzuje závery platné na všetkých klerikov. Skade berieš na mňa takúto drzosť. Ja sa vyjadrujem zásadne konkrétne o tých kňazoch, ktorí ohovárajú ateistov, o tých kňazoch, ktorí majú sexuálne škandály, a tých je viac ako tisíc. Neustále pribúdajú nové a nové škandálne kauzy. O iných nehovorím, len o tých, o ktorých sa vyjadrujem. A takých ako je Vácha, je viacero. Už som ich neraz kritizoval.

23.01.2019, 19:42
Prečítaj si svoj úvodný príspevok. Vôbec si sa nevyjadroval konkrétne, hovoril si o kňazoch všeobecne, teda defacto o všetkých...
44

40. Ludwig 23.01.2019, 19:42

Prečítaj si svoj úvodný príspevok. Vôbec si sa nevyjadroval konkrétne, hovoril si o kňazoch všeobecne, teda defacto o všetkých...

23.01.2019, 19:59
Nie je to pravda.

Mám podozrenie, že keď sa človek [napr. Vácha a jemu podobní, ktorí sa tiež takto falošne o ateistoch vyjadrujú] ešte len vyučuje za kňaza, tak mu vymývajú mozog, a kŕmia ho rôznymi nezmyslami o ateistoch [to si sám zisti, akými nezmyslami vyučujú nováčikov o ateistoch]. Tak, ako kedysi tárali bludy o čarodejniciach a bosorkách. [Chceš tvrdiť, že toto nebolo počas stredoveku, i novoveku? Čo toľké veľké množstvo pogrom?] Kňazi sa nezmenili, vždy sú sprostí ako v stredoveku. [Veď to je článok o Váchovi, a jemu podobných kňazoch. Ty si nečítal článok, odkiaľ je to skopírované.] Nevedia nič, len urážať. Majú úplne falošné predstavy o ateistoch. [Pravda, Vácha a jemu podobní…]
39

37. Ludwig 23.01.2019, 18:12

Na základe vyhlásení pár kňazov nemôžeš vyvodzovať závery platné na všetkých klerikov. Ani Tvoje vyhlásenia na adresu veriacich nie sú práve kóšer, a tvrdím snáď preto že všetci ateisti hovoria o veriacich bludy a vedia len urážať? Neviem ktorý kňaz sa vyjadril kladne o humanistoch. Ale je pravdepodobné, že takí existujú...Niektorí katolíci majú dnes už veľmi zmierlivé postoje. V tomto smere sa RKC výrazne zmenila v porovnaní s tým stredovekom, o ktorom si sa zmienil...

23.01.2019, 19:33
Nehovorím o všetkých, len o tých, ktorí majú falošné predstavy o ateistoch. Lebo klamú, keď ohovárajú ateistov. My žijeme rovnako plnohodnotné životy ako kresťania. Odlišujeme sa len tým, že nemáme navyše v mozgu tú náboženskú ideológiu. Ale kultúru, umenie, vnímame asi rovnako, napríklad.
41

39. Lemmy 23.01.2019, 19:33

Nehovorím o všetkých, len o tých, ktorí majú falošné predstavy o ateistoch. Lebo klamú, keď ohovárajú ateistov. My žijeme rovnako plnohodnotné životy ako kresťania. Odlišujeme sa len tým, že nemáme navyše v mozgu tú náboženskú ideológiu. Ale kultúru, umenie, vnímame asi rovnako, napríklad.

23.01.2019, 19:46
Ale ja ťa chápem, že ťa nahnevá, ak sa niekto vyjadruje na adresu ateistov neobjektívne a vidí v nich niečo čo nie sú. My sme tu s Nadjou reagovali na to, že si obvinil všetkých kňazov z tých vecí čo som už zmienil. Už si mi to ale ozrejmil, nemáš na mysli všetkých, beriem to teda tak, že si v úvodnom príspevku nesformuloval svoje pocity a myšlienky práve najvýstižnejšie...Mne sa to stáva každú chvíľu. Takže pre mňa je to týmto uzavreté. V poriadku?
42

41. Ludwig 23.01.2019, 19:46

Ale ja ťa chápem, že ťa nahnevá, ak sa niekto vyjadruje na adresu ateistov neobjektívne a vidí v nich niečo čo nie sú. My sme tu s Nadjou reagovali na to, že si obvinil všetkých kňazov z tých vecí čo som už zmienil. Už si mi to ale ozrejmil, nemáš na mysli všetkých, beriem to teda tak, že si v úvodnom príspevku nesformuloval svoje pocity a myšlienky práve najvýstižnejšie...Mne sa to stáva každú chvíľu. Takže pre mňa je to týmto uzavreté. V poriadku?

23.01.2019, 19:55
Neobvinil som všetkých. Logicky je to aj nemožné, pretože nepoznám všetkých. Vyjadrujem sa len k tým, ktorí falošne krivdia ateistom. Slovo všetci som vôbec nepoužil. Przníš diskusiu. Neznásilňuj moje vety.
43

42. Lemmy 23.01.2019, 19:55

Neobvinil som všetkých. Logicky je to aj nemožné, pretože nepoznám všetkých. Vyjadrujem sa len k tým, ktorí falošne krivdia ateistom. Slovo všetci som vôbec nepoužil. Przníš diskusiu. Neznásilňuj moje vety.

23.01.2019, 19:58
Tvoja veta: "Kňazi sa nezmenili, vždy sú sprostí ako v stredoveku. Nevedia nič, len urážať. Majú úplne falošné predstavy o ateistoch."

Prepáč, ale nemyslím si že znásilňujem Tvoje vety, ak tu vidím zovšeobecnenie...Viac sa k tomu nebudem vyjadrovať....
45

43. Ludwig 23.01.2019, 19:58

Tvoja veta: "Kňazi sa nezmenili, vždy sú sprostí ako v stredoveku. Nevedia nič, len urážať. Majú úplne falošné predstavy o ateistoch." Prepáč, ale nemyslím si že znásilňujem Tvoje vety, ak tu vidím zovšeobecnenie...Viac sa k tomu nebudem vyjadrovať....

23.01.2019, 20:00
Ako som už povedal, nečítal si článok, preto si nelogicky dospel k bludnému názoru, že ide o zovšeobecnenie.
47

45. Lemmy 23.01.2019, 20:00

Ako som už povedal, nečítal si článok, preto si nelogicky dospel k bludnému názoru, že ide o zovšeobecnenie.

23.01.2019, 20:03
Ten článok som práveže čítal, aj keď priznávam sa že len zbežne. Kde sú tam ale konkrétne uvedené názory toho kňaza na ateistov? Vidím akurát, že Česko potrebuje podla neho viac kostolov a že cirkev vymenila Boha za neresti...
50

47. Ludwig 23.01.2019, 20:03

Ten článok som práveže čítal, aj keď priznávam sa že len zbežne. Kde sú tam ale konkrétne uvedené názory toho kňaza na ateistov? Vidím akurát, že Česko potrebuje podla neho viac kostolov a že cirkev vymenila Boha za neresti...

23.01.2019, 21:32
Katolícky kňaz si myslí, že Česko je najateistickejšia krajina v Európe a potrebuje kostoly. Čiže zdôrazňuje, že Česi sú väčšinou ateisti. Potom zdôrazní, že keď ľudia prestanú veriť v boha, tak priletia besi. Ak ty toto nepovažuješ za urážku, tvoj problém. Nie potom o čom diskutovať. Z ateistov vytvára svoj pseudoproblém, že keď nie sú nábožní, tak budú pachtiť po moci, sexe, peniazoch, čo on nazýva modernými bohmi. On to v tamtom článku vysvetlil. Lenže to môže byť pravda o nejakých kresťanoch, ktorí z nejakých dôvodov si uľahčujú život konzumným spôsobom. On falošne však obviňuje ateistov, že keď zhodili boha, nahradili si ho takými neresťami. Lebo to nie je pravda. Neskôr sa ateistu pýta, čo má v najhlbšom mieste.
46

43. Ludwig 23.01.2019, 19:58

Tvoja veta: "Kňazi sa nezmenili, vždy sú sprostí ako v stredoveku. Nevedia nič, len urážať. Majú úplne falošné predstavy o ateistoch." Prepáč, ale nemyslím si že znásilňujem Tvoje vety, ak tu vidím zovšeobecnenie...Viac sa k tomu nebudem vyjadrovať....

23.01.2019, 20:00
Pozri 44. príspevok. Ty si článok nečítal.
56

35. Lemmy 23.01.2019, 18:00

Kňazi, tí, ktorí sú ako kňaz Vácha. Dá sa to napísať aj v jednotnom čísle, lenže takých Váchovcov je veľa. Povedz, ktorý kňaz sa kladne vyjadril o humanistoch? Humanisti sa neraz kladne vyjadrili o nábožných. Váchovci (to sú tí kňazi, ktorí ti nešli do rozumu) čo vedia? Len ohovárať. Nečítal si Váchove klamstvá o ateistoch?

24.02.2019, 23:39
35-
......ako sa vôbec môže kňaz (a nielen on) pozitívne vyjadrovať o vašom humanizme???
Vašu skomolenú a prekrútenú mravnosť dávate ako vzor humanistického správania.
Naviac si dáte názov humanisti, čím si farizejsky a drzo privlastňujete pojem, od ktorého ste na hony vzdialení.
Ty nesiahaš Váchovi ani po členky:
Pozri si napr. wiki:
- VŠ Masarikova univerzita - biológ, genetik.....
- VŠ teológia
- prednosta ústavu etiky na Karlovej univerzite
- naviac športovec, ktorý dosiahol Severný pól ....
Ty máš čo za sebou okrem členstva v KSS ????
consents: TvojOponent
57

56. kntsz 24.02.2019, 23:39

35- ......ako sa vôbec môže kňaz (a nielen on) pozitívne vyjadrovať o vašom humanizme??? Vašu skomolenú a prekrútenú mravnosť dávate ako vzor humanistického správania. Naviac si dáte názov humanisti, čím si farizejsky a drzo privlastňujete pojem, od ktorého ste na hony vzdialení. Ty nesiahaš Váchovi ani po členky: Pozri si napr. wiki: - VŠ Masarikova univerzita - biológ, genetik..... - VŠ teológia - prednosta ústavu etiky na Karlovej univerzite - naviac športovec, ktorý dosiahol Severný pól .......

25.02.2019, 17:53
Pretože humanizmus je ľudskejší ako zločinecké kresťanstvo. Preto!

Výraz humanizmus je nám vlastný, pretože prešiel našim vlastným vývojom, už od antiky, cez stredovek, novovek, renesanciu, osvietenstvo až po dnešok.

V každej tej dobe boli ľudia, ktorí používali kritické myslenie a kládli dôraz na rozum. Nie na vieru, náboženskú vieru. V každom tom období zápasili s nemravnými nábožnými ľuďmi.
61

57. Lemmy 25.02.2019, 17:53

Pretože humanizmus je ľudskejší ako zločinecké kresťanstvo. Preto! Výraz humanizmus je nám vlastný, pretože prešiel našim vlastným vývojom, už od antiky, cez stredovek, novovek, renesanciu, osvietenstvo až po dnešok. V každej tej dobe boli ľudia, ktorí používali kritické myslenie a kládli dôraz na rozum. Nie na vieru, náboženskú vieru. V každom tom období zápasili s nemravnými nábožnými ľuďmi.

25.02.2019, 20:46
Niet nad šľachetných humanistov
62

57. Lemmy 25.02.2019, 17:53

Pretože humanizmus je ľudskejší ako zločinecké kresťanstvo. Preto! Výraz humanizmus je nám vlastný, pretože prešiel našim vlastným vývojom, už od antiky, cez stredovek, novovek, renesanciu, osvietenstvo až po dnešok. V každej tej dobe boli ľudia, ktorí používali kritické myslenie a kládli dôraz na rozum. Nie na vieru, náboženskú vieru. V každom tom období zápasili s nemravnými nábožnými ľuďmi.

25.02.2019, 21:03
57 Humanizmus je novotvar...
Ty si fanatik bez kritického myslenia :-) Veď aj na OSACR Ťa len trpia ako "blbého Slováka" :-)
Zmyslom Tvojho života sa stala nenávisť. Nenávidíš katolíkov s rovnakou posadnutosťou ako Hitler nenávidel židov, ako skíni nenávidia cigáňov, Angličania Francúzov, Juraj Mesík Rusov, Pakistanci Indov, Hana Fábry katolíkov a Pietruchová Tutkovú... Nie je dôležitý predmet nenávisti, dôležitá sama nenávisť. Ak si ju osvojíš, čím sa líšiš od tých iných, napr. fašistov? Líšiš sa len v predmete nenávisti. Nenávisť ako princíp vás však robí rovnocennými. Či skôr rovnako zavrhnutiahodnými.
consents: kntsz
68

62. TvojOponent 25.02.2019, 21:03

57 Humanizmus je novotvar... Ty si fanatik bez kritického myslenia :-) Veď aj na OSACR Ťa len trpia ako "blbého Slováka" :-) Zmyslom Tvojho života sa stala nenávisť. Nenávidíš katolíkov s rovnakou posadnutosťou ako Hitler nenávidel židov, ako skíni nenávidia cigáňov, Angličania Francúzov, Juraj Mesík Rusov, Pakistanci Indov, Hana Fábry katolíkov a Pietruchová Tutkovú... Nie je dôležitý predmet nenávisti, dôležitá sama nenávisť. Ak si ju osvojíš, čím sa líšiš od tých iných, napr. fašistov? Líšiš ...

27.02.2019, 18:32
Klamstvo o mne z úst pokryteckého katolíka, kresťana. Netrpia ma na OSACR, naopak, neraz súhlasia so mnou. Že sa tam nájdu aj idioti podobní katolíkovi, kresťanovi podobnému tomu tunajšiemu s prezývkou Tvojoponent, to už nie je moja vec.
66

57. Lemmy 25.02.2019, 17:53

Pretože humanizmus je ľudskejší ako zločinecké kresťanstvo. Preto! Výraz humanizmus je nám vlastný, pretože prešiel našim vlastným vývojom, už od antiky, cez stredovek, novovek, renesanciu, osvietenstvo až po dnešok. V každej tej dobe boli ľudia, ktorí používali kritické myslenie a kládli dôraz na rozum. Nie na vieru, náboženskú vieru. V každom tom období zápasili s nemravnými nábožnými ľuďmi.

25.02.2019, 23:56
57-
sa spamätaj
v histórii staršej ako 400 rokov (od Descartovho Karteziánskeho rezu) bolo všetko poznanie ľudstva v jednote s duchom - Bohom.
Dokonca aj po tomto reze, ktorý tvrdil, že je možné hmotu, ducha a Boha skúmať oddelene, nik Boha z poznávania nevylučoval.
Základom humanizmu je Božích desatoro prikázaní a následne v Novom zákone evanjeliá zachytávajúce v písomnej forme Kristov humanizmus platný až do skončenia ľudstva.
Vy sa tu snažíte si privlastniť tento pojem ako keby ste objavili Ameriku. Základom vášho "humanizmu" je farizejstvo, klamstvo a podvod.
58

56. kntsz 24.02.2019, 23:39

35- ......ako sa vôbec môže kňaz (a nielen on) pozitívne vyjadrovať o vašom humanizme??? Vašu skomolenú a prekrútenú mravnosť dávate ako vzor humanistického správania. Naviac si dáte názov humanisti, čím si farizejsky a drzo privlastňujete pojem, od ktorého ste na hony vzdialení. Ty nesiahaš Váchovi ani po členky: Pozri si napr. wiki: - VŠ Masarikova univerzita - biológ, genetik..... - VŠ teológia - prednosta ústavu etiky na Karlovej univerzite - naviac športovec, ktorý dosiahol Severný pól .......

25.02.2019, 17:54
Humanisti nepoužívajú mučenie ako zdroj dôkazov pri obvinenom ako to robili kresťania. Humanisti nemajú inkvizíciu, akú zaviedli kresťania.
67

58. Lemmy 25.02.2019, 17:54

Humanisti nepoužívajú mučenie ako zdroj dôkazov pri obvinenom ako to robili kresťania. Humanisti nemajú inkvizíciu, akú zaviedli kresťania.

26.02.2019, 00:08
58-59
si vrchol farizejstva!
Vyťahuješ z histórie ľudstva to čo ti vyhovuje a čo so skutočnou vierou v Boha nemá absolútne nič spoločné - naopak, je to zneužitie Boha vo svoj prospech - presne tak, ako ste vy zneužili utopickú marxovú ideu na vraždenie desiatok až stoviek miliónov nepohodlných ľudí po celom svete.
Teraz sa chcete preobliecť za šíriteľov humanizmu, ale svoju krv z rúk nezmyjete!
Naopak, svojou činnosťou znovu klamete ľudí, aby ste sa aspoň pred torzom svojho svedomia očistili. Takýmto spôsobom sa vám to však nikdy nepodarí.
71

67. kntsz 26.02.2019, 00:08

58-59 si vrchol farizejstva! Vyťahuješ z histórie ľudstva to čo ti vyhovuje a čo so skutočnou vierou v Boha nemá absolútne nič spoločné - naopak, je to zneužitie Boha vo svoj prospech - presne tak, ako ste vy zneužili utopickú marxovú ideu na vraždenie desiatok až stoviek miliónov nepohodlných ľudí po celom svete. Teraz sa chcete preobliecť za šíriteľov humanizmu, ale svoju krv z rúk nezmyjete! Naopak, svojou činnosťou znovu klamete ľudí, aby ste sa aspoň pred torzom svojho svedomia očistili. ...

28.02.2019, 05:43
Ak ide o zneužitie ideológie o bohu, prečo proti tým zločinom neprotestuješ?
59

56. kntsz 24.02.2019, 23:39

35- ......ako sa vôbec môže kňaz (a nielen on) pozitívne vyjadrovať o vašom humanizme??? Vašu skomolenú a prekrútenú mravnosť dávate ako vzor humanistického správania. Naviac si dáte názov humanisti, čím si farizejsky a drzo privlastňujete pojem, od ktorého ste na hony vzdialení. Ty nesiahaš Váchovi ani po členky: Pozri si napr. wiki: - VŠ Masarikova univerzita - biológ, genetik..... - VŠ teológia - prednosta ústavu etiky na Karlovej univerzite - naviac športovec, ktorý dosiahol Severný pól .......

25.02.2019, 17:58
Humanisti sú ľudskí, pretože nestrašia neľudským peklom, ako to robia kresťania. Humanisti vidia za zločinmi ľudí len ľudí, ale pokryteckí kresťania sa na zločiny vyhovárajú, že to spôsobuje tzv. nadprirodzená bytosť Satan. Aj nedávno to pápež František naznačil pri sexuálnych zločinoch, ktoré vykonali zločinci z Rímskokatolíckej cirkvi. Také primitívne výhovorky neobstoja. Preto sú humanisti lepší ako kresťania. Humanisti sa nevyhovárajú na nikoho okrem ľudí pri zločinoch, ktoré spáchali ľudia.
34

1. Lemmy 20.01.2019, 10:24

Mám podozrenie, že keď sa človek ešte len vyučuje za kňaza, tak mu vymývajú mozog, a kŕmia ho rôznymi nezmyslami o ateistoch. Tak, ako kedysi tárali bludy o čarodejniciach a bosorkách. Kňazi sa nezmenili, vždy sú sprostí ako v stredoveku. Nevedia nič, len urážať. Majú úplne falošné predstavy o ateistoch. http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2019010063

23.01.2019, 08:20
Lemmy, ak sa ti niečo nepáči na kňazoch, prečo robíš to isté? Prečo vzťahuješ na všetkých kňazoch niečo, čo sa ti na niektorých nepáči? Prečo píšeš, že nič iné nevedia, len urážať?
Tak, ako všeobecne ľudia, aj kňazi sú niektorí hlúpejší, iní múdri, môžu sa mýliť a spraviť chybu...
Zober si takého J.A.Komenského. Bol múdry, posunul celé ľudstvo v nazeraní na spôsob, akým učiť... A predsa robil chyby, prišiel o všetko... ale môžeš o ňom povedať, že nevedel nič, len urážať?
36

34. Nadja 23.01.2019, 08:20

Lemmy, ak sa ti niečo nepáči na kňazoch, prečo robíš to isté? Prečo vzťahuješ na všetkých kňazoch niečo, čo sa ti na niektorých nepáči? Prečo píšeš, že nič iné nevedia, len urážať? Tak, ako všeobecne ľudia, aj kňazi sú niektorí hlúpejší, iní múdri, môžu sa mýliť a spraviť chybu... Zober si takého J.A.Komenského. Bol múdry, posunul celé ľudstvo v nazeraní na spôsob, akým učiť... A predsa robil chyby, prišiel o všetko... ale môžeš o ňom povedať, že nevedel nič, len urážať?

23.01.2019, 18:03
Ukáž, čo robím to isté. Ja kritizujem kňazov za to, že klamú o ateistoch. Ukáž, kde klamem o kresťanoch. Cituj ma! Reagujem zásadne na to, čo hovoria, čo konajú (napr. pedofília, sexuálne zneužívanie detí). Vácha povedal niečo, čo nie je pravda o ateistoch. Je pohŕdavý, namyslený. Nehovorí konkrétne o ateistoch, len ich ohovára, ako keby o nich čosi počul z koľajnice, keď priložil na ňu ucho, a zdalo sa mu, že počuje rozhovor ateistov vo vlaku.
49

36. Lemmy 23.01.2019, 18:03

Ukáž, čo robím to isté. Ja kritizujem kňazov za to, že klamú o ateistoch. Ukáž, kde klamem o kresťanoch. Cituj ma! Reagujem zásadne na to, čo hovoria, čo konajú (napr. pedofília, sexuálne zneužívanie detí). Vácha povedal niečo, čo nie je pravda o ateistoch. Je pohŕdavý, namyslený. Nehovorí konkrétne o ateistoch, len ich ohovára, ako keby o nich čosi počul z koľajnice, keď priložil na ňu ucho, a zdalo sa mu, že počuje rozhovor ateistov vo vlaku.

23.01.2019, 20:42
Ved všetci kňazi neklamú o ateistoch, a teda v tvojej vete sa skrýva klamstvo o kňazoch. Je dobré sa vyjadrovať presne, lebo vidíš práve u toho Váchu, akú zlotu to potom spraví :) On tiež môže povedať, že nemyslel všetkých ateistov, ale do hlavy, čo si kto myslí, my nevidíme, a preto to treba pekne vypísať :)
consents: TvojOponent
51

49. Nadja 23.01.2019, 20:42

Ved všetci kňazi neklamú o ateistoch, a teda v tvojej vete sa skrýva klamstvo o kňazoch. Je dobré sa vyjadrovať presne, lebo vidíš práve u toho Váchu, akú zlotu to potom spraví :) On tiež môže povedať, že nemyslel všetkých ateistov, ale do hlavy, čo si kto myslí, my nevidíme, a preto to treba pekne vypísať :)

23.01.2019, 21:41
Cituj, ktorí neklamú. Inak, nerozumiem, ja som nič nepovedal, že všetci, naopak, vy tu nelogicky moje slová przníte, že som vraj zovšeobecnil, čo nie je pravda.
65

51. Lemmy 23.01.2019, 21:41

Cituj, ktorí neklamú. Inak, nerozumiem, ja som nič nepovedal, že všetci, naopak, vy tu nelogicky moje slová przníte, že som vraj zovšeobecnil, čo nie je pravda.

25.02.2019, 21:16
Lemmy napísal:
Kňazi sa nezmenili, vždy sú sprostí ako v stredoveku. Nevedia nič, len urážať. Majú úplne falošné predstavy o ateistoch.

A potom napísal:
ja som nič nepovedal, že všetci, naopak, vy tu nelogicky moje slová przníte, že som vraj zovšeobecnil, čo nie je pravda.

Lemmy, Lemmy, veď Ty poprieš aj nos medzi nohami
consents: kntsz
73

65. TvojOponent 25.02.2019, 21:16

Lemmy napísal: Kňazi sa nezmenili, vždy sú sprostí ako v stredoveku. Nevedia nič, len urážať. Majú úplne falošné predstavy o ateistoch. A potom napísal: ja som nič nepovedal, že všetci, naopak, vy tu nelogicky moje slová przníte, že som vraj zovšeobecnil, čo nie je pravda. Lemmy, Lemmy, veď Ty poprieš aj nos medzi nohami

28.02.2019, 05:46
Veď si tam doplň, že mnohí kňazi… a máš vyriešený problém.
52

49. Nadja 23.01.2019, 20:42

Ved všetci kňazi neklamú o ateistoch, a teda v tvojej vete sa skrýva klamstvo o kňazoch. Je dobré sa vyjadrovať presne, lebo vidíš práve u toho Váchu, akú zlotu to potom spraví :) On tiež môže povedať, že nemyslel všetkých ateistov, ale do hlavy, čo si kto myslí, my nevidíme, a preto to treba pekne vypísať :)

23.01.2019, 21:45
Ani ja to o Váchovi netvrdím, že myslel všetkých. Ja som na neho reagoval tak, že áno, pokiaľ sa niekto nahnevá na kresťanstvo, tak sa z neho môže stať zločinec, ak neporozumie humanizmu. Spomínam, že sú ateisti, ktorí žijú plnohodnotne aj bez náboženských pohnútok. Čiže nedá sa povedať, že keď nebude náboženská spoločnosť, že to bude horšie. Ak ľudia pochopia humanizmus, tak to bude len a len lepšie. O tom to je! Vaše pletky o zovšeobecnení sú nelogické a nanič v tejto téme. Namiesto témy sa snažíte celý čas odviesť pozornosť kamsi do tramtárie.
53

52. Lemmy 23.01.2019, 21:45

Ani ja to o Váchovi netvrdím, že myslel všetkých. Ja som na neho reagoval tak, že áno, pokiaľ sa niekto nahnevá na kresťanstvo, tak sa z neho môže stať zločinec, ak neporozumie humanizmu. Spomínam, že sú ateisti, ktorí žijú plnohodnotne aj bez náboženských pohnútok. Čiže nedá sa povedať, že keď nebude náboženská spoločnosť, že to bude horšie. Ak ľudia pochopia humanizmus, tak to bude len a len lepšie. O tom to je! Vaše pletky o zovšeobecnení sú nelogické a nanič v tejto téme. Namiesto témy sa sn...

23.01.2019, 21:49
Vácha zvýraznil negatíva, ja som zvýraznil pozitíva. V podstate ho len učím, aby nemal falošný jednostranný obraz o ateistoch. On sa o to celý čas v rozhovore snaží, aby vykreslil ateistov ako besi, pachtiacich za mamonou, bohatstvom, peniazmi, konzumom… pritom najkonzumnejší sú práve kresťania, keď oslavujú narodenie Ježiška a potom na jar, keď sa tešia, že ide do neba. Obžerstvo na entú. Opýtaj sa predavačov, koľko v takých dňoch zarobia.
55

53. Lemmy 23.01.2019, 21:49

Vácha zvýraznil negatíva, ja som zvýraznil pozitíva. V podstate ho len učím, aby nemal falošný jednostranný obraz o ateistoch. On sa o to celý čas v rozhovore snaží, aby vykreslil ateistov ako besi, pachtiacich za mamonou, bohatstvom, peniazmi, konzumom… pritom najkonzumnejší sú práve kresťania, keď oslavujú narodenie Ježiška a potom na jar, keď sa tešia, že ide do neba. Obžerstvo na entú. Opýtaj sa predavačov, koľko v takých dňoch zarobia.

26.01.2019, 22:27
keď oslavujú narodenie Ježiška a potom na jar, keď sa tešia, že ide do neba. Obžerstvo na entú. Opýtaj sa predavačov, koľko v takých dňoch zarobia.
vari vtedy humanisti držíte prísny pôst
a obžierate sa cez ten kresťanský - aby ekonomika vtedy nestagnovala.
consents: Lemmy
60

55. peter67 26.01.2019, 22:27

keď oslavujú narodenie Ježiška a potom na jar, keď sa tešia, že ide do neba. Obžerstvo na entú. Opýtaj sa predavačov, koľko v takých dňoch zarobia. vari vtedy humanisti držíte prísny pôst a obžierate sa cez ten kresťanský - aby ekonomika vtedy nestagnovala.

25.02.2019, 18:03
V zásade v niečom, čo si napísal súhlasím. Len poznámka k tvojej otázke: vari vtedy humanisti držíte prísny pôst?

Nie, nás sa náboženské sviatky netýkajú. My nemáme dôvod držať post vtedy, keď sa koná nejaký náboženský sviatok. Humanisti nemajú ani dôvod vo veľkom nakupovať počas náboženských sviatkov, nakoľko nevidia zmysel vo veľkom nakupovaní len kvôli tomu, aby majitelia viac zbohatli. Čo je humanistov do toho, aké majú zisky kapitalisti. Medzi humanistami sú predsa tiež kapitalisti.

Naopak, je smiešne, ako kresťania bojujú proti predaju v obchodoch v nedeľu, ale v nedeľu robia kapitalistom vysoké tržby. Lebo treba nakúpiť, lebo náboženský sviatok. A teraz je to jedno, ktorý, taký, ktorý prípadne povedzme na pondelok.
63

60. Lemmy 25.02.2019, 18:03

V zásade v niečom, čo si napísal súhlasím. Len poznámka k tvojej otázke: vari vtedy humanisti držíte prísny pôst? Nie, nás sa náboženské sviatky netýkajú. My nemáme dôvod držať post vtedy, keď sa koná nejaký náboženský sviatok. Humanisti nemajú ani dôvod vo veľkom nakupovať počas náboženských sviatkov, nakoľko nevidia zmysel vo veľkom nakupovaní len kvôli tomu, aby majitelia viac zbohatli. Čo je humanistov do toho, aké majú zisky kapitalisti. Medzi humanistami sú predsa tiež kapitalisti. Naop...

25.02.2019, 21:08
60 Ako vieš, že hypermarkety sú plné v nedeľu tých kresťanov, ktorí nechodia v nedeľu nakupovať z princípu?
A Teba ako humanistu netrápi, že v nedeľu musia robiť predavačky, ktoré by mali voľno rovnako ako Ty? A to si navrávaš, že si humanista? Nie si! Si len sebecké zvieratko, ktoré zdieľa spoločných predkov so žihľavou dvojdomou.
69

63. TvojOponent 25.02.2019, 21:08

60 Ako vieš, že hypermarkety sú plné v nedeľu tých kresťanov, ktorí nechodia v nedeľu nakupovať z princípu? A Teba ako humanistu netrápi, že v nedeľu musia robiť predavačky, ktoré by mali voľno rovnako ako Ty? A to si navrávaš, že si humanista? Nie si! Si len sebecké zvieratko, ktoré zdieľa spoločných predkov so žihľavou dvojdomou.

27.02.2019, 18:43
Nie, pokojne môže ísť o kresťanov, ktorí sú šikovní, a stíhajú ako bohoslužbu, tak i nákup v obchode v nedeľu. Nemám proti tomu nič. Len nerozumiem, prečo klérus je proti ich záujmom? Keď sa horlivo snaží zakázať predaj v nedeľu. Je to aj proti tebe. Ty dobre vieš, že kresťania nakupujú aj v nedeľu. Ale ako ideologický pracovník (ŠtB inkvizície) mlčíš, lebo dobre vieš, akí si kresťania.
75

69. Lemmy 27.02.2019, 18:43

Nie, pokojne môže ísť o kresťanov, ktorí sú šikovní, a stíhajú ako bohoslužbu, tak i nákup v obchode v nedeľu. Nemám proti tomu nič. Len nerozumiem, prečo klérus je proti ich záujmom? Keď sa horlivo snaží zakázať predaj v nedeľu. Je to aj proti tebe. Ty dobre vieš, že kresťania nakupujú aj v nedeľu. Ale ako ideologický pracovník (ŠtB inkvizície) mlčíš, lebo dobre vieš, akí si kresťania.

28.02.2019, 08:36
"Len nerozumiem, prečo klérus je proti ich záujmom?"

To je o uhle pohľadu. Ak si klérus myslí, že pre ľudskú dušu je lepšie v nedeľu odpočívať, tak potom jednajú v záujme ľudí ak chcú zákaz nedeľňajšieho predaja. Opakujem, z ich uhlu pohľadu...
83

75. Ludwig 28.02.2019, 08:36

"Len nerozumiem, prečo klérus je proti ich záujmom?" To je o uhle pohľadu. Ak si klérus myslí, že pre ľudskú dušu je lepšie v nedeľu odpočívať, tak potom jednajú v záujme ľudí ak chcú zákaz nedeľňajšieho predaja. Opakujem, z ich uhlu pohľadu...

28.02.2019, 11:56
Ludwig: v nedeľu odpočívať, tak potom jednajú v záujme ľudí ak chcú zákaz nedeľňajšieho predaja.

Človek tým, že ide nakupovať, vôbec neodpočíva. Samotný nákup je náročný.
77

69. Lemmy 27.02.2019, 18:43

Nie, pokojne môže ísť o kresťanov, ktorí sú šikovní, a stíhajú ako bohoslužbu, tak i nákup v obchode v nedeľu. Nemám proti tomu nič. Len nerozumiem, prečo klérus je proti ich záujmom? Keď sa horlivo snaží zakázať predaj v nedeľu. Je to aj proti tebe. Ty dobre vieš, že kresťania nakupujú aj v nedeľu. Ale ako ideologický pracovník (ŠtB inkvizície) mlčíš, lebo dobre vieš, akí si kresťania.

28.02.2019, 08:46
Je to proti záujmom niektorých veriacich, a pre iných, napríklad pracujúcich v obchode, je to v súlade s ich záujmami. Myslím však, že veriaci sa ľahko vzdajú možnosti nakupovať v nedelu, ak poznajú a chápu dôvod. :)
72

63. TvojOponent 25.02.2019, 21:08

60 Ako vieš, že hypermarkety sú plné v nedeľu tých kresťanov, ktorí nechodia v nedeľu nakupovať z princípu? A Teba ako humanistu netrápi, že v nedeľu musia robiť predavačky, ktoré by mali voľno rovnako ako Ty? A to si navrávaš, že si humanista? Nie si! Si len sebecké zvieratko, ktoré zdieľa spoločných predkov so žihľavou dvojdomou.

28.02.2019, 05:44
Mne je jedno, o akých kresťanov ide. Isté je, že je zákazníkov mnoho.
64

53. Lemmy 23.01.2019, 21:49

Vácha zvýraznil negatíva, ja som zvýraznil pozitíva. V podstate ho len učím, aby nemal falošný jednostranný obraz o ateistoch. On sa o to celý čas v rozhovore snaží, aby vykreslil ateistov ako besi, pachtiacich za mamonou, bohatstvom, peniazmi, konzumom… pritom najkonzumnejší sú práve kresťania, keď oslavujú narodenie Ježiška a potom na jar, keď sa tešia, že ide do neba. Obžerstvo na entú. Opýtaj sa predavačov, koľko v takých dňoch zarobia.

25.02.2019, 21:10
53 Vari Ty Lemmy, na narodeniny svojho syna, máš doma prázdny stôl? Lebo "humanisti" v Sudáne také stoly mávajú každý deň.
70

64. TvojOponent 25.02.2019, 21:10

53 Vari Ty Lemmy, na narodeniny svojho syna, máš doma prázdny stôl? Lebo "humanisti" v Sudáne také stoly mávajú každý deň.

28.02.2019, 05:41
Má význam reagovať na zákerného kresťana?
74

49. Nadja 23.01.2019, 20:42

Ved všetci kňazi neklamú o ateistoch, a teda v tvojej vete sa skrýva klamstvo o kňazoch. Je dobré sa vyjadrovať presne, lebo vidíš práve u toho Váchu, akú zlotu to potom spraví :) On tiež môže povedať, že nemyslel všetkých ateistov, ale do hlavy, čo si kto myslí, my nevidíme, a preto to treba pekne vypísať :)

28.02.2019, 05:48
OK, beriem, že mnohí kňazi, nie všetci. Otázka je, že ktorí majú iný názor?
76

74. Lemmy 28.02.2019, 05:48

OK, beriem, že mnohí kňazi, nie všetci. Otázka je, že ktorí majú iný názor?

28.02.2019, 08:42
Tak napríklad hlava cirkvi - pápež najnovšie otvoril problematiku neveriacich (ateistov), na ktorých sa doposiaľ Vatikán pozeral s určitým pohŕdaním. Podľa slov pápeža si však nikto nezaslúži byť súdený za to, či je, alebo nie je veriaci, skôr je vhodné sústrediť sa a poukázať na činy človeka - konanie dobra.
78

76. Nadja 28.02.2019, 08:42

Tak napríklad hlava cirkvi - pápež najnovšie otvoril problematiku neveriacich (ateistov), na ktorých sa doposiaľ Vatikán pozeral s určitým pohŕdaním. Podľa slov pápeža si však nikto nezaslúži byť súdený za to, či je, alebo nie je veriaci, skôr je vhodné sústrediť sa a poukázať na činy človeka - konanie dobra.

28.02.2019, 08:52
Nedá mi to, hlava katolíckej cirkvi, nie cirkvi všeobecne...
79

78. Ludwig 28.02.2019, 08:52

Nedá mi to, hlava katolíckej cirkvi, nie cirkvi všeobecne...

28.02.2019, 09:03
No hej, prepáč, nechcela som nikoho nahnevať. :)
80

79. Nadja 28.02.2019, 09:03

No hej, prepáč, nechcela som nikoho nahnevať. :)

28.02.2019, 09:04
Nenahnevala si. :) Som len hnidopich...
81

80. Ludwig 28.02.2019, 09:04

Nenahnevala si. :) Som len hnidopich...

28.02.2019, 09:07
Neva, aspoň som porozmýšľala, kto je hlavou cirkvi všeobecne, kresťanov asi Ježiš Kristus, ale židov nie, takže asi veriaci ako takí hlavu nemajú? Ach, myslím hlavu veriacich, aby zasa nebolo nedorozumenie :D
82

76. Nadja 28.02.2019, 08:42

Tak napríklad hlava cirkvi - pápež najnovšie otvoril problematiku neveriacich (ateistov), na ktorých sa doposiaľ Vatikán pozeral s určitým pohŕdaním. Podľa slov pápeža si však nikto nezaslúži byť súdený za to, či je, alebo nie je veriaci, skôr je vhodné sústrediť sa a poukázať na činy človeka - konanie dobra.

28.02.2019, 11:54
To si žiada presnú citáciu, ako presne to povedal. Je o tom nejaký dostupný záznam? Najlepšie zo zdroja Vatikán. Môže byť v latinskom prípadne talianskom jazyku.
84

82. Lemmy 28.02.2019, 11:54

To si žiada presnú citáciu, ako presne to povedal. Je o tom nejaký dostupný záznam? Najlepšie zo zdroja Vatikán. Môže byť v latinskom prípadne talianskom jazyku.

28.02.2019, 14:39
Vo štvrtok 23.5. 2013 na rannej omši predniesol pápež František kázeň, kde uviedol, že ateisti nie sú ľudia iného druhu a treba k nim pristupovať rovnako. Veď predsa pred Bohom sme si všetci rovní.

Podľa slov pápeža si nikto nezaslúži byť súdený za to, či je, alebo nie je veriaci, skôr je vhodné sústrediť sa a poukázať na činy človeka - konanie dobra. Vo svojej kázni pri príležitosti eucharistickej slávnosti vyzval všetkých ľudí bez ohľadu na ich vyznanie, vrátane ateistov, aby konali len dobro, ktoré podľa pápeža môže byť spasením pre každého.

„Pán nás všetkých vykúpil Kristovou krvou - všetkých, nielen katolíkov. Všetkých! Otče, taktiež ateistov?, opýtate sa. Taktiež ateistov, všetkých. A táto krv z nás robí deti Božie prvoradej kategórie. Boli sme stvorení ako Boží obraz a Kristova krv nás všetkých vykúpila! Každý z nás má teda povinnosť konať dobro," citovalo z pápežovho vystúpenia Radio Vatikán.
85

84. Nadja 28.02.2019, 14:39

Vo štvrtok 23.5. 2013 na rannej omši predniesol pápež František kázeň, kde uviedol, že ateisti nie sú ľudia iného druhu a treba k nim pristupovať rovnako. Veď predsa pred Bohom sme si všetci rovní. Podľa slov pápeža si nikto nezaslúži byť súdený za to, či je, alebo nie je veriaci, skôr je vhodné sústrediť sa a poukázať na činy človeka - konanie dobra. Vo svojej kázni pri príležitosti eucharistickej slávnosti vyzval všetkých ľudí bez ohľadu na ich vyznanie, vrátane ateistov, aby konali len dob...

28.02.2019, 15:03
Nadja,nenašiel som to, čo tvrdíš. Pozri: POPE FRANCIS

MORNING MEDITATION IN THE CHAPEL OF THE
DOMUS SANCTAE MARTHAE


The salt that gives flavour

Thursday, 23 May 2013

link
86

85. Lemmy 28.02.2019, 15:03

Nadja,nenašiel som to, čo tvrdíš. Pozri: POPE FRANCIS MORNING MEDITATION IN THE CHAPEL OF THE DOMUS SANCTAE MARTHAE The salt that gives flavour Thursday, 23 May 2013 http://w2.vatican.va/content/francesco/en/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20130523_to-be-salt.html

28.02.2019, 17:41
Aha, prepáč, v zdroji to bolo zle uvedené, ale našla som ti to :)

link
consents: Lemmy
87

86. Nadja 28.02.2019, 17:41

Aha, prepáč, v zdroji to bolo zle uvedené, ale našla som ti to :) http://w2.vatican.va/content/francesco/en/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20130522_to-do-good.html

28.02.2019, 17:51
OK.
consents: Nadja

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 319 311 Bgenerated in : 0.103 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 589 672 xunique displays : 1 199 619 xip address : 3.234.211.61

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...