move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Jeden z cieľov človeka ;)

entries
11
shows
1 116
uniques
241
theme was created 17.11.2021 by EnaXnaY
1
17.11.2021, 20:57
Všímam si, že DUŠE sú na svojej ceste za totálnym cieľom

Tým cieľom je objavenie BOHA, ktorý sa skrýva v nás

Každý z nás je rôzne ďaleko na tejto ceste

Preto sa nehnevaj na tých, ktorí sú kdesi za tebou

Oni majú ešte veľa práce pred sebou

A keď už si v cieli, môžeš pomôcť tým, ktorí ešte "tápajú" v tme
2

1. EnaXnaY 17.11.2021, 20:57

Všímam si, že DUŠE sú na svojej ceste za totálnym cieľom Tým cieľom je objavenie BOHA, ktorý sa skrýva v nás Každý z nás je rôzne ďaleko na tejto ceste Preto sa nehnevaj na tých, ktorí sú kdesi za tebou Oni majú ešte veľa práce pred sebou A keď už si v cieli, môžeš pomôcť tým, ktorí ešte "tápajú" v tme

17.11.2021, 21:00
Ja taký cieľ nemám.
3

2. Lemmy 17.11.2021, 21:00

Ja taký cieľ nemám.

17.11.2021, 21:01
Možno v niektorom z ďalších životov
4

3. EnaXnaY 17.11.2021, 21:01

Možno v niektorom z ďalších životov

17.11.2021, 21:05
JA narážam na jeden zo zmyslov života, ktoré SOM uviedol tu: link
5

1. EnaXnaY 17.11.2021, 20:57

Všímam si, že DUŠE sú na svojej ceste za totálnym cieľom Tým cieľom je objavenie BOHA, ktorý sa skrýva v nás Každý z nás je rôzne ďaleko na tejto ceste Preto sa nehnevaj na tých, ktorí sú kdesi za tebou Oni majú ešte veľa práce pred sebou A keď už si v cieli, môžeš pomôcť tým, ktorí ešte "tápajú" v tme

17.11.2021, 22:18
Pri debatách s krestanskými dušami som si všimol spoločného znaku a to takého že duša hladá len to čo jej robí dobre, to vyhladáva a tým sa naplna. Dušiam robí dobre ak si čítajú bibliu a potom sa stretnú s ostatnými dušami, ktoré ich utvrdzujú v existenciu hovoriacich hadov.

Ked som sa duše spýtal, či si niekedy zadala do google "contradictions in bible" tak odpoved bola negatívna. Duše ako keby sa báli hladať niekde inde, hladať tam čo by mohlo ohroziť ich vieru.
6

5. tomas12345 17.11.2021, 22:18

Pri debatách s krestanskými dušami som si všimol spoločného znaku a to takého že duša hladá len to čo jej robí dobre, to vyhladáva a tým sa naplna. Dušiam robí dobre ak si čítajú bibliu a potom sa stretnú s ostatnými dušami, ktoré ich utvrdzujú v existenciu hovoriacich hadov. Ked som sa duše spýtal, či si niekedy zadala do google "contradictions in bible" tak odpoved bola negatívna. Duše ako keby sa báli hladať niekde inde, hladať tam čo by mohlo ohroziť ich vieru.

17.11.2021, 22:20
Nuž biblia im ponúka istú "istotu"

Ale podľa MŇA istota tam nie je

7

6. EnaXnaY 17.11.2021, 22:20

Nuž biblia im ponúka istú "istotu" Ale podľa MŇA istota tam nie je

17.11.2021, 22:21
Možno jedna z mála istôt, ktorú sa mi podarilo odhaliť je, že JA SOM

A odtiaľ bol už len krôčik ku JA, ktoré má božskú podstatu
consents: tomas12345
9

7. EnaXnaY 17.11.2021, 22:21

Možno jedna z mála istôt, ktorú sa mi podarilo odhaliť je, že JA SOM A odtiaľ bol už len krôčik ku JA, ktoré má božskú podstatu

20.11.2021, 07:59
Ja som, máš na mysli uvedomovanie si samého seba, svojej vlastnej identity ?
11

9. tomas12345 20.11.2021, 07:59

Ja som, máš na mysli uvedomovanie si samého seba, svojej vlastnej identity ?

22.11.2021, 15:18
Áno, to, že si SEBA uvedomuješ

To je nevyvrátiteľným dôkazom tvojej existencie
10

7. EnaXnaY 17.11.2021, 22:21

Možno jedna z mála istôt, ktorú sa mi podarilo odhaliť je, že JA SOM A odtiaľ bol už len krôčik ku JA, ktoré má božskú podstatu

20.11.2021, 10:16
7

To "ja", sa mi tam nepáči, patrí do falošnej božskej podstaty.

Pravou podstatou "ja" je "nie ja". Nič sa ma (ne)týka a (ne)dotýka. Nepatrím do tohto falošného, iluzórneho, (ne)skutočného, (ne)realného sveta, v ktorom panuje myseľ a telo, eGo.

Pravou podstatou "ja" je:
"nie ja"
nie Som
Som

Pravou podstatou "nie ja", je tak samotárstvo o samote. Skutočný, reálny, (ne)iluzórny, (ne)falošný svet. Nirvána so zotrvaním na zemi.

Falošnou podstatou "ja" je:
"(super)ja"
"(nad)ja"
"druhé ja"
"ja"
"oNo"
8

1. EnaXnaY 17.11.2021, 20:57

Všímam si, že DUŠE sú na svojej ceste za totálnym cieľom Tým cieľom je objavenie BOHA, ktorý sa skrýva v nás Každý z nás je rôzne ďaleko na tejto ceste Preto sa nehnevaj na tých, ktorí sú kdesi za tebou Oni majú ešte veľa práce pred sebou A keď už si v cieli, môžeš pomôcť tým, ktorí ešte "tápajú" v tme

18.11.2021, 18:40
Duša človeka, alebo duša moja, je tu od toho, aby si domov, na onen duchovný posmrtný život pred/medzi/po živote zobrala to, čo jej ešte chýba. Nabrala skúsenosť, zážitky, prehĺbila vedomie a duc*****, či duševno, rozvinula inteligenciu, myseľ...

Toto všetko si duša berie so sebov do Nirvány bez zotrvania na zemi, keď hrubé telo a jemné krehké energetické telo vypovie svoju službu.

Treba však (ne)zabúdať, že duša človeka je na zemi s obmedzenou pamäťou a energiou. T.z. aby, človek bol (ne)vedomý ohľadom duše mojej a jej domove...

newest entries : 

[show chain]yesterday
created by dzI/O 2015 - 2022size : 155 758 Bgenerated in : 0.298 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 11 035 548 xunique displays : 1 316 055 xip address : 54.224.133.198

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...