move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / theme

Humanistická svadba

entries
44
shows
17 194
uniques
1 908
theme was created 05.05.2018 by Lemmy
1
05.05.2018, 03:13
Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov.

Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.
2

1. Lemmy 05.05.2018, 03:13

Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov. Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.

05.05.2018, 08:49
Ja by som sa aj sobášil, ale nemám s kým
3

2. EnaXnaY 05.05.2018, 08:49

Ja by som sa aj sobášil, ale nemám s kým

05.05.2018, 11:20
Mám skromnú otázku: Keby si mal sobáš, podvolil by si sa cirkevnému obradu?
4

3. Lemmy 05.05.2018, 11:20

Mám skromnú otázku: Keby si mal sobáš, podvolil by si sa cirkevnému obradu?

05.05.2018, 11:54
Už som mal sobáš a už som sa podvolil

Oficiálne som katolík
32

4. EnaXnaY 05.05.2018, 11:54

Už som mal sobáš a už som sa podvolil Oficiálne som katolík

11.05.2018, 08:26
Pro forma je katolík kdekto.
33

32. Dwesa 11.05.2018, 08:26

Pro forma je katolík kdekto.

11.05.2018, 10:40
Podľa niekoho, komu napríklad záleží na čo najväčšom počte, je katolík už malé dieťa, ktoré pokrstili v katolíckom ríte. Si pokrstený? Si katolík! (RKC). Pred sčítaním na to dbal vysoký klérus, biskupi, aby sa ku katolicizmu prihlásili aj bezbožníci, vrahovia, násilníci, jednoducho všetci, ktorí boli pokrstení.
34

33. Lemmy 11.05.2018, 10:40

Podľa niekoho, komu napríklad záleží na čo najväčšom počte, je katolík už malé dieťa, ktoré pokrstili v katolíckom ríte. Si pokrstený? Si katolík! (RKC). Pred sčítaním na to dbal vysoký klérus, biskupi, aby sa ku katolicizmu prihlásili aj bezbožníci, vrahovia, násilníci, jednoducho všetci, ktorí boli pokrstení.

11.05.2018, 10:45
Korec: Ide o vás veriacich, o vás všetkých, o tých, ktorí boli pokrstení

Zahrnutí sú aj tí, ktorí sa azda od Cirkvi vzdialili, ktorí azda pochybujú o viere… Cirkev aj na všetkých týchto pamätá, pokladá ich stále za svojich synov a dcéry. … Aj títo všetci nech pri sčítaní ľudu zaznačia do príslušnej rubriky, že sú pokrstení, že sú katolíci – že patria srdcom do Cirkvi.

Buďme hrdí, že sme veriaci a prihlásme sa pri sčítaní k svojmu krstu.

Všetci pokrstení tvoríme túto Cirkev, veľké spoločenstvo v Kristovi…

Prihlásme sa k Cirkvi bez ohľadu na akúkoľvek politickú príslušnosť. Náš krst a naša príslušnosť k Cirkvi nás ponad všetky rozdiely spája do jednoty.

Pastiersky list kardinála Korca: link
5

1. Lemmy 05.05.2018, 03:13

Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov. Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.

05.05.2018, 23:24
Spolužitie dvoch ľudí opačného pohlavia spečatené sľubom a obradom pred svedkami je produkt náboženstva. Prečo chcú ateisti preberať do svojich radov náboženské obyčaje?
6

5. Alexander 05.05.2018, 23:24

Spolužitie dvoch ľudí opačného pohlavia spečatené sľubom a obradom pred svedkami je produkt náboženstva. Prečo chcú ateisti preberať do svojich radov náboženské obyčaje?

06.05.2018, 21:43
Lebo dnes už svadba nemá v zákonoch nič spoločné s náboženstvom, a nakoľko je to v zákone, má to svoje výhody aj pre ľudí bez náboženského svetonázoru.

Ale to by si musel študovať zákony, a na to si lenivý.
10

6. Lemmy 06.05.2018, 21:43

Lebo dnes už svadba nemá v zákonoch nič spoločné s náboženstvom, a nakoľko je to v zákone, má to svoje výhody aj pre ľudí bez náboženského svetonázoru. Ale to by si musel študovať zákony, a na to si lenivý.

07.05.2018, 02:04
Skúsim to ešte raz inak (lebo si neporozumel): záväzok spolužitia dvoch ľudí opačného pohlavia nemá s ateizmom alebo agnosticizmom nič spoločné. Pre menej chápavých: ateista/agnostik nemá potrebu ani dôvod uzatvárať manželstvo. Sú to len dozvuky náboženskej výchovy v ateizme. (Chvíľku bude ateistom trvať, než na to prídu.)
7

5. Alexander 05.05.2018, 23:24

Spolužitie dvoch ľudí opačného pohlavia spečatené sľubom a obradom pred svedkami je produkt náboženstva. Prečo chcú ateisti preberať do svojich radov náboženské obyčaje?

06.05.2018, 21:43
Lebo už to nie je náboženská obyčaj.
11

7. Lemmy 06.05.2018, 21:43

Lebo už to nie je náboženská obyčaj.

07.05.2018, 10:31
Ani napr. buddhizmus nepovažuje manželstvo za "sviatosť" ale za sekulárny zväzok
44

5. Alexander 05.05.2018, 23:24

Spolužitie dvoch ľudí opačného pohlavia spečatené sľubom a obradom pred svedkami je produkt náboženstva. Prečo chcú ateisti preberať do svojich radov náboženské obyčaje?

27.05.2018, 00:02
Zrejme nemajú na výber. V spoločnosti prevláda veľa náboženských pozostatkov. Možno budeš aj pivo obhajovať takto, a čo teraz? Kvôli tomu, že ho varili nábožní, ho nebudeme piť? Vieš, výhodou humanistov je, že netrpia náboženskými predsudkami, a neberú ohľad na tvoj problém s tým, že považuješ sobáš za produkt náboženstva.
8

1. Lemmy 05.05.2018, 03:13

Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov. Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.

06.05.2018, 22:23
A čo by ti mali napísať?
9

8. Dwesa 06.05.2018, 22:23

A čo by ti mali napísať?

07.05.2018, 01:31
Zaujíma ma napríklad taký problém, ako mal tuná EnaXnaY. Že mal cirkevný sobáš, lebo… a rôzne výhovorky, lebo rodina chcela, lebo nevesta chcela, lebo som katolík, aj keď len formálne, a podobne.

Zaujíma ma, ako to riešia v rodinách, keď si spravia občiansky sobáš.

Pri pohrebe už viem svoje, kresťania sa idú zošalieť, že na pohrebe nie je kňaz. A pritom hundrú, že ako otravne skoro hodinu kecal na pohrebe somariny o zosnulom. Ešte aj také hlúposti riešia, prečo na náhrobnom kameni nie je pri dátumom hviezdička a krížik. A vôbec, že tam nie je vycapený obraz Ježiška alebo Panenky.

Takže, pohreby akosi sa mi nechce riešiť. Svadby sú veselšie. Zaujíma ma, či sa ateisti podvoľujú kresťanom, aby mali oficiálne cirkevný sobáš.
12

9. Lemmy 07.05.2018, 01:31

Zaujíma ma napríklad taký problém, ako mal tuná EnaXnaY. Že mal cirkevný sobáš, lebo… a rôzne výhovorky, lebo rodina chcela, lebo nevesta chcela, lebo som katolík, aj keď len formálne, a podobne. Zaujíma ma, ako to riešia v rodinách, keď si spravia občiansky sobáš. Pri pohrebe už viem svoje, kresťania sa idú zošalieť, že na pohrebe nie je kňaz. A pritom hundrú, že ako otravne skoro hodinu kecal na pohrebe somariny o zosnulom. Ešte aj také hlúposti riešia, prečo na náhrobnom kameni nie je pri d...

07.05.2018, 10:39
S tým ti nepomôžem, v bližšej rodine už nemám skoro nikoho, komu by na cirkevnom sobáši nejak extra záležalo. Alebo na pohrebe.

Zvyčajne to ale asi tak býva, že niekomu viac záleží na tom, aby bol sobáš cirkevný a potom mladé páry musia počúvať poučky o Billingsovej metóde a pod.
13

9. Lemmy 07.05.2018, 01:31

Zaujíma ma napríklad taký problém, ako mal tuná EnaXnaY. Že mal cirkevný sobáš, lebo… a rôzne výhovorky, lebo rodina chcela, lebo nevesta chcela, lebo som katolík, aj keď len formálne, a podobne. Zaujíma ma, ako to riešia v rodinách, keď si spravia občiansky sobáš. Pri pohrebe už viem svoje, kresťania sa idú zošalieť, že na pohrebe nie je kňaz. A pritom hundrú, že ako otravne skoro hodinu kecal na pohrebe somariny o zosnulom. Ešte aj také hlúposti riešia, prečo na náhrobnom kameni nie je pri d...

07.05.2018, 18:38
Lemmy, nemal som problém, chcel som sobáš v kostole

Veď som katolík
15

13. EnaXnaY 07.05.2018, 18:38

Lemmy, nemal som problém, chcel som sobáš v kostole Veď som katolík

07.05.2018, 21:54
Rozumiem, beriem späť, ale myslím na podobných ľudí. Sú takí, ktorým sa to nepáči, ale nevedia sa brániť.
18

15. Lemmy 07.05.2018, 21:54

Rozumiem, beriem späť, ale myslím na podobných ľudí. Sú takí, ktorým sa to nepáči, ale nevedia sa brániť.

07.05.2018, 22:06
Ten, kto koná podľa názoru iných a nie podľa vlastného svedomia, nie je zrelý na manželstvo.
21

18. TvojOponent 07.05.2018, 22:06

Ten, kto koná podľa názoru iných a nie podľa vlastného svedomia, nie je zrelý na manželstvo.

09.05.2018, 21:41
Aha. Čiže veľké množstvo mladých kresťanov, ktorí musia ísť na tzv. predsvadobné reči do kostola, vypočuť si také všelijaké poučky, z ktorých sa aj tak smejú, lebo je to pre nich buď trápna téma, alebo zaostalá téma, tak oni nie sú zrelí na manželstvo, lebo tam idú nie kvôli sebe, ale kvôli požiadavke iných ľudí. Keby nemuseli, nešli by tam.
22

21. Lemmy 09.05.2018, 21:41

Aha. Čiže veľké množstvo mladých kresťanov, ktorí musia ísť na tzv. predsvadobné reči do kostola, vypočuť si také všelijaké poučky, z ktorých sa aj tak smejú, lebo je to pre nich buď trápna téma, alebo zaostalá téma, tak oni nie sú zrelí na manželstvo, lebo tam idú nie kvôli sebe, ale kvôli požiadavke iných ľudí. Keby nemuseli, nešli by tam.

10.05.2018, 09:15
Možno nemusia - možno chcú
23

22. EnaXnaY 10.05.2018, 09:15

Možno nemusia - možno chcú

10.05.2018, 17:26
Tí, ktorí chcú, nie sú predmetom témy. Keď je niekto spokojný s cirkevným sobášom, a ide rád si vypočuť kňazské prednášky o tom, čo nesmú pred svadbou, a naopak, čo by už po svadbe mali robiť, tak to ich ich vec. Takí ma v tejto téme vôbec nezaujímajú.
25

13. EnaXnaY 07.05.2018, 18:38

Lemmy, nemal som problém, chcel som sobáš v kostole Veď som katolík

10.05.2018, 22:43
K čomu je to dobré, že si katolík... Máš rád folklór?
43

25. Alexander 10.05.2018, 22:43

K čomu je to dobré, že si katolík... Máš rád folklór?

26.05.2018, 19:05
Mám rád štruktúry a katolíci ju majú najväčšiu
14

1. Lemmy 05.05.2018, 03:13

Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov. Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.

07.05.2018, 21:51
Mýliš sa. Občiansky sobáš nie je sobáš ateistický. Sekulárny humanizmus je ateizmus, len zabalený do obalu tak, aby to lajno až tak veľmi nepáchlo. Už si niekedy niekoho videl, aby sa ženil z lásky k božej neexistencii? Aby vstupoval do manželstva s tým, že namiesto toho "áno v dobrom aj zlom" prehlasoval, že boh neexistuje a preto bude súložiť najčastejšie s tou či onou ľudskou samicou?

Ateistická svadba je pekná sprostosť.

Už si viem predstaviť tú slávnostnú reč:
Vážení nastávajúci novomanželia! Prehlasujete, že boh neexistuje a zaväzujete sa dôsledne skúmať jeho neexistenciu a vychovávať svoje deti, ktoré splodíte s kýmkoľvek vo viere v neexistenciu božiu a v nenávisti voči katolíkom?

Ateistická svadba je protirečením. Na to, aby si súložil, nepotrebuješ žiadnu svadbu. Ani psy ju nepotrebujú na to, aby naháňali suky. A sám si tvrdil, že zvieratá sú ateisti, lebo u nich pozoruješ neprítomnosť boha.
16

14. TvojOponent 07.05.2018, 21:51

Mýliš sa. Občiansky sobáš nie je sobáš ateistický. Sekulárny humanizmus je ateizmus, len zabalený do obalu tak, aby to lajno až tak veľmi nepáchlo. Už si niekedy niekoho videl, aby sa ženil z lásky k božej neexistencii? Aby vstupoval do manželstva s tým, že namiesto toho "áno v dobrom aj zlom" prehlasoval, že boh neexistuje a preto bude súložiť najčastejšie s tou či onou ľudskou samicou? Ateistická svadba je pekná sprostosť. Už si viem predstaviť tú slávnostnú reč: Vážení nastávajúci novomanž...

07.05.2018, 21:55
Tvoje hlúposti sú mi na nič. Len táraš. Výrazom humanistická svadba mám na mysli občiansky sobáš nejakých humanistov. Bodka. Takže, zbytočne tu trepeš svoje bludy.
17

16. Lemmy 07.05.2018, 21:55

Tvoje hlúposti sú mi na nič. Len táraš. Výrazom humanistická svadba mám na mysli občiansky sobáš nejakých humanistov. Bodka. Takže, zbytočne tu trepeš svoje bludy.

07.05.2018, 22:04
Aha, už Ti rozumiem. Keď sa budú brať zámočník s kolegyňou zámočníčkou na matrike, budú mať zámočnícku svadbu.Ak budú mať obaja krvnú skupinu Rh faktor +, budú mať svadbu Rh faktor pozitívnu svadbu. Ak jeden novomanžel bude mať mačičku a druhý psíka, bude to svadba mačkopsia . A ak si obaja pripujú pohárom vína, budú si pripíjať humanistickým vínom.
A to ešte netušíš, že slovo svadba je odvodené od slova svatba, sviatosť, posvätný náboženský obrad, kde muž a žena si navzájom udeľujú sviatosť manželskú a vyslovujú sľub pred bohom. Sľub vernosti, sebadarovania, obety v dobrom a zlom. Záväzok prijať počaté deti a vychovávať ich v duchu morálky ukotvenej v Desatore. Je to sľub vyslovený pre BOHOM.
Čím je ateistická svadba? Veď manželská vernosť je vám na posmech, počaté deti ideologickým nepriateľom, potrat máte za svätý a morálku len za spoločenskú dohodu.
19

16. Lemmy 07.05.2018, 21:55

Tvoje hlúposti sú mi na nič. Len táraš. Výrazom humanistická svadba mám na mysli občiansky sobáš nejakých humanistov. Bodka. Takže, zbytočne tu trepeš svoje bludy.

07.05.2018, 22:08
"Tvoje hlúposti sú mi na nič. Len táraš."
Tak ho ignoruj, načo mu venuješ pozornosť.
20

19. Dwesa 07.05.2018, 22:08

"Tvoje hlúposti sú mi na nič. Len táraš." Tak ho ignoruj, načo mu venuješ pozornosť.

07.05.2018, 22:37
Ignorovať ma môže iba s vedomím, že utiekol s čiernym Petrom lží v rukách. On vie, že mám pravdu a utiecť môže len sám pred sebou - a to sa dá? No nedá.
24

20. TvojOponent 07.05.2018, 22:37

Ignorovať ma môže iba s vedomím, že utiekol s čiernym Petrom lží v rukách. On vie, že mám pravdu a utiecť môže len sám pred sebou - a to sa dá? No nedá.

10.05.2018, 17:26
Nemáš pravdu, len žiješ v ilúzii, že máš pravdu.
28

24. Lemmy 10.05.2018, 17:26

Nemáš pravdu, len žiješ v ilúzii, že máš pravdu.

10.05.2018, 22:48
Už si dostal od Oponenta po ňufáku dosť. Prečo naňho ešte reaguješ?
30

28. Alexander 10.05.2018, 22:48

Už si dostal od Oponenta po ňufáku dosť. Prečo naňho ešte reaguješ?

11.05.2018, 01:03
Lebo žijete v ilúzii, obaja. On, aj ty, teraz v tom, že som dostal po ňufáku. Nedostal. Ako vytrvalo on klame, tak aj ty, napríklad v tom ste zajedno, že tárate nezmysly o ateistoch. A nedá sa mlčať, ak v spoločnosti prevládajú klamári.
27

19. Dwesa 07.05.2018, 22:08

"Tvoje hlúposti sú mi na nič. Len táraš." Tak ho ignoruj, načo mu venuješ pozornosť.

10.05.2018, 22:47
Ty svoju frustráciu z pravdy nikdy nezaprieš.
26

16. Lemmy 07.05.2018, 21:55

Tvoje hlúposti sú mi na nič. Len táraš. Výrazom humanistická svadba mám na mysli občiansky sobáš nejakých humanistov. Bodka. Takže, zbytočne tu trepeš svoje bludy.

10.05.2018, 22:45
Bárz je TvojOponent katolík, vystihol vás presne.
29

14. TvojOponent 07.05.2018, 21:51

Mýliš sa. Občiansky sobáš nie je sobáš ateistický. Sekulárny humanizmus je ateizmus, len zabalený do obalu tak, aby to lajno až tak veľmi nepáchlo. Už si niekedy niekoho videl, aby sa ženil z lásky k božej neexistencii? Aby vstupoval do manželstva s tým, že namiesto toho "áno v dobrom aj zlom" prehlasoval, že boh neexistuje a preto bude súložiť najčastejšie s tou či onou ľudskou samicou? Ateistická svadba je pekná sprostosť. Už si viem predstaviť tú slávnostnú reč: Vážení nastávajúci novomanž...

10.05.2018, 22:53
Príspevok 14 je tip top

link
31

14. TvojOponent 07.05.2018, 21:51

Mýliš sa. Občiansky sobáš nie je sobáš ateistický. Sekulárny humanizmus je ateizmus, len zabalený do obalu tak, aby to lajno až tak veľmi nepáchlo. Už si niekedy niekoho videl, aby sa ženil z lásky k božej neexistencii? Aby vstupoval do manželstva s tým, že namiesto toho "áno v dobrom aj zlom" prehlasoval, že boh neexistuje a preto bude súložiť najčastejšie s tou či onou ľudskou samicou? Ateistická svadba je pekná sprostosť. Už si viem predstaviť tú slávnostnú reč: Vážení nastávajúci novomanž...

11.05.2018, 01:13
Ty sa mýliš, lebo ja som v úvode spomenul občiansky obrad, takže ty tu len tak mimochodom trepeš nezmysly.
35

31. Lemmy 11.05.2018, 01:13

Ty sa mýliš, lebo ja som v úvode spomenul občiansky obrad, takže ty tu len tak mimochodom trepeš nezmysly.

15.05.2018, 15:19
31/ V nadpise si sa vyjadril jasne - Humanistická svadba. Ale ak si sa zle vyjadril v nadpise, mal by si to priznať a napísať, že vyzývaš ateistov, aby sa pochválili občianskym sobášom.
36

35. TvojOponent 15.05.2018, 15:19

31/ V nadpise si sa vyjadril jasne - Humanistická svadba. Ale ak si sa zle vyjadril v nadpise, mal by si to priznať a napísať, že vyzývaš ateistov, aby sa pochválili občianskym sobášom.

16.05.2018, 00:04
Keď môžu nábožní hovoriť o cirkevnom sobáši, cirkevnej svadbe, cez cirkevný obrad, tak môžu aj humanisti hovoriť o humanistickej svadbe. A humanisti majú humanistické svadby cez občiansky obrad.
37

36. Lemmy 16.05.2018, 00:04

Keď môžu nábožní hovoriť o cirkevnom sobáši, cirkevnej svadbe, cez cirkevný obrad, tak môžu aj humanisti hovoriť o humanistickej svadbe. A humanisti majú humanistické svadby cez občiansky obrad.

16.05.2018, 00:13
Občiansky sobáš môže mať ktorýkoľvek občan. Aj ty si občan. Takže by moja téma nemala zmysel, keby som hovoril o občianskej svadbe. Ale ty si katolík, a vám je logika cudzia. Ak hovorím o humanistickej svadbe, tak hovorím o svadbe humanistov. Ale také jednoduché vety je tvoj katolícky mozog príliš neschopný pochopiť.
38

37. Lemmy 16.05.2018, 00:13

Občiansky sobáš môže mať ktorýkoľvek občan. Aj ty si občan. Takže by moja téma nemala zmysel, keby som hovoril o občianskej svadbe. Ale ty si katolík, a vám je logika cudzia. Ak hovorím o humanistickej svadbe, tak hovorím o svadbe humanistov. Ale také jednoduché vety je tvoj katolícky mozog príliš neschopný pochopiť.

17.05.2018, 16:25
37 Koľké to predsudky :)
39

38. TvojOponent 17.05.2018, 16:25

37 Koľké to predsudky :)

17.05.2018, 17:48
Prečo táraš? Uveď tie predsudky. Vieš vôbec, aké nezmysly píšeš?
40

39. Lemmy 17.05.2018, 17:48

Prečo táraš? Uveď tie predsudky. Vieš vôbec, aké nezmysly píšeš?

18.05.2018, 15:41
39. Rád si nechám popísať nezmysly, ktoré - podľa Teba - šírim :)
41

40. TvojOponent 18.05.2018, 15:41

39. Rád si nechám popísať nezmysly, ktoré - podľa Teba - šírim :)

18.05.2018, 16:51
Veď v 38. si napísal nezmysel: Koľké to predsudky.

Nenapísal som žiadne predsudky, a ty si sa nezmohol na žiaden argument proti názoru, že občiansky sobáš môže mať ktorýkoľvek občan podľa zákona. Aj ty si občan, čiže aj ty môžeš mať občiansky sobáš. Úradníci ti za bežných okolností nebudú zakazovať, brániť, tak aké predsudky? Ty si len obyčajný diskusný troll. Ty nerozmýšľaš, píšeš ako stroj. Umelá inteligencia.
42

41. Lemmy 18.05.2018, 16:51

Veď v 38. si napísal nezmysel: Koľké to predsudky. Nenapísal som žiadne predsudky, a ty si sa nezmohol na žiaden argument proti názoru, že občiansky sobáš môže mať ktorýkoľvek občan podľa zákona. Aj ty si občan, čiže aj ty môžeš mať občiansky sobáš. Úradníci ti za bežných okolností nebudú zakazovať, brániť, tak aké predsudky? Ty si len obyčajný diskusný troll. Ty nerozmýšľaš, píšeš ako stroj. Umelá inteligencia.

23.05.2018, 15:28
Napísal si tieto predsudky:
1/ Ale ty si katolík, a vám je logika cudzia
2/ ...jednoduché vety je tvoj katolícky mozog príliš neschopný pochopiť
3/ Ty si len obyčajný diskusný troll.

A ďalej píšeš:
Ak hovorím o humanistickej svadbe, tak hovorím o svadbe humanistov...A humanisti majú humanistické svadby cez občiansky obrad.
TO: Výborne! Takže ak "cirkevníci" majú občianske svadby cez občianske obrady, majú vlastne svadby cirkevné.

A nevidíš v tom logický rozpor.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 188 781 Bgenerated in : 0.155 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 482 798 xunique displays : 1 190 130 xip address : 3.234.211.61

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...