move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Humanisti su Don Bosco, Matka Tereza

entries
102
shows
30 404
uniques
2 126
theme was created 25.01.2019 by omega
1
25.01.2019, 13:01
a podobni.
Ked sa par bolsevikov nazve humanistami, to este nic neznamena.
Humanizmus je krestanstvo. Prave krestanstvo prinieslo lasku k bliznym a podobne.
2

1. omega 25.01.2019, 13:01

a podobni. Ked sa par bolsevikov nazve humanistami, to este nic neznamena. Humanizmus je krestanstvo. Prave krestanstvo prinieslo lasku k bliznym a podobne.

25.01.2019, 13:13
Záleží na definícii humanizmu. Ak chápeme humanizmus ako filantropiu, potom sa tento pojem nemôže obmedzovať len na katolíkov čo sa venovali nejakej dobročinnosti...
3

2. Ludwig 25.01.2019, 13:13

Záleží na definícii humanizmu. Ak chápeme humanizmus ako filantropiu, potom sa tento pojem nemôže obmedzovať len na katolíkov čo sa venovali nejakej dobročinnosti...

25.01.2019, 17:01
Zdochnutá mačka si pletie humanitárnu činnosť s humanizmom. Nevie ani o tom, že Medzinárodná humanistická a etická únia (IHEU) je súčasťou OSN.
17

3. Lemmy 25.01.2019, 17:01

Zdochnutá mačka si pletie humanitárnu činnosť s humanizmom. Nevie ani o tom, že Medzinárodná humanistická a etická únia (IHEU) je súčasťou OSN.

27.01.2019, 13:42
Nezdá sa mi, že by bola súvislosť medzi členstvom v organizácii národov a vnímaním podstaty slova humanizmus.
Pomýlená definícia humanizmu od IHEU je záväzná len v tejto partičke... Ničím si nevyvrátil názor autora tejto témy.
4

1. omega 25.01.2019, 13:01

a podobni. Ked sa par bolsevikov nazve humanistami, to este nic neznamena. Humanizmus je krestanstvo. Prave krestanstvo prinieslo lasku k bliznym a podobne.

25.01.2019, 17:04
Kto z popredných členov IHEU je podľa teba boľševik? Ty trepeš nehorázne nezmysly o humanistoch vo svete. Kto z nich je podľa teba boľševik? link
Hneď ťa vyvediem z tvojho osočovania humanistov vo svete.
21

4. Lemmy 25.01.2019, 17:04

Kto z popredných členov IHEU je podľa teba boľševik? Ty trepeš nehorázne nezmysly o humanistoch vo svete. Kto z nich je podľa teba boľševik? https://iheu.org/about/our-people/ Hneď ťa vyvediem z tvojho osočovania humanistov vo svete.

27.01.2019, 13:55
Sme na Slovensku a vystačíme si s osočovaním domácich humanistov :-) Tak napríklad zakladateľ Spoločnosti Prometheus Čelko bol bolševická sviňa ako repa...
5

1. omega 25.01.2019, 13:01

a podobni. Ked sa par bolsevikov nazve humanistami, to este nic neznamena. Humanizmus je krestanstvo. Prave krestanstvo prinieslo lasku k bliznym a podobne.

25.01.2019, 17:07
Vždy sa dostaneš do protirečení, pretože humanisti sú ako teisti, náprotivok, ale široká koalícia, rovnako ako teisti, od židov, cez rôzne denominácie kresťanov až po rôzne typy moslimov. Humanista znamená, že človek je šľachetný, a k životu nepotrebuje náboženskú ideológiu.
20

5. Lemmy 25.01.2019, 17:07

Vždy sa dostaneš do protirečení, pretože humanisti sú ako teisti, náprotivok, ale široká koalícia, rovnako ako teisti, od židov, cez rôzne denominácie kresťanov až po rôzne typy moslimov. Humanista znamená, že človek je šľachetný, a k životu nepotrebuje náboženskú ideológiu.

27.01.2019, 13:53
Šľachetnosť je daná morálkou a tá u ateistov je len vecou dohody. Náboženskú vieru k životu nepotrebuje ani pes a ten nepovažuje ošukanie kadeakej neveriacej suky za akt nešľachetnosti.
Adolf Hitler bol hrdinom. Zachránil život akémusi tankistovi. Bol jeho skutok šľachetný? Pritom Hitler bol tiež ako Lemmy, sekulárny humanista - zaviedol odluku a chcel ľuďom dobre. Záleží len od definície hodnôt. A morálky.
Humanisti Tvojho druhu zavraždili stámilióny ľudí v lone matky. Také počíňanie vnímajú ako šľachetný boj proti preľudneniu. V porovnaní s počtom obetí Hitler so svojimi pár miliónikmi zavraždených je veľmi šľachetný človek... (Nepochybujem, že Lemmy okliešti tento príspevok a zverejní ho ako dôkaz mojej obhajoby fašizmu. Lemmy je totiž humanista s prívlastkom sekulárny...)
6

1. omega 25.01.2019, 13:01

a podobni. Ked sa par bolsevikov nazve humanistami, to este nic neznamena. Humanizmus je krestanstvo. Prave krestanstvo prinieslo lasku k bliznym a podobne.

26.01.2019, 11:49
Veľmi zaujímavá téma, ale zjavne skrýva veľké množstvo nevyriešených podotázok, napr. či je dôležitejšie to, čo (ako) konáme, alebo prečo to konáme...

Podľa mňa ani kresťanstvo (resp viera v boha) ani ateizmus nie je synonymom alebo antagonizmom pre humanizmus. Museli by sme sa ale najprv dohodnúť na definícii humanizmu, lebo ich je veľa. Ktorá je správna, ak rôzne slovníky majú rôzne definície? Slová "spravidla" alebo "zväčša" neurčujú nič jednoznačne.

Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie bolo to, že humanizmus je konanie pre blaho človeka z toho dôvodu, že je to správne, a nie preto, že to chce a nariadil Boh... K tomu som došla vtedy, keď mi veriaci povedali, že keby neexistoval boh, tak by kašlali na morálku a začali by kradnúť a čo ja viem čo... to mi príde veľmi čudné.

Takže opäť tu máme nevyriešenú otázku (pre veriacich), či morálne zásady nám dal boh preto, lebo sú správne, alebo sú správne preto, lebo nám ich dal Boh :)))

Takže, čo si myslíte vy? :) Ako to je?
7

6. Nadja 26.01.2019, 11:49

Veľmi zaujímavá téma, ale zjavne skrýva veľké množstvo nevyriešených podotázok, napr. či je dôležitejšie to, čo (ako) konáme, alebo prečo to konáme... Podľa mňa ani kresťanstvo (resp viera v boha) ani ateizmus nie je synonymom alebo antagonizmom pre humanizmus. Museli by sme sa ale najprv dohodnúť na definícii humanizmu, lebo ich je veľa. Ktorá je správna, ak rôzne slovníky majú rôzne definície? Slová "spravidla" alebo "zväčša" neurčujú nič jednoznačne. Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie...

26.01.2019, 12:32
Ak je Boh zosobnenie všetkých cností, zosobnená Dokonalosť, Dobro, potom vlastne platí oboje. Dobrý Boh by nám nedal morálne zásady ktoré sú nesprávne, teda boli nám dané lebo sú správne a súčasne platí aj to, že sú správne preto lebo ich ustanovil Dokonalý Boh. Dúfam že som tú myšlienku sformuloval akotak zrozumiteľne....
8

7. Ludwig 26.01.2019, 12:32

Ak je Boh zosobnenie všetkých cností, zosobnená Dokonalosť, Dobro, potom vlastne platí oboje. Dobrý Boh by nám nedal morálne zásady ktoré sú nesprávne, teda boli nám dané lebo sú správne a súčasne platí aj to, že sú správne preto lebo ich ustanovil Dokonalý Boh. Dúfam že som tú myšlienku sformuloval akotak zrozumiteľne....

26.01.2019, 12:45
Lenže to sme sa nikam neposunuli týmto tautologickým vysvetlením :)
Opýtam sa teda rovno, snažil by si sa byť etickým aj v prípade, keby si dostal dôkaz, že Boh neexistuje (a keby si tomu uveril)...
Ono kradnutie je dosť jasné, ale napríklad Starý zákon jasne prikazuje zabíjať v niektorých prípadoch, a pritom odsudzuje zabíjanie, a teda sa dá vysvetlovať tak, že v záujme Boha sa zabíjať má, lebo to prikázal, a záujmy Boha sú interpretované často tak, aby vyhovovali záujmom ľudí :)
9

8. Nadja 26.01.2019, 12:45

Lenže to sme sa nikam neposunuli týmto tautologickým vysvetlením :) Opýtam sa teda rovno, snažil by si sa byť etickým aj v prípade, keby si dostal dôkaz, že Boh neexistuje (a keby si tomu uveril)... Ono kradnutie je dosť jasné, ale napríklad Starý zákon jasne prikazuje zabíjať v niektorých prípadoch, a pritom odsudzuje zabíjanie, a teda sa dá vysvetlovať tak, že v záujme Boha sa zabíjať má, lebo to prikázal, a záujmy Boha sú interpretované často tak, aby vyhovovali záujmom ľudí :)

26.01.2019, 12:46
No jasné... aj kradnutie je možné definovať ako "dočasné požičanie" :D
consents: peter67
11

9. Nadja 26.01.2019, 12:46

No jasné... aj kradnutie je možné definovať ako "dočasné požičanie" :D

26.01.2019, 22:18
tak,tak, do hrobu si to nevezmeš
consents: Nadja
12

8. Nadja 26.01.2019, 12:45

Lenže to sme sa nikam neposunuli týmto tautologickým vysvetlením :) Opýtam sa teda rovno, snažil by si sa byť etickým aj v prípade, keby si dostal dôkaz, že Boh neexistuje (a keby si tomu uveril)... Ono kradnutie je dosť jasné, ale napríklad Starý zákon jasne prikazuje zabíjať v niektorých prípadoch, a pritom odsudzuje zabíjanie, a teda sa dá vysvetlovať tak, že v záujme Boha sa zabíjať má, lebo to prikázal, a záujmy Boha sú interpretované často tak, aby vyhovovali záujmom ľudí :)

27.01.2019, 12:20
Za experta tautológie ma pasoval už Fotón. :)
Neviem si veru predstaviť, ako by mal vyzerať dôkaz neexistencie Boha. Taký dôkaz podla mňa nemôže existovať. Môžem ale odpovedať na otázku, či by som sa snažil byť etickým aj bez viery v Boha. Odpovedám kladne, pretože som bol ateistom a mal som aj vtedy isté morálne zásady, ktorých som sa snažil pridržiavať. Moje ateistické zásady však zďaleka neboli na takej výške, ak sa tak môžem vyjadriť, ako tie čo som prijal na základe viery.
Príliš nechápem čo si chcela povedať tým, že Starý zákon síce zakazoval zabíjať a pritom zabíjať v záujme Boha bolo prikazované. Aj trestný Zákon zakazuje obmedzovať slobodu človeka a pritom káže trestať zločiny odňatím slobody. O čom to má svedčiť?
13

12. Ludwig 27.01.2019, 12:20

Za experta tautológie ma pasoval už Fotón. :) Neviem si veru predstaviť, ako by mal vyzerať dôkaz neexistencie Boha. Taký dôkaz podla mňa nemôže existovať. Môžem ale odpovedať na otázku, či by som sa snažil byť etickým aj bez viery v Boha. Odpovedám kladne, pretože som bol ateistom a mal som aj vtedy isté morálne zásady, ktorých som sa snažil pridržiavať. Moje ateistické zásady však zďaleka neboli na takej výške, ak sa tak môžem vyjadriť, ako tie čo som prijal na základe viery. Príliš nechápem...

27.01.2019, 12:30
Vedci robili experiment s ďeťmi

Správali sa lepšie ak im povedali, že ich pozoruje neviditeľný škriatok
16

13. EnaXnaY 27.01.2019, 12:30

Vedci robili experiment s ďeťmi Správali sa lepšie ak im povedali, že ich pozoruje neviditeľný škriatok

27.01.2019, 13:33
To tvrdí aj Kannemann (u dospelých), niektorí vedci vyvracajú výsledky jeho experimentov...
14

12. Ludwig 27.01.2019, 12:20

Za experta tautológie ma pasoval už Fotón. :) Neviem si veru predstaviť, ako by mal vyzerať dôkaz neexistencie Boha. Taký dôkaz podla mňa nemôže existovať. Môžem ale odpovedať na otázku, či by som sa snažil byť etickým aj bez viery v Boha. Odpovedám kladne, pretože som bol ateistom a mal som aj vtedy isté morálne zásady, ktorých som sa snažil pridržiavať. Moje ateistické zásady však zďaleka neboli na takej výške, ak sa tak môžem vyjadriť, ako tie čo som prijal na základe viery. Príliš nechápem...

27.01.2019, 13:23
Ludwig, vysvetlím ti, ako to myslím:
Povedzme si najprv, čo je to trest.
Trest - sankcia - je postihnutie nejakým obmedzením, újmou, stratou či bolesťou, ktorým oprávnená osoba vymáha dodržiavanie mravných, spoločenských alebo právnych pravidiel daného spoločenstva.

Isto so mnou budeš súhlasiť, že trest nemôže byť trestom, ak človek nevie, prečo je trestaný.

Teda, to, čo nazýva sa v Biblii trestom, tieto podmienky nespĺňa. V danom spoločenstve (kanaáncov) bolo mravným zákonom a spoločenským pravidlom modliť sa k iným bohom, tohto biblického vôbec nepoznali. S úplne rovnakým právom by mohli veriaci v iných bohov poslúchnut príkazy ich boha a ísť "potrestať" izraelcov, že sa neklaňajú ich bohom... :)
31

14. Nadja 27.01.2019, 13:23

Ludwig, vysvetlím ti, ako to myslím: Povedzme si najprv, čo je to trest. Trest - sankcia - je postihnutie nejakým obmedzením, újmou, stratou či bolesťou, ktorým oprávnená osoba vymáha dodržiavanie mravných, spoločenských alebo právnych pravidiel daného spoločenstva. Isto so mnou budeš súhlasiť, že trest nemôže byť trestom, ak človek nevie, prečo je trestaný. Teda, to, čo nazýva sa v Biblii trestom, tieto podmienky nespĺňa. V danom spoločenstve (kanaáncov) bolo mravným zákonom a spoločenským...

27.01.2019, 16:42
Nadja, ale podla tejto logiky by potom ani naše zákonodárstvo nesmelo potrestať človeka za niečo, čo sa v jeho spoločenstve považuje za normálne. Ak mala byť pre Izraelitov nedotknuteľná viera kanaánčanov a zvyklosti z nej prameniace, potom by ani u nás nemali byť mimo zákon postavené zvyklosti iných náboženstiev, napríklad obriezka žien, mnohoženstvo, manželstvo detí a podobne. S tým súhlasíš?
32

31. Ludwig 27.01.2019, 16:42

Nadja, ale podla tejto logiky by potom ani naše zákonodárstvo nesmelo potrestať človeka za niečo, čo sa v jeho spoločenstve považuje za normálne. Ak mala byť pre Izraelitov nedotknuteľná viera kanaánčanov a zvyklosti z nej prameniace, potom by ani u nás nemali byť mimo zákon postavené zvyklosti iných náboženstiev, napríklad obriezka žien, mnohoženstvo, manželstvo detí a podobne. S tým súhlasíš?

27.01.2019, 17:04
Naviac, Izraeliti netrestali okolité národy za to že neverili v ich Boha. Trestali len tých inovercov, čo žili na ich území a odmietali sa podriadiť ich mravným zásadám, ktoré určovala ich viera. To je však normálne v každej spoločnosti, aj v ateistickej. Napríklad aj za socializmu, pod vedením ateistov v KSČ, boli v našej spoločnosti stanovené isté mravné normy, nazvané socialistická morálka, a ich porušovanie bolo sankcionované.
34

32. Ludwig 27.01.2019, 17:04

Naviac, Izraeliti netrestali okolité národy za to že neverili v ich Boha. Trestali len tých inovercov, čo žili na ich území a odmietali sa podriadiť ich mravným zásadám, ktoré určovala ich viera. To je však normálne v každej spoločnosti, aj v ateistickej. Napríklad aj za socializmu, pod vedením ateistov v KSČ, boli v našej spoločnosti stanovené isté mravné normy, nazvané socialistická morálka, a ich porušovanie bolo sankcionované.

27.01.2019, 17:39
Ludwig, ty obraciaš historiu:

Izraeliti sú staroveké semitské kmene, ktoré si pod vedením Jozueho podrobili pôvodné kmene na území Kanánu okolo roku 1230 pred Kr. a vytvorili politický a náboženský zväz 12 kmeňovych štátov. Súčasne asimilovali, alebo si podrobili pôvodné obyvatelstvo, najmä príbuzných Hebrejcov ( Kananejcov a ď.).

Teda ešte raz, kanaánci žili na svojom území (boli to ale mestské štáty tuším vtedy) a izraeliti ich prepadli a podrobili.

link

Čo sa týka druhej otázky, vlastne prvej, Naše spoločenstvo sa volá Slovensko. Tu máme súbor zákonov, ktoré musíme dodržiavať, Ale mimo tohto územia nemáme právomoc vyžadovať naše zákony, takže v moslimských krajinách je vyžadované iné správanie a my na to vp=lyv nemáme... :)
36

34. Nadja 27.01.2019, 17:39

Ludwig, ty obraciaš historiu: Izraeliti sú staroveké semitské kmene, ktoré si pod vedením Jozueho podrobili pôvodné kmene na území Kanánu okolo roku 1230 pred Kr. a vytvorili politický a náboženský zväz 12 kmeňovych štátov. Súčasne asimilovali, alebo si podrobili pôvodné obyvatelstvo, najmä príbuzných Hebrejcov ( Kananejcov a ď.). Teda ešte raz, kanaánci žili na svojom území (boli to ale mestské štáty tuším vtedy) a izraeliti ich prepadli a podrobili. https://sk.wikipedia.org/wiki/Kana%C3%A...

27.01.2019, 17:49
34/ Naše právo je v rozpore s Deklaráciou zákl.ľudských práv? Tú podpísali aj moslimské krajiny. Teda základ je na celom svete rovnaký.
Dodržiavanie týchto zásad je vymáhateľné aj mimo hraníc SR. Aj našou krajinou.
37

34. Nadja 27.01.2019, 17:39

Ludwig, ty obraciaš historiu: Izraeliti sú staroveké semitské kmene, ktoré si pod vedením Jozueho podrobili pôvodné kmene na území Kanánu okolo roku 1230 pred Kr. a vytvorili politický a náboženský zväz 12 kmeňovych štátov. Súčasne asimilovali, alebo si podrobili pôvodné obyvatelstvo, najmä príbuzných Hebrejcov ( Kananejcov a ď.). Teda ešte raz, kanaánci žili na svojom území (boli to ale mestské štáty tuším vtedy) a izraeliti ich prepadli a podrobili. https://sk.wikipedia.org/wiki/Kana%C3%A...

27.01.2019, 17:52
V čom som prekrútil históriu? Tvrdím, že Izraeliti vyžadovali dodržiavanie svojich mravných noriem na svojom území. Nie je myslím podstatné, či to územie dobili alebo získali iným spôsobom.

Ja som hovoril o iných náboženských komunitách na našom území. Ak si myslíš, že máme právo zakazovať na Slovensku moslimom obriezky žien či mnohoženstvo, prečo si kritická k tomu, keď Izraeliti vyžadovali od inovercov dodržiavanie ich zákonov?
38

37. Ludwig 27.01.2019, 17:52

V čom som prekrútil históriu? Tvrdím, že Izraeliti vyžadovali dodržiavanie svojich mravných noriem na svojom území. Nie je myslím podstatné, či to územie dobili alebo získali iným spôsobom. Ja som hovoril o iných náboženských komunitách na našom území. Ak si myslíš, že máme právo zakazovať na Slovensku moslimom obriezky žien či mnohoženstvo, prečo si kritická k tomu, keď Izraeliti vyžadovali od inovercov dodržiavanie ich zákonov?

27.01.2019, 17:57
Ludwig, je to dôležité, lebo ty píšeš, že územie kanaáncov bolo dobyté na príkaz Boha ako trest za to, že nedodržiavali na ich území ich zákony... Kanánci tam žili stovky rokov, semiti boli kočovné kmene, nemali svoje územie predtým... usadili sa až po dobytí kanaánu...
40

38. Nadja 27.01.2019, 17:57

Ludwig, je to dôležité, lebo ty píšeš, že územie kanaáncov bolo dobyté na príkaz Boha ako trest za to, že nedodržiavali na ich území ich zákony... Kanánci tam žili stovky rokov, semiti boli kočovné kmene, nemali svoje územie predtým... usadili sa až po dobytí kanaánu...

27.01.2019, 18:09
Takto som to predsa neformuloval, že dobytie ich územia bol trest za nedodržiavanie ich Zákona. Ty si sa v 14 vyjadrila takým spôsobom, akoby Izraeliti trestali kanaánčanov len za to, lebo neverili v ich Boha. Ja tvrdím že nič také neurobili.
41

40. Ludwig 27.01.2019, 18:09

Takto som to predsa neformuloval, že dobytie ich územia bol trest za nedodržiavanie ich Zákona. Ty si sa v 14 vyjadrila takým spôsobom, akoby Izraeliti trestali kanaánčanov len za to, lebo neverili v ich Boha. Ja tvrdím že nič také neurobili.

27.01.2019, 18:25
Začína mi už unikať pointa toho o čom tu diskutujeme. Ak chápeš dobytie kanaánu ako dôsledok náboženskej neznášanlivosti Izraelitov, tak toto vysvetlenie nie je v súlade s tým čo sa môžeme dočítať v Biblii. Národy obývajúce Kanaán boli síce vojenským podrobením potrestané, avšak za svoje zločinné skutky, ktorých sa hromadne dopúšťali, nie pre odlišnú vieru. A že na tomto území POTOM Izraeliti vyžadovali aj od cudzincov určité dodržiavanie ich Zákona, to je predsa prirodzené.
42

41. Ludwig 27.01.2019, 18:25

Začína mi už unikať pointa toho o čom tu diskutujeme. Ak chápeš dobytie kanaánu ako dôsledok náboženskej neznášanlivosti Izraelitov, tak toto vysvetlenie nie je v súlade s tým čo sa môžeme dočítať v Biblii. Národy obývajúce Kanaán boli síce vojenským podrobením potrestané, avšak za svoje zločinné skutky, ktorých sa hromadne dopúšťali, nie pre odlišnú vieru. A že na tomto území POTOM Izraeliti vyžadovali aj od cudzincov určité dodržiavanie ich Zákona, to je predsa prirodzené.

27.01.2019, 18:55
Prepáč, asi som to troška skomplikovala... snažila som sa nájsť územie kanaáncov, Izraeliti zrejme prišli niekde od Egypta, to píše aj Biblia.
Pozerala som tio preto, lebo si napísal:
"Trestali len tých inovercov, čo žili na ich území a odmietali sa podriadiť ich mravným zásadám, ktoré určovala ich viera."
Teda už sme zistili, že na ich území Kanaánci nežili. Teda, prečo ich trestali? Oni nepatrili do ich spoločenstva...
44

42. Nadja 27.01.2019, 18:55

Prepáč, asi som to troška skomplikovala... snažila som sa nájsť územie kanaáncov, Izraeliti zrejme prišli niekde od Egypta, to píše aj Biblia. Pozerala som tio preto, lebo si napísal: "Trestali len tých inovercov, čo žili na ich území a odmietali sa podriadiť ich mravným zásadám, ktoré určovala ich viera." Teda už sme zistili, že na ich území Kanaánci nežili. Teda, prečo ich trestali? Oni nepatrili do ich spoločenstva...

27.01.2019, 19:04
Nemožno hodnotiť morálu dejín parametrami dnešnej doby.
consents: Nadja
45

44. TvojOponent 27.01.2019, 19:04

Nemožno hodnotiť morálu dejín parametrami dnešnej doby.

27.01.2019, 19:13
Zdá sa ti, že vtedy "moje územie" znamenalo niečo iné, ako dnes?
46

42. Nadja 27.01.2019, 18:55

Prepáč, asi som to troška skomplikovala... snažila som sa nájsť územie kanaáncov, Izraeliti zrejme prišli niekde od Egypta, to píše aj Biblia. Pozerala som tio preto, lebo si napísal: "Trestali len tých inovercov, čo žili na ich území a odmietali sa podriadiť ich mravným zásadám, ktoré určovala ich viera." Teda už sme zistili, že na ich území Kanaánci nežili. Teda, prečo ich trestali? Oni nepatrili do ich spoločenstva...

27.01.2019, 19:18
Ja som najprv nevedel že narážaš na tieto udalosti, na dobytie kanaánskych národov. Lebo k tomu nedošlo len pre ich nevieru, ako si to popísala ty, ale pre ich bezbožné skutky. Myslel som si že to vieš a hovoríš o niečom inom, o presadzovaní viery Izraelitov na ich území. A prečo sa tým národom stalo to nešťastie sa dočítaš v 5. Mojžišovej knihe, kap 9. verše 3-5.


48

46. Ludwig 27.01.2019, 19:18

Ja som najprv nevedel že narážaš na tieto udalosti, na dobytie kanaánskych národov. Lebo k tomu nedošlo len pre ich nevieru, ako si to popísala ty, ale pre ich bezbožné skutky. Myslel som si že to vieš a hovoríš o niečom inom, o presadzovaní viery Izraelitov na ich území. A prečo sa tým národom stalo to nešťastie sa dočítaš v 5. Mojžišovej knihe, kap 9. verše 3-5.

27.01.2019, 19:29
čítam, že pre bezbožnosť, takže predsa len pre vieru...
49

48. Nadja 27.01.2019, 19:29

čítam, že pre bezbožnosť, takže predsa len pre vieru...

27.01.2019, 19:32
Keď berieme do úvahu kontext, ako aj to, že slovom bezbožnosť sa v Písme označujú skôr skutky veľmi sa priečiace Bohu, než absencia viery, tak potom to nebolo pre vieru v takom zmysle ako to interpretuješ ty.
51

49. Ludwig 27.01.2019, 19:32

Keď berieme do úvahu kontext, ako aj to, že slovom bezbožnosť sa v Písme označujú skôr skutky veľmi sa priečiace Bohu, než absencia viery, tak potom to nebolo pre vieru v takom zmysle ako to interpretuješ ty.

27.01.2019, 19:37
No ty si ma odkázal na text, ktorý to označil ako bezbožnosť. Je ale fakt, že Boh toto územie ako dedičné prislúbil izraelcom už predtým, a to o bezbožnosti nespomínal nič... Inak, Egypt s ich bohmi a stavaním pyramíd alebo aztékovia pripadali asi bohu zbožní... tých netrestal nijak... alebo nedalekú čínu... :) lenže to boli mocné národy, v tom sa líšili :)
52

51. Nadja 27.01.2019, 19:37

No ty si ma odkázal na text, ktorý to označil ako bezbožnosť. Je ale fakt, že Boh toto územie ako dedičné prislúbil izraelcom už predtým, a to o bezbožnosti nespomínal nič... Inak, Egypt s ich bohmi a stavaním pyramíd alebo aztékovia pripadali asi bohu zbožní... tých netrestal nijak... alebo nedalekú čínu... :) lenže to boli mocné národy, v tom sa líšili :)

27.01.2019, 19:43
Odkázal, ale tvrdím že slovo bezbožnosť neoznačuje inú vieru, skôr skutky protiviace sa Bohu.
Miera bezbožnosti sa u jednotlivých národov líšila a milosrdný Boh prehliadol mnohé hriechy pohanov a potrestal len tie ťažké. Tak možno jednoducho vysvetliť, prečo Boh nezahubil celý svet s výnimkou Izraelitov, ale zničil len niektoré národy, ako kanaánčanov, čo obetovávali modle Báálovi vlastné deti a hádzali ich do ohňa. To ťa pohoršuje?
55

52. Ludwig 27.01.2019, 19:43

Odkázal, ale tvrdím že slovo bezbožnosť neoznačuje inú vieru, skôr skutky protiviace sa Bohu. Miera bezbožnosti sa u jednotlivých národov líšila a milosrdný Boh prehliadol mnohé hriechy pohanov a potrestal len tie ťažké. Tak možno jednoducho vysvetliť, prečo Boh nezahubil celý svet s výnimkou Izraelitov, ale zničil len niektoré národy, ako kanaánčanov, čo obetovávali modle Báálovi vlastné deti a hádzali ich do ohňa. To ťa pohoršuje?

27.01.2019, 19:48
A mimochodom, z Aztékov toho veľa nezostalo. Tí tiež prinášali svojim modlám ľudské obete, ako tí milí Kanaánčania, čo sa podla Biblie Bohu strašne prieči. Takže si nezvolila dobrý príklad.
57

55. Ludwig 27.01.2019, 19:48

A mimochodom, z Aztékov toho veľa nezostalo. Tí tiež prinášali svojim modlám ľudské obete, ako tí milí Kanaánčania, čo sa podla Biblie Bohu strašne prieči. Takže si nezvolila dobrý príklad.

27.01.2019, 19:58
Aztékovia zničil Cortéz podlou zradou a klamstvom, dúfam že nie so súhlasom Boha... či? ach...
60

57. Nadja 27.01.2019, 19:58

Aztékovia zničil Cortéz podlou zradou a klamstvom, dúfam že nie so súhlasom Boha... či? ach...

27.01.2019, 20:04
Vyčítala si Bohu že nevykonal s Aztékmi to čo s Kanánčanmi. Keď poviem že z nich veľa nezostalo, tak zase dúfaš že sa to nestalo so súhlasom Boha...
consents: Nadja
61

60. Ludwig 27.01.2019, 20:04

Vyčítala si Bohu že nevykonal s Aztékmi to čo s Kanánčanmi. Keď poviem že z nich veľa nezostalo, tak zase dúfaš že sa to nestalo so súhlasom Boha...

27.01.2019, 20:05
Vidíš, ani tak nie je dobre, ani tak
56

52. Ludwig 27.01.2019, 19:43

Odkázal, ale tvrdím že slovo bezbožnosť neoznačuje inú vieru, skôr skutky protiviace sa Bohu. Miera bezbožnosti sa u jednotlivých národov líšila a milosrdný Boh prehliadol mnohé hriechy pohanov a potrestal len tie ťažké. Tak možno jednoducho vysvetliť, prečo Boh nezahubil celý svet s výnimkou Izraelitov, ale zničil len niektoré národy, ako kanaánčanov, čo obetovávali modle Báálovi vlastné deti a hádzali ich do ohňa. To ťa pohoršuje?

27.01.2019, 19:55
Ty sa dopúšťaš tej chyby, že posudzuješ z dnešného hladiska správanie vtedajších ludí. Oni tým vyjadrovali absolutnú podriadenosť svojmu Bohu, obetovali mu to najcennejšie, čo mali... Takúto obetu žiadal aj Biblický Boh, ale nakoniec to zmenil, a tým je v Biblii vlastne potvrdená táto zmena, vývoj chápania ľudí čo sa týka obety je v nej zachytený vývoj ľudstva tak ako si začali uvedomovať morálku vyspelejšie, a obety ludské sa zmenili na obetovanie zvierat, neskôr už ani zvieratá sa neobetovali... atď.
59

56. Nadja 27.01.2019, 19:55

Ty sa dopúšťaš tej chyby, že posudzuješ z dnešného hladiska správanie vtedajších ludí. Oni tým vyjadrovali absolutnú podriadenosť svojmu Bohu, obetovali mu to najcennejšie, čo mali... Takúto obetu žiadal aj Biblický Boh, ale nakoniec to zmenil, a tým je v Biblii vlastne potvrdená táto zmena, vývoj chápania ľudí čo sa týka obety je v nej zachytený vývoj ľudstva tak ako si začali uvedomovať morálku vyspelejšie, a obety ludské sa zmenili na obetovanie zvierat, neskôr už ani zvieratá sa neobetovali....

27.01.2019, 20:02
Tak toto je zaujímavé. Na jednej strane odsudzuješ Izraelitov za dobytie Kanaánu a vydávaš to za strašný zločin, ale pokojne zľahčuješ takú vec ako obetovávanie detí. To nepochopím, tento dvojitý meter. Akoby si len chcela za každú cenu útočiť na biblickú vieru. Keď píše proti Biblii tak si útlocitná a pohoršuje ťa akékoľvek krviprelievanie, ak však človek podá vysvetlenie Božích súdov, útlocitnosť je naraz preč a hádzanie detí do ohňa je len prejavom hlbokej nábožnosti a nie zločinný, potrestaniahodný skutok...
62

59. Ludwig 27.01.2019, 20:02

Tak toto je zaujímavé. Na jednej strane odsudzuješ Izraelitov za dobytie Kanaánu a vydávaš to za strašný zločin, ale pokojne zľahčuješ takú vec ako obetovávanie detí. To nepochopím, tento dvojitý meter. Akoby si len chcela za každú cenu útočiť na biblickú vieru. Keď píše proti Biblii tak si útlocitná a pohoršuje ťa akékoľvek krviprelievanie, ak však človek podá vysvetlenie Božích súdov, útlocitnosť je naraz preč a hádzanie detí do ohňa je len prejavom hlbokej nábožnosti a nie zločinný, potrestan...

27.01.2019, 20:09
Ved ale ty to robíš tiež, lenže v opačnom garde... zlahčuješ pozabíjanie Kanaáncov, ale zabíjanie detí ťa pohoršuje a tiež je to dvojitý meter :)

V skutočnosti je to vražda ako vražda, nesprávne je (dnes) obidvojo, vtedy to ľudia nemuseli chápať, ale vševedúci Boh áno.
63

62. Nadja 27.01.2019, 20:09

Ved ale ty to robíš tiež, lenže v opačnom garde... zlahčuješ pozabíjanie Kanaáncov, ale zabíjanie detí ťa pohoršuje a tiež je to dvojitý meter :) V skutočnosti je to vražda ako vražda, nesprávne je (dnes) obidvojo, vtedy to ľudia nemuseli chápať, ale vševedúci Boh áno.

27.01.2019, 20:27
Trest smrti vykonaný na zločincovi nie je vražda. Ak surový vrah, čo zavraždil vlastné dieťa, dostane najvyšší trest, tak jeho sudca aj kat sú rovnakí vrahovia ako on? To si skutočne myslíš?
65

63. Ludwig 27.01.2019, 20:27

Trest smrti vykonaný na zločincovi nie je vražda. Ak surový vrah, čo zavraždil vlastné dieťa, dostane najvyšší trest, tak jeho sudca aj kat sú rovnakí vrahovia ako on? To si skutočne myslíš?

27.01.2019, 21:22
Hm, ide o toto: Považoval by si Abraháma, ktorý by zabil svojho syna na príkaz Boha (a on by to urobil, keby to Boh žiadal), za surového zločinca? :)
68

65. Nadja 27.01.2019, 21:22

Hm, ide o toto: Považoval by si Abraháma, ktorý by zabil svojho syna na príkaz Boha (a on by to urobil, keby to Boh žiadal), za surového zločinca? :)

27.01.2019, 21:30
Vytrhnuté z kontextu. Buď veríš v Boha vo všetkých dôsledkoch a súvislostiach, alebo neveríš a potom táto otázka nedáva zmysel.
69

68. TvojOponent 27.01.2019, 21:30

Vytrhnuté z kontextu. Buď veríš v Boha vo všetkých dôsledkoch a súvislostiach, alebo neveríš a potom táto otázka nedáva zmysel.

27.01.2019, 21:35
Dobre, ale čo potom môžeme vyčítať tým kanaáncom? Oni predsa len verili svojmu bohu "vo všetkých dôsledkoch a súvislostiach", ničím sa teda neprevinili a Boh mal trestať ich boha a nie ľudí :)
70

65. Nadja 27.01.2019, 21:22

Hm, ide o toto: Považoval by si Abraháma, ktorý by zabil svojho syna na príkaz Boha (a on by to urobil, keby to Boh žiadal), za surového zločinca? :)

27.01.2019, 21:38
Nejde o Abraháma. Ide o toto. Kanaánčania boli národom o ktorom z viacerých historických zdrojov vieme, že prinášal svojim božstvám ako živé obete vlastné deti. Boli tieto ich skutky vraždami alebo neboli?
72

70. Ludwig 27.01.2019, 21:38

Nejde o Abraháma. Ide o toto. Kanaánčania boli národom o ktorom z viacerých historických zdrojov vieme, že prinášal svojim božstvám ako živé obete vlastné deti. Boli tieto ich skutky vraždami alebo neboli?

27.01.2019, 21:40
Ide o Abraháma preto, lebo sa chystal... vraždiť... na príkaz Boha. Svoje vlastné dieťa. Je to úplne to isté. Absolutne. Takže si odpovedz na túto otázku, a dostaneš odpoveď aj na otázku, ktorú sa pýtaš.
73

72. Nadja 27.01.2019, 21:40

Ide o Abraháma preto, lebo sa chystal... vraždiť... na príkaz Boha. Svoje vlastné dieťa. Je to úplne to isté. Absolutne. Takže si odpovedz na túto otázku, a dostaneš odpoveď aj na otázku, ktorú sa pýtaš.

27.01.2019, 21:48
Ja chcem vedieť či skutky Kanaánčanov považuješ za vraždy, to keď hádzali Baálovi svoje novorodeniatka. Inak z pohľadu pisateľa listu Hebrejom Abrahám veril, že Izák nakoniec bude žiť, presnejšie bude vzkriesený, lebo od Boha dostal prislúbenie, že po Izákovi sa bude volať jeho potomstvo. A Izák vtedy ešte nemal deti a aby sa toto prislúbenie splnilo, musel Izák zostať nažive a mať potomstvo. A tiež k onomu obetovaniu predsa nedošlo. Takže sa vôbec nejedná o vhodné prirovnanie s obetami prinášanými Baálovi.
74

73. Ludwig 27.01.2019, 21:48

Ja chcem vedieť či skutky Kanaánčanov považuješ za vraždy, to keď hádzali Baálovi svoje novorodeniatka. Inak z pohľadu pisateľa listu Hebrejom Abrahám veril, že Izák nakoniec bude žiť, presnejšie bude vzkriesený, lebo od Boha dostal prislúbenie, že po Izákovi sa bude volať jeho potomstvo. A Izák vtedy ešte nemal deti a aby sa toto prislúbenie splnilo, musel Izák zostať nažive a mať potomstvo. A tiež k onomu obetovaniu predsa nedošlo. Takže sa vôbec nejedná o vhodné prirovnanie s obetami prinášan...

27.01.2019, 21:59
Abrahám nijako nemohol ovplyvniť príkazy Boha, ide teda o tom, že by zabíjal, keby to Boh chcel. Ako mohli Kanaánčania nesplniť vôlu svojho boha, ked on sa rozhodol, že tie obety majú vykonať?

Popravde, ja neviem, či to považujem za vraždu, (aj v prípade toho Abraháma... Sú aj dnes ľudia, ktorí sú presvedčení, že im boh káže to či ono a že to musia vykonať... a vraždou to nazývame.

V prípade Abraháma si vlastne myslím, že sa to nestalo naozaj a že je to len podobenstvo prechodu tých obet tak, ako som písala vyššie.

Zaujímavé je aj to, že aj dnes žijú na Zemi primitívne kmene ľudožrútov, a mám dojem, že je zakázané sa k nim približovať, lebo kontakt s nimi je pre nich smrtelným nebezpečenstvom z dôvodu nákaz, proti ktorým nie sú imúnni... takže to je možno čiastočná odpoveď na túto otázku? :)
75

74. Nadja 27.01.2019, 21:59

Abrahám nijako nemohol ovplyvniť príkazy Boha, ide teda o tom, že by zabíjal, keby to Boh chcel. Ako mohli Kanaánčania nesplniť vôlu svojho boha, ked on sa rozhodol, že tie obety majú vykonať? Popravde, ja neviem, či to považujem za vraždu, (aj v prípade toho Abraháma... Sú aj dnes ľudia, ktorí sú presvedčení, že im boh káže to či ono a že to musia vykonať... a vraždou to nazývame. V prípade Abraháma si vlastne myslím, že sa to nestalo naozaj a že je to len podobenstvo prechodu tých obet tak...

27.01.2019, 22:12
Abrahám Izáka nezabil.
Abrahám dostal prislúbenie ktoré vyžadovalo, aby Izák nakoniec zostal nažive.
Riešiš Abrahámovu "vraždu" ktorá sa nikdy nestala, kdežto ja riešim skutky ktoré sa stali. Nechceš ich nazvať vraždami zrejme preto, lebo potom trest za ne by už nebol vraždou a musela by si poprieť svoje predošlé tvrdenie. Nie je tomu tak?
A zase všetko relativizuješ a zľahčuješ. Tebe sa zdajú byť nemorálne tuším len skutky Izraelitov, nech by urobili čokoľvek, inak máš pochopenie pre každého. Snáď aj tých ľudožrútov, čo ich spomínaš, dokážeš chápať, zvlášť ak sa na ich chúťky pozrieme v kontexte doby...
76

75. Ludwig 27.01.2019, 22:12

Abrahám Izáka nezabil. Abrahám dostal prislúbenie ktoré vyžadovalo, aby Izák nakoniec zostal nažive. Riešiš Abrahámovu "vraždu" ktorá sa nikdy nestala, kdežto ja riešim skutky ktoré sa stali. Nechceš ich nazvať vraždami zrejme preto, lebo potom trest za ne by už nebol vraždou a musela by si poprieť svoje predošlé tvrdenie. Nie je tomu tak? A zase všetko relativizuješ a zľahčuješ. Tebe sa zdajú byť nemorálne tuším len skutky Izraelitov, nech by urobili čokoľvek, inak máš pochopenie pre každého...

27.01.2019, 22:23
A nehnevaj sa za ten obviňujúci tón, ale ja vidím v tvojich odpovediach naozaj veľký rozpor, keď je na jednej strane akékoľvek zabíjanie popisované v biblii niečo strašné, ale zabíjania popisované mimobiblickými svedectvami už také hrozné nie sú, len ich treba chápať z pohladu vtedajšej doby...
77

76. Ludwig 27.01.2019, 22:23

A nehnevaj sa za ten obviňujúci tón, ale ja vidím v tvojich odpovediach naozaj veľký rozpor, keď je na jednej strane akékoľvek zabíjanie popisované v biblii niečo strašné, ale zabíjania popisované mimobiblickými svedectvami už také hrozné nie sú, len ich treba chápať z pohladu vtedajšej doby...

27.01.2019, 22:45
Ja sa nehnevám :)
Ono to asi tak vyznieva, ale ja len chcem, aby si pochopil tých kanaáncov... boli presvedčení, že ich boh opustí, nahnevá sa, ked mu nedajú svoje dieťa. to čo mali najradšej . Veď ten Abrahám by tiež poslúchol, a predsa svojho syna mal rád... chápeš? Spomeň, ešte v Biblii je "obetovanie" najstaršieho, prvorodeného, Bohu, už len ako zaslúbenie bohu, čo je vlastne tiež odkaz na tých Kanaáncov a na ich obety... všetko sa to postupne vyvíjalo. Takže,dnes to nazývame vraždou, v ich spoločnosti sa to za vraždu nepovažovalo. O 2000 rokov pravdepodobne bude rovnako odsudzované zabíjanie zvieratiek, a ludia nás budú považovať za nemorálnych sadistov... :)
78

76. Ludwig 27.01.2019, 22:23

A nehnevaj sa za ten obviňujúci tón, ale ja vidím v tvojich odpovediach naozaj veľký rozpor, keď je na jednej strane akékoľvek zabíjanie popisované v biblii niečo strašné, ale zabíjania popisované mimobiblickými svedectvami už také hrozné nie sú, len ich treba chápať z pohladu vtedajšej doby...

27.01.2019, 22:50
Dnes napríklad sme tiež svedkami posunu chápania morálky v otázke trestu smrti. Donedávna ešte povolený, dnes už zväčša zakázaný, ale ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí po ňom volajú a odôvodňujú to ochranou spoločnosti. Aj to sa bude postupne vyvíjať a o pár stoviek rokov už ľudia nebudú rozumieť tejto požiadavke na vraždenie ako trestu :)
54

51. Nadja 27.01.2019, 19:37

No ty si ma odkázal na text, ktorý to označil ako bezbožnosť. Je ale fakt, že Boh toto územie ako dedičné prislúbil izraelcom už predtým, a to o bezbožnosti nespomínal nič... Inak, Egypt s ich bohmi a stavaním pyramíd alebo aztékovia pripadali asi bohu zbožní... tých netrestal nijak... alebo nedalekú čínu... :) lenže to boli mocné národy, v tom sa líšili :)

27.01.2019, 19:46
Egypťanov odmenil tým, že im dal izraelcov za otrokov
58

54. EnaXnaY 27.01.2019, 19:46

Egypťanov odmenil tým, že im dal izraelcov za otrokov

27.01.2019, 20:01
Potom sa ale za to hanbil a radčej im pomohol utiecť... ale neprovokujme
10

6. Nadja 26.01.2019, 11:49

Veľmi zaujímavá téma, ale zjavne skrýva veľké množstvo nevyriešených podotázok, napr. či je dôležitejšie to, čo (ako) konáme, alebo prečo to konáme... Podľa mňa ani kresťanstvo (resp viera v boha) ani ateizmus nie je synonymom alebo antagonizmom pre humanizmus. Museli by sme sa ale najprv dohodnúť na definícii humanizmu, lebo ich je veľa. Ktorá je správna, ak rôzne slovníky majú rôzne definície? Slová "spravidla" alebo "zväčša" neurčujú nič jednoznačne. Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie...

26.01.2019, 19:30
Tu je definovaný humanizmus: link
15

10. Lemmy 26.01.2019, 19:30

Tu je definovaný humanizmus: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2007010001

27.01.2019, 13:29
Lemmy, pri troche objektivity isto nájdeš aj odlišné definície.
link

Napr.
"Filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom… Humanizmus je orientácia na hodnotu človeka, jeho práva na šťastie, slobodu, osobný rozvoj a uplatnenie; širšie láska k človeku."
18

15. Nadja 27.01.2019, 13:29

Lemmy, pri troche objektivity isto nájdeš aj odlišné definície. https://sk.wikipedia.org/wiki/Humanizmus_(%C4%BEudomilnos%C5%A5) Napr. "Filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom… Humanizmus je orientácia na hodnotu človeka, jeho práva na šťastie, slobodu, osobný rozvoj a uplatnenie; širšie láska k človeku."

27.01.2019, 13:44
15/ Je potreba náboženskej viery tiež potrebou človeka spadajúcou pod základné práva človeka?
22

18. TvojOponent 27.01.2019, 13:44

15/ Je potreba náboženskej viery tiež potrebou človeka spadajúcou pod základné práva človeka?

27.01.2019, 13:58
Oponentík :)))
Prečo náboženskej, to je len jedna viera z tých, v ktoré človek môže veriť :) Teda viera v čokolvek, čo neodporuje zákonom krajiny, patrí pod ZPČ
24

22. Nadja 27.01.2019, 13:58

Oponentík :))) Prečo náboženskej, to je len jedna viera z tých, v ktoré človek môže veriť :) Teda viera v čokolvek, čo neodporuje zákonom krajiny, patrí pod ZPČ

27.01.2019, 14:10
Nadja :))) A prečo nie náboženskej? Deklarácia Základnýcxh ľudských práv hovorí jasne - človek má právo vybrať si náboženské presvedčenie. Je to právo nadväzujúce na potreby človeka a ich napĺňanie je prirodzeným právom. Tí, ktorí konajú proti tomuto základnému a prirodzenému právu človeka sa volajú - samodefinujú - ako - a teraz sa podrž - ako "sekulárni humanisti.
Tvoja posledná veta je neprijateľnou machiavelskou poznámkou. Štát nemôže byť nad základnými ľudskými právami. Môže ich len potvrdzovať vo svojich právnych dokumentoch. No základné ľudské právo vybrať si náboženstvo je nad zákonmi krajiny.
25

24. TvojOponent 27.01.2019, 14:10

Nadja :))) A prečo nie náboženskej? Deklarácia Základnýcxh ľudských práv hovorí jasne - človek má právo vybrať si náboženské presvedčenie. Je to právo nadväzujúce na potreby človeka a ich napĺňanie je prirodzeným právom. Tí, ktorí konajú proti tomuto základnému a prirodzenému právu človeka sa volajú - samodefinujú - ako - a teraz sa podrž - ako "sekulárni humanisti. Tvoja posledná veta je neprijateľnou machiavelskou poznámkou. Štát nemôže byť nad základnými ľudskými právami. Môže ich len potvrdz...

27.01.2019, 14:36
Oponentik, ja som nenapísala, že nie náboženskej, ale že akejkolvek, aj náboženskej, aj ateistickej, aj ezoterickej, :)
Tvoju pripomienku beriem, teda opravujem na čokoľvek čo neodporuje základným právam človeka a zákonom krajiny :)
Základným právom človeka je vybrať si presvedčenie, ako napr. náboženstvo, politické smerovanie, atd :)
81

15. Nadja 27.01.2019, 13:29

Lemmy, pri troche objektivity isto nájdeš aj odlišné definície. https://sk.wikipedia.org/wiki/Humanizmus_(%C4%BEudomilnos%C5%A5) Napr. "Filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom… Humanizmus je orientácia na hodnotu človeka, jeho práva na šťastie, slobodu, osobný rozvoj a uplatnenie; širšie láska k človeku."

28.01.2019, 11:25
Tú definíciu objektívne poznám, len ju neuznávam, nakoľko ja vnímam humanizmus ako svetonázor, ako spôsob života. Pohľad na svet, a žijem podľa toho. Vyjadriť sa, že humanizmus prisudzuje ústredné miesto človeku je blud, veľmi podobný náboženským bludom o ústrednom mieste boha alebo komunistickom Ústrednom výbore KSČ, či fašistickom blude o nejakom vodcovi. Tú definíciu zrejme napísal nejaký zákerný človek. Žiadne ústredné miesto!!! Humanizmus je svetonázor, ktorý sa opiera o vedecké poznatky. V tom sa odlišuje od náboženských svetonázorov. Humanisti majú dobre opísané svoje záujmy, i vo svetovom meradle, ako aj etické hodnoty. Len nie sú náboženské. Neviem o tom, že by humanisti podľa IHEU hovorili čosi o akomsi ústrednom mieste. Tá definícia je zlá v tom zmysle, že napodobňuje náboženské chápanie hodnôt, len namiesto boha je tam dosadený človek. Keď vezmeš do úvahy aspoň časť vesmíru, pochopíš, že ľudia sú tak bezvýznamní vo vesmíre, že je len na nás, a na nikom inom, akú hodnotu dáme svojim životom. O tom je humanizmus. Neustále sa vedú rôzne vojny, väčšinou s náboženským charakterom, takže humanizmus je ako mierová iniciatíva odpoveď na náboženské zlo vo svete.
82

81. Lemmy 28.01.2019, 11:25

Tú definíciu objektívne poznám, len ju neuznávam, nakoľko ja vnímam humanizmus ako svetonázor, ako spôsob života. Pohľad na svet, a žijem podľa toho. Vyjadriť sa, že humanizmus prisudzuje ústredné miesto človeku je blud, veľmi podobný náboženským bludom o ústrednom mieste boha alebo komunistickom Ústrednom výbore KSČ, či fašistickom blude o nejakom vodcovi. Tú definíciu zrejme napísal nejaký zákerný človek. Žiadne ústredné miesto!!! Humanizmus je svetonázor, ktorý sa opiera o vedecké poznatky. V...

28.01.2019, 14:35
Jeden kvázi humanista si vymyslel definíciu humanizmu
consents: omega
83

82. EnaXnaY 28.01.2019, 14:35

Jeden kvázi humanista si vymyslel definíciu humanizmu

28.01.2019, 15:24
Veru, jeden kvázi humanista menom Skapala mačka si vymyslel definíciu humanizmu na Bosca a Terezu.
84

83. Lemmy 28.01.2019, 15:24

Veru, jeden kvázi humanista menom Skapala mačka si vymyslel definíciu humanizmu na Bosca a Terezu.

28.01.2019, 16:13
Odvracať pozornosť od svojej hlúposti si sa naučil dobre
85

84. EnaXnaY 28.01.2019, 16:13

Odvracať pozornosť od svojej hlúposti si sa naučil dobre

28.01.2019, 23:42
A zvládneš citovať moju hlúposť, alebo opäť len táraš?
89

85. Lemmy 28.01.2019, 23:42

A zvládneš citovať moju hlúposť, alebo opäť len táraš?

29.01.2019, 06:05
Nezvládnem, lebo tvoja hlúposť je taká veľká, že by to chcelo o tom napísať samostatný elaborát
90

89. EnaXnaY 29.01.2019, 06:05

Nezvládnem, lebo tvoja hlúposť je taká veľká, že by to chcelo o tom napísať samostatný elaborát

29.01.2019, 08:51
Čiže klameš. OK.
91

90. Lemmy 29.01.2019, 08:51

Čiže klameš. OK.

29.01.2019, 08:54
No vidíš aký si hlúpy?

Nedokážeš prijať kritiku
92

91. EnaXnaY 29.01.2019, 08:54

No vidíš aký si hlúpy? Nedokážeš prijať kritiku

29.01.2019, 08:56
Skôr sa zdá, že ty si hlúpy, pretože si nenapísal žiadnu kritiku. Povedal si: Nezvládnem… to nie je kritika, to je lenivosť.
93

92. Lemmy 29.01.2019, 08:56

Skôr sa zdá, že ty si hlúpy, pretože si nenapísal žiadnu kritiku. Povedal si: Nezvládnem… to nie je kritika, to je lenivosť.

29.01.2019, 08:57
A lenivý si, lebo by si musel priznať, že nemáš argumenty.
94

92. Lemmy 29.01.2019, 08:56

Skôr sa zdá, že ty si hlúpy, pretože si nenapísal žiadnu kritiku. Povedal si: Nezvládnem… to nie je kritika, to je lenivosť.

29.01.2019, 08:58
Kritizoval som ťa už predtým, že si vymýšľaš vlastné definície humanizmu
95

94. EnaXnaY 29.01.2019, 08:58

Kritizoval som ťa už predtým, že si vymýšľaš vlastné definície humanizmu

29.01.2019, 09:34
Ak, potom si falošne ma kritizoval, chybne, pretože buď hovorím v súlade s IHEU, alebo citujem IHEU. Takže, nie vlastné, ale od IHEU.
96

95. Lemmy 29.01.2019, 09:34

Ak, potom si falošne ma kritizoval, chybne, pretože buď hovorím v súlade s IHEU, alebo citujem IHEU. Takže, nie vlastné, ale od IHEU.

29.01.2019, 09:38
No vidíš, to si mohol povedať hneď ale ty nie

Musel si sa obuť do skapatej mačky

To bola tá hlúposť
97

96. EnaXnaY 29.01.2019, 09:38

No vidíš, to si mohol povedať hneď ale ty nie Musel si sa obuť do skapatej mačky To bola tá hlúposť

29.01.2019, 09:50
Mačku som oprávnene kritizoval, pretože klame o humanistoch. Je milión humanistov vo svete, pozri IHEU. Ale nie, ty sa nechceš vzdelávať, nebudeš sa zaujímať, kto je členom humanistických organizácií. Ostaneš sprostý! Lebo ignoruješ fakty, a veríš bludom, ktoré tára Mačka. Neobul som sa do Mačky, ale som len kriticky poukázal na klamstvo, ktoré šíri.
98

97. Lemmy 29.01.2019, 09:50

Mačku som oprávnene kritizoval, pretože klame o humanistoch. Je milión humanistov vo svete, pozri IHEU. Ale nie, ty sa nechceš vzdelávať, nebudeš sa zaujímať, kto je členom humanistických organizácií. Ostaneš sprostý! Lebo ignoruješ fakty, a veríš bludom, ktoré tára Mačka. Neobul som sa do Mačky, ale som len kriticky poukázal na klamstvo, ktoré šíri.

29.01.2019, 10:14
Mohol si to hneď napísať a vzdelal by si ma

Keby že sa v tom nerýpem, tak sa nič nedozviem

Ako vravím, si hlúpy
99

98. EnaXnaY 29.01.2019, 10:14

Mohol si to hneď napísať a vzdelal by si ma Keby že sa v tom nerýpem, tak sa nič nedozviem Ako vravím, si hlúpy

29.01.2019, 10:36
Ja som to hneď v 3. príspevku spomenul, len si hlúpy, lenivý, a nerozumieš slovensky napísaným vetám. Rýpeš, lebo si tupec, ktorý nechápe zrozumiteľne napísané vety.
100

99. Lemmy 29.01.2019, 10:36

Ja som to hneď v 3. príspevku spomenul, len si hlúpy, lenivý, a nerozumieš slovensky napísaným vetám. Rýpeš, lebo si tupec, ktorý nechápe zrozumiteľne napísané vety.

29.01.2019, 11:12
Však je to nepríjemné, keď niekto do teba rýpe
19

10. Lemmy 26.01.2019, 19:30

Tu je definovaný humanizmus: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2007010001

27.01.2019, 13:45
10/ Je veľmi smutný pohľad na tzv. sekulárneho humanistu, ktorý ani len nevie vlastnými slovami popísať humanizmus a pomáha si odkazmi ako bifľoš ťahákmi :-)
consents: omega
86

19. TvojOponent 27.01.2019, 13:45

10/ Je veľmi smutný pohľad na tzv. sekulárneho humanistu, ktorý ani len nevie vlastnými slovami popísať humanizmus a pomáha si odkazmi ako bifľoš ťahákmi :-)

28.01.2019, 23:45
Kedy si ty vlastnými slovami opísal katolicizmus? Si obyčajný bifľoš. Ešte aj zo Svätého písma sa posmievaš. Že ti nie je hanba!

link
87

86. Lemmy 28.01.2019, 23:45

Kedy si ty vlastnými slovami opísal katolicizmus? Si obyčajný bifľoš. Ešte aj zo Svätého písma sa posmievaš. Že ti nie je hanba! http://forum.humanisti.sk/viewtopic.php?p=13086#13086

28.01.2019, 23:46
Mojimi vlastnými slovami, len problém je, že to ignoruješ:

Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
23

6. Nadja 26.01.2019, 11:49

Veľmi zaujímavá téma, ale zjavne skrýva veľké množstvo nevyriešených podotázok, napr. či je dôležitejšie to, čo (ako) konáme, alebo prečo to konáme... Podľa mňa ani kresťanstvo (resp viera v boha) ani ateizmus nie je synonymom alebo antagonizmom pre humanizmus. Museli by sme sa ale najprv dohodnúť na definícii humanizmu, lebo ich je veľa. Ktorá je správna, ak rôzne slovníky majú rôzne definície? Slová "spravidla" alebo "zväčša" neurčujú nič jednoznačne. Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie...

27.01.2019, 14:05
6/ Citujem:
"Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie bolo to, že humanizmus je konanie pre blaho človeka z toho dôvodu, že je to správne, a nie preto, že to chce a nariadil Boh... "

Takže keď človek koná pre blaho iného človeka napriek tomu, že tak nechce, je humanista?

Súčasná doba lží, v ktorej žijeme, mi pripomína to biblické pomätenie jazykov. Ľudia prijali rôznorodosť definícií až v takej miere, že sa rovnako vyslovované slová rôznymi ľuďmi navzájom vylučujú.

Podľa Tvojej definície je aj zlodej humanista, lebo krádežou koná dobro človeku - sebe, veď aj zlodej je len človek. Navyše okradnutý si musí chýbajúcu vec opätovne kúpiť, čím napomáha udržaniu pracovného miesta robotníka, ktorý tú vec vyrobí. Navyše z takto zakúpenej chýbajúcej veci sa platia dane na našich lekárov, učiteľov, dôchodcov... čo je veľmi humánne.

Teda zlodeji sú humanisti. Dobre tak?
26

23. TvojOponent 27.01.2019, 14:05

6/ Citujem: "Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie bolo to, že humanizmus je konanie pre blaho človeka z toho dôvodu, že je to správne, a nie preto, že to chce a nariadil Boh... " Takže keď človek koná pre blaho iného človeka napriek tomu, že tak nechce, je humanista? Súčasná doba lží, v ktorej žijeme, mi pripomína to biblické pomätenie jazykov. Ľudia prijali rôznorodosť definícií až v takej miere, že sa rovnako vyslovované slová rôznymi ľuďmi navzájom vylučujú. Podľa Tvojej definície ...

27.01.2019, 14:42
No oponentík, ale si zabudol na dovetok že "z dôvodu, že je to správne" = etické. Tebe pripadá kradnutie pre svoj osoh etické? :)
Ano, ľudská reč je nedokonalá. Nič iné ale nemáme, a preto je nedokonalá aj Biblia :) a dá sa vysvetliť rôzne.
27

26. Nadja 27.01.2019, 14:42

No oponentík, ale si zabudol na dovetok že "z dôvodu, že je to správne" = etické. Tebe pripadá kradnutie pre svoj osoh etické? :) Ano, ľudská reč je nedokonalá. Nič iné ale nemáme, a preto je nedokonalá aj Biblia :) a dá sa vysvetliť rôzne.

27.01.2019, 15:01
A vari to nie je etické? Zlodej v takomto ponímaní sa javí ako hlboko uvažujúci etik v širších súvislostiach.

Biblia sa dá vysvetliť rôzne kýmkoľvek. Preto dávam prednosť biblistom, odborníkom. A platí jedno základné pravidlo - biblia si neprotirečí.
Na plytkých vysvetleniach stoja mnohé sekty, vrátane aj tu prítomných na slovo vzatých "biblistov" :-)
Etika? Bez Biblie je to len dohoda.
29

27. TvojOponent 27.01.2019, 15:01

A vari to nie je etické? Zlodej v takomto ponímaní sa javí ako hlboko uvažujúci etik v širších súvislostiach. Biblia sa dá vysvetliť rôzne kýmkoľvek. Preto dávam prednosť biblistom, odborníkom. A platí jedno základné pravidlo - biblia si neprotirečí. Na plytkých vysvetleniach stoja mnohé sekty, vrátane aj tu prítomných na slovo vzatých "biblistov" :-) Etika? Bez Biblie je to len dohoda.

27.01.2019, 15:46
Oponentik, definuj mi svoje ponímanie termínu "morálny"...

Biblia je definovaná tiež ako dohoda, čo máš proti dohode?

"Človek má právo vybrať si náboženské presvedčenie. Je to právo nadväzujúce na potreby človeka a ich napĺňanie je prirodzeným právom. Tí, ktorí konajú proti tomuto základnému a prirodzenému právu človeka sa volajú - samodefinujú - ako - a teraz sa podrž - ako "sekulárni humanisti."

Oponentík, podľa tvojej definície sa BOH nazýva sekulárnym humanistom, on tým kanaáncom naozaj ich prirodzené právo na vieru uprel
30

29. Nadja 27.01.2019, 15:46

Oponentik, definuj mi svoje ponímanie termínu "morálny"... Biblia je definovaná tiež ako dohoda, čo máš proti dohode? "Človek má právo vybrať si náboženské presvedčenie. Je to právo nadväzujúce na potreby človeka a ich napĺňanie je prirodzeným právom. Tí, ktorí konajú proti tomuto základnému a prirodzenému právu človeka sa volajú - samodefinujú - ako - a teraz sa podrž - ako "sekulárni humanisti." Oponentík, podľa tvojej definície sa BOH nazýva sekulárnym humanistom, on tým kanaáncom naozaj...

27.01.2019, 16:02
Biblia je definovaná tiež ako dohoda, čo máš proti dohode?

S takouto defíniciou som sa ešte nestretol :-)

sa BOH nazýva sekulárnym humanistom

A kde sa to tvrdí? :)

on tým kanaáncom naozaj ich prirodzené právo na vieru uprel

...preto sa nezapájam do týchto povrchných tém o biblii. Vedú k povrchným záverom. :-)

definuj mi svoje ponímanie termínu "morálny"...

Je to prídavné meno odvodené od podstatného mena morálka :-)
33

30. TvojOponent 27.01.2019, 16:02

Biblia je definovaná tiež ako dohoda, čo máš proti dohode? S takouto defíniciou som sa ešte nestretol :-) sa BOH nazýva sekulárnym humanistom A kde sa to tvrdí? :) on tým kanaáncom naozaj ich prirodzené právo na vieru uprel ...preto sa nezapájam do týchto povrchných tém o biblii. Vedú k povrchným záverom. :-) definuj mi svoje ponímanie termínu "morálny"... Je to prídavné meno odvodené od podstatného mena morálka :-)

27.01.2019, 17:09
Hlavným zákonom biblie je desať prikázaní, spísaných v arche úmluvy.
Úmluva = zmluva, dohoda.
Že je Boh sekulárnym humanistom vyplýva z tvojho tvrdenia, že "Tí, ktorí konajú proti tomuto základnému a prirodzenému právu človeka (vybrať si náboženské presvedčenie) sa volajú ... "sekulárni humanisti."

Teda na definíciu morálky sa asi je zbytočné ťa pýtať?
35

33. Nadja 27.01.2019, 17:09

Hlavným zákonom biblie je desať prikázaní, spísaných v arche úmluvy. Úmluva = zmluva, dohoda. Že je Boh sekulárnym humanistom vyplýva z tvojho tvrdenia, že "Tí, ktorí konajú proti tomuto základnému a prirodzenému právu človeka (vybrať si náboženské presvedčenie) sa volajú ... "sekulárni humanisti." Teda na definíciu morálky sa asi je zbytočné ťa pýtať?

27.01.2019, 17:45
33/ Boh niekomu odopiera veriť v iné božstvá? :-) A kde?

Tvrdenie sekularistov, že morálka je LEN spoločenskou dohodou (napr. Chmelár) neobstojí, pretože ak by sa spoločnosť dohodla na náboženskom charaktere spoločnosti, išlo by sekhumanistov rozdrapiť od jedu.Nad morálkou sú prirodzené ľudské práva a výsledkom snahy o ich uchopenie rozumom, popísanie a uzákonenie sú práve morálne zásady. Do tohoto procesu vstupuje naprieč ideológia, ktorá súperí s inými o moc a vplyv.
Snaha štátu o uzurpovanie práva pri definovaní morálky sa volá fašizmus. Presnejšie stav, kedy štát presadzujúci istú politickú doktrínu používa štátne orgány a mocenské štruktúry na to, aby ovplyvňovaním zadefinovania zásad morálky dosahoval svoje politické ciele.
Typickým príkladom fašizmu je dnes práve "liberálna" EU.
39

35. TvojOponent 27.01.2019, 17:45

33/ Boh niekomu odopiera veriť v iné božstvá? :-) A kde? Tvrdenie sekularistov, že morálka je LEN spoločenskou dohodou (napr. Chmelár) neobstojí, pretože ak by sa spoločnosť dohodla na náboženskom charaktere spoločnosti, išlo by sekhumanistov rozdrapiť od jedu.Nad morálkou sú prirodzené ľudské práva a výsledkom snahy o ich uchopenie rozumom, popísanie a uzákonenie sú práve morálne zásady. Do tohoto procesu vstupuje naprieč ideológia, ktorá súperí s inými o moc a vplyv. Snaha štátu o uzurpovanie...

27.01.2019, 18:02
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nepoznáš? :)

Ako sa vysporiadavaš s tým, že Chamurappiho zákon (ktorý nebol zdaleky prvým kódexom) pochádzajúcim z obdobia pred spísaním Starého zákona, obsahuje pomerne podobné zásady a tresty ako uvádza Biblia?
Jo tak typickým príkladom,... to už hej, to ani nebudem komentovať :)
43

39. Nadja 27.01.2019, 18:02

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nepoznáš? :) Ako sa vysporiadavaš s tým, že Chamurappiho zákon (ktorý nebol zdaleky prvým kódexom) pochádzajúcim z obdobia pred spísaním Starého zákona, obsahuje pomerne podobné zásady a tresty ako uvádza Biblia? Jo tak typickým príkladom,... to už hej, to ani nebudem komentovať :)

27.01.2019, 19:01
Chamurapiho zákonník bol zďaleka donedávna najstarším zákoníkom, toho času je na tretej priečke po iných zákonníkoch tej doby. Takže to slovo zďaleka nesedí :-)
Nenávisť, zloba a jej ponímanie sú na celom svete ponímané rovnako a preto aj snahy o vysporiadanie sa zlom sú obdobné. Veď preto sa bavíme o prirodzených ľudských právach - sú danej ľudskou prirodzenosťou, samotným bytím človeka. Ani Deklarácia základných ľudských práv tieto práva nevytvára, ale len potvrdzuje. Preto socialisti po druhej svetovej vojne mohli byť súdení zo zločinov proti ľudskosti - hoci Deklarácia vznikla až neskôr.
So slovom fašizmus máš problém, že? :-) Myslela si si, že to len Kotleba je fašista a naraz zisťuješ, že by tam mohli byť aj Tvoji kamaráti :-)
47

43. TvojOponent 27.01.2019, 19:01

Chamurapiho zákonník bol zďaleka donedávna najstarším zákoníkom, toho času je na tretej priečke po iných zákonníkoch tej doby. Takže to slovo zďaleka nesedí :-) Nenávisť, zloba a jej ponímanie sú na celom svete ponímané rovnako a preto aj snahy o vysporiadanie sa zlom sú obdobné. Veď preto sa bavíme o prirodzených ľudských právach - sú danej ľudskou prirodzenosťou, samotným bytím človeka. Ani Deklarácia základných ľudských práv tieto práva nevytvára, ale len potvrdzuje. Preto socialisti po druhe...

27.01.2019, 19:22
"Nenávisť, zloba a jej ponímanie sú na celom svete ponímané rovnako a preto aj snahy o vysporiadanie sa zlom sú obdobné. "

Ano, s tým súhlasím. Nie však vo všetkých časoch. Ani nie na celom svete, ale na väčšine územia sveta. Stále sú krajiny, kde sa považuje za správne vraždiť preto, lebo iné národy, iní ľudia neveria v toho istého boha a jeho príkazy ako ich obyvatelia, podobne ako to Izraeliti spravili Kanaáncom, ktorí mali svojho boha (Melchisedecha, popisuje ho aj Biblia) a bránili sa výmene za iného...
50

47. Nadja 27.01.2019, 19:22

"Nenávisť, zloba a jej ponímanie sú na celom svete ponímané rovnako a preto aj snahy o vysporiadanie sa zlom sú obdobné. " Ano, s tým súhlasím. Nie však vo všetkých časoch. Ani nie na celom svete, ale na väčšine územia sveta. Stále sú krajiny, kde sa považuje za správne vraždiť preto, lebo iné národy, iní ľudia neveria v toho istého boha a jeho príkazy ako ich obyvatelia, podobne ako to Izraeliti spravili Kanaáncom, ktorí mali svojho boha (Melchisedecha, popisuje ho aj Biblia) a bránili sa výme...

27.01.2019, 19:35
47/ Je stále reč o období pred Kristom? :-)

Možno Hitler len chcel pomstiť (tvojich) kamarátov Kanaáncov :-)
53

50. TvojOponent 27.01.2019, 19:35

47/ Je stále reč o období pred Kristom? :-) Možno Hitler len chcel pomstiť (tvojich) kamarátov Kanaáncov :-)

27.01.2019, 19:45
Si sem vplietol Hitlera, žil aj nejaký pred Kristom? :)
Kanaáncov je mi ľúto, boli to ale dve skupiny, mestskí, vyspelejší, tí dokonca verili v jedného Boha, a druhou skupinou bol zaostalejší prostý ľud, veriaci poverám, majúcou viacerých bohov, tak ako väčšina národov... ale tak to už v historii bolo, silnejší víťazil a spísal buď dejiny, alebo Bibliu...
64

53. Nadja 27.01.2019, 19:45

Si sem vplietol Hitlera, žil aj nejaký pred Kristom? :) Kanaáncov je mi ľúto, boli to ale dve skupiny, mestskí, vyspelejší, tí dokonca verili v jedného Boha, a druhou skupinou bol zaostalejší prostý ľud, veriaci poverám, majúcou viacerých bohov, tak ako väčšina národov... ale tak to už v historii bolo, silnejší víťazil a spísal buď dejiny, alebo Bibliu...

27.01.2019, 21:17
53 Nacistov Ti nie je ľúto?
66

64. TvojOponent 27.01.2019, 21:17

53 Nacistov Ti nie je ľúto?

27.01.2019, 21:25
V podstate hej... boli zblbnutí propagandou, ale takí sú ľudia a jediné, ako proti tomu bojovať, je uvedomovať si vyššie princípy, teda,,, nezabíjať. Ani v mene Boha či obrany svojej viery...
67

66. Nadja 27.01.2019, 21:25

V podstate hej... boli zblbnutí propagandou, ale takí sú ľudia a jediné, ako proti tomu bojovať, je uvedomovať si vyššie princípy, teda,,, nezabíjať. Ani v mene Boha či obrany svojej viery...

27.01.2019, 21:28
A čo v mene pohodlia? To je sekulárne vraždenie bez Boha.To sa môže?
71

67. TvojOponent 27.01.2019, 21:28

A čo v mene pohodlia? To je sekulárne vraždenie bez Boha.To sa môže?

27.01.2019, 21:38
Nerozumieš slovu"nezabíjať" v mene ničoho? Čomu na tom nerozumieš? Nezabíjať z princípu. Ani z trestu.
79

71. Nadja 27.01.2019, 21:38

Nerozumieš slovu"nezabíjať" v mene ničoho? Čomu na tom nerozumieš? Nezabíjať z princípu. Ani z trestu.

27.01.2019, 23:36
Sekulárna vec dohody.
Ješ mäso? Mnohí ho jedia a nemajú nejakú výčitku svedomia. Prečo? Bez boha sú to (zvieratá chované pre mäso) naši bratia. Prečo tam neplatí to "nezabíjať z princípu"?

Poviem Ti, že prečo.

Lebo ateisti vedia a veľmi dobre, že bez boha sú len zvieratá. Ak by v tejto úvahe išli ďalej, a riadili by sa princípom "nezabíjať z princípu", nemohli by jesť chutné mäso. A tak si svedomie prehlušili teistickým, že ateisti nie sú podradné zvieratá.

Rasizmus je založený na rovnakom princípe prehlušenia svedomia (utlmenia, blokovania). Stačí akúkoľvek rasu označiť za menejcennú a posúvaš istú skupinu ľudí do pozície zvierat, ktoré je možno zabíjať. Hitlerizmus posunul takto na nižšiu úroveň Slovanov a Židov. Jeho nenávisť nebola náboženská ale rýdzo sekulárna. V mene vedou ospravedlniteľných dôvodov nechával vraždiť geneticky menej hodnotné obyvateľstvo - nie z náboženských - ale čisto evolučných. Hitlerov darwinizmus umožňoval filozoficky ponížiť iné rasy na úroveň zvierat a následne ich zabíjať.
Dneš toto isté sa deje s počatými deťmi - zabíjate ich v mene pohodlia a navrávate si, že sú to len veci. Nepotrebné veci predsa vcyhadzujeme. Tak najmenšie deti vyhadzujete ako smetie, nepotrebné veci z domácnosti. Prehlušili a utlmili ste svedomie a tak to robíte bez výčitky svedomia ako niečo úplne morálne. Je to rovnako morálne ako zabíjať Židov. Otrokárstvo predsa fungovalo na podobnom princípe - otroci boli len hovoriace opice a tie sa dodnes zabíjajú na vedecké pokusy.
Sekulárnym humanistom nejde o žiadny humanizmus. Ovplyvnení atavizmom vytvárajú názorové kmene a posilnení davom útočia na tých mimo svojho kmeňa. Je to starý geneticky hlboko zakorenený princíp boja o životný priestor. Vari si počula kdesi o skutkoch humanizmu u našich bratov humanistov? Podobne ako nacisti viedli boj o životný priestor so Židmi a Slovanmi, tak činia aj organizovaní ateisti neuvedomujúc si, že konajú ako barbari.
Ateisti si zadefinovali nepriateľa a vedú s ním úporný boj o duchovný priestor. Aký to paradox! Hlavnou a ústrednou myšlienkou týchto ľudí nie je pravda, ale vyhranenie sa opačným postojom voči oponentom. Nehľadajú pravdu ale konflikt. To pre nicj najznepokovivejšie je však vedomie, že byť hnaný bľakotom hlásiacim sa k vede túto hrubo pošliapavajú v mene príslušnosti k stádu neveriacich.

A tak princíp zabíjať je im vlastný, lebo ním sa vyhraňujú voči svojim sokom. Napriek ich teatrálnemu že humanizmu.

Vieš, čo je to humanizmus? Ak očakávaš akési ideály filantropie a naplnenia prirodzených práv a potrieb človeka, tak sa mýliš. Pravú tvár prezradil Parada a jeho definícia znie:
Humanizmus je oslobodenie od kresťanstva.
Kresťanstvo je svetonázorom pravdy a lásky - teda nezabíjania a porozumenia. Výsledkom ateistického akože humanizmu je schválené a uzákonené zabíjanie detí až do okamihu narodenia. A požiadavky idú ďalej - prečo by sa nemohli zabíjať deti aj po narodení? Veď sú inteligenčne na tom horšie ako králik, ktorého si dáš na obed. To sa nebavíme o starozákonných časoch doby železnej, ale o atomovom veku informačných technológií.
A kde sa teda podel Tvoj sekulárno-humanistický princíp nezabíjať?Kde? Ani len nehlesneš na znak protestu proti barbnarstvu tých, čo sa nazývajú akože humanistami

Prepáč za úprimnosť...
80

79. TvojOponent 27.01.2019, 23:36

Sekulárna vec dohody. Ješ mäso? Mnohí ho jedia a nemajú nejakú výčitku svedomia. Prečo? Bez boha sú to (zvieratá chované pre mäso) naši bratia. Prečo tam neplatí to "nezabíjať z princípu"? Poviem Ti, že prečo. Lebo ateisti vedia a veľmi dobre, že bez boha sú len zvieratá. Ak by v tejto úvahe išli ďalej, a riadili by sa princípom "nezabíjať z princípu", nemohli by jesť chutné mäso. A tak si svedomie prehlušili teistickým, že ateisti nie sú podradné zvieratá. Rasizmus je založený na rovnakom pr...

28.01.2019, 07:03
V pohode :)

Oponentík, k tomu, aby sme považovali zabíjanie zvierat za nemorálne, k tomu sme ešte nedospeli. Raz to príde, ale tá doba ešte nenastala.
Ľudí však veselo zabíjajú ako ateisti, tak aj veriaci, to dobre vieš (snáď okrem napr. jehovistov a pod.). Vojny nevedú len ateisti. Tak neviem, čo tu machruješ :)
Boj o životný priestor vedú všetky skupiny, organizácie, tvory, kresťanov či humanistov nevynímajúc.
88

80. Nadja 28.01.2019, 07:03

V pohode :) Oponentík, k tomu, aby sme považovali zabíjanie zvierat za nemorálne, k tomu sme ešte nedospeli. Raz to príde, ale tá doba ešte nenastala. Ľudí však veselo zabíjajú ako ateisti, tak aj veriaci, to dobre vieš (snáď okrem napr. jehovistov a pod.). Vojny nevedú len ateisti. Tak neviem, čo tu machruješ :) Boj o životný priestor vedú všetky skupiny, organizácie, tvory, kresťanov či humanistov nevynímajúc.

28.01.2019, 23:47
Ktorí humanisti bojujú o životný priestor tak, že veselo zabíjajú druhých ľudí?
28

26. Nadja 27.01.2019, 14:42

No oponentík, ale si zabudol na dovetok že "z dôvodu, že je to správne" = etické. Tebe pripadá kradnutie pre svoj osoh etické? :) Ano, ľudská reč je nedokonalá. Nič iné ale nemáme, a preto je nedokonalá aj Biblia :) a dá sa vysvetliť rôzne.

27.01.2019, 15:04
Je etické prepustiť ľudí z fabriky? A čo ak tou fabrikou je zbrojovňa? Je alebo nie je etické, ak vlastníci zbrojovky sa usilujú dostať do vlády a podporovať vojenské ťaženia proti celému svetu, aby zabezpečili platy pre svojich zamestnancov? Jedna taká "fabrika" sa volá NATO...
101

1. omega 25.01.2019, 13:01

a podobni. Ked sa par bolsevikov nazve humanistami, to este nic neznamena. Humanizmus je krestanstvo. Prave krestanstvo prinieslo lasku k bliznym a podobne.

29.01.2019, 11:49
Najlepsie definicia bude asi ta, ze ide o blaho cloveka.

pozrel som slovensky slovnik
1. spoloč. a kult. hnutie v Európe od 14. stor. založené na antickej vzdelanosti a zameriavajúce pozornosť na pozemský život človeka; toto obdobie: h. a renesancia

2. názory hlásajúce úctu k ľudskej osobnosti a starostlivosť o človeka: vyznávať, uskutočňovať h.

Cize najlepsimi humanistami su naozaj katolici. Katolicka charita nema alternativu, katolicki knazi a reholnici sluzia ludom, zatial co taky bolsevik Lemmy sa vraj stara psikov a macky (vdaka)
A IHEU s humanizmom uz nema nic, len ukradli nazov krestanom.
102

101. omega 29.01.2019, 11:49

Najlepsie definicia bude asi ta, ze ide o blaho cloveka. pozrel som slovensky slovnik 1. spoloč. a kult. hnutie v Európe od 14. stor. založené na antickej vzdelanosti a zameriavajúce pozornosť na pozemský život človeka; toto obdobie: h. a renesancia 2. názory hlásajúce úctu k ľudskej osobnosti a starostlivosť o človeka: vyznávať, uskutočňovať h. Cize najlepsimi humanistami su naozaj katolici. Katolicka charita nema alternativu, katolicki knazi a reholnici sluzia ludom, zatial co taky bolsevik...

29.01.2019, 11:51
Katolícka charita rozhodne má alternatívu, v podobe rozličných občianskych združení a neziskových nadácií.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 364 832 Bgenerated in : 0.214 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 481 548 xunique displays : 1 189 930 xip address : 3.234.211.61

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...