move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Enaxovi: dobré fórum

entries
6
shows
578
uniques
103
theme was created 01.05.2021 by Skapala mačka
1
01.05.2021, 10:42
Na dobrom fóre, kde sa živo diskutuje, vždy ľudia kritizujú najmä také vylomeniny aké predvádza Osvietený, ale trebárs aj Fotón. Ak ľudia nemôžu kritizovať to najhoršie správanie, tak sa fórum nikdy nerozbehne.
2

1. Skapala mačka 01.05.2021, 10:42

Na dobrom fóre, kde sa živo diskutuje, vždy ľudia kritizujú najmä také vylomeniny aké predvádza Osvietený, ale trebárs aj Fotón. Ak ľudia nemôžu kritizovať to najhoršie správanie, tak sa fórum nikdy nerozbehne.

01.05.2021, 11:12
Na tomto fóre sa dá ignorovať. To mi vyhovuje viac než kritizovať. Keď má niekto silné ego, dám ho do ignoru a mám pokoj.
3

2. Fénix 01.05.2021, 11:12

Na tomto fóre sa dá ignorovať. To mi vyhovuje viac než kritizovať. Keď má niekto silné ego, dám ho do ignoru a mám pokoj.

01.05.2021, 13:34
Keď silné ego ignoruješ, tak ešte viac spamuje.
4

3. Skapala mačka 01.05.2021, 13:34

Keď silné ego ignoruješ, tak ešte viac spamuje.

01.05.2021, 14:35
To ma už netrápi, lebo nevidím jeho príspevky.
consents: Skapala mačka
5

4. Fénix 01.05.2021, 14:35

To ma už netrápi, lebo nevidím jeho príspevky.

02.05.2021, 23:52
Tak dá sa aj tak, aj keď ostatní návštevníci ich vidia.
6

1. Skapala mačka 01.05.2021, 10:42

Na dobrom fóre, kde sa živo diskutuje, vždy ľudia kritizujú najmä také vylomeniny aké predvádza Osvietený, ale trebárs aj Fotón. Ak ľudia nemôžu kritizovať to najhoršie správanie, tak sa fórum nikdy nerozbehne.

02.05.2021, 23:56
Raz mi zmizla téma o osvietenom

newest entries : 

created by dzI/Osize : 75 965 Bgenerated in : 0.075 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 782 541 xunique displays : 1 030 695 xip address : 3.235.191.87

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...