move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

BIG BANG ako znamenie chyby vo vesmíre ;)

entries
4
shows
232
uniques
76
theme was created 04.06.2020 by EnaXnaY
1
04.06.2020, 16:56
Mám takú teóriu, že vesmír je večný

A keď v ňom nastane neopraviteľná chyba tak vybuchne BIG BANGOM

Vtedy sa začne vyvíjať akoby od počiatku
2

1. EnaXnaY 04.06.2020, 16:56

Mám takú teóriu, že vesmír je večný A keď v ňom nastane neopraviteľná chyba tak vybuchne BIG BANGOM Vtedy sa začne vyvíjať akoby od počiatku

04.06.2020, 18:52
Keď sa pozeráme do diaľky, vidíme minulosť vzdialeného vesmíru. Jedným smerom hľadíme do dvoch diaľok, priestorovej a časovej. Jeden rozmer sa skladá z dvoch protirozmerov. Vydelením dráhy a času vzniká rýchlosť. Rýchlosť je plátno, na ktorom sa premieta vesmír.
3

2. Fénix 04.06.2020, 18:52

Keď sa pozeráme do diaľky, vidíme minulosť vzdialeného vesmíru. Jedným smerom hľadíme do dvoch diaľok, priestorovej a časovej. Jeden rozmer sa skladá z dvoch protirozmerov. Vydelením dráhy a času vzniká rýchlosť. Rýchlosť je plátno, na ktorom sa premieta vesmír.

04.06.2020, 19:01
Pri rýchlosti svetla vesmír zastane, zrúti sa do jedného bodu v čase a priestore. V každom bode vesmíru môže nastať to zrútenie. Chyba vesmíru je strata energie atómu, pri ktorej dôjde ku kvantovému skoku elektrónu na orbitu vzdialenejšiu od jadra. V každom fotóne je zrútený vesmír. Potom Boh riekol: Buď svetlo!
4

3. Fénix 04.06.2020, 19:01

Pri rýchlosti svetla vesmír zastane, zrúti sa do jedného bodu v čase a priestore. V každom bode vesmíru môže nastať to zrútenie. Chyba vesmíru je strata energie atómu, pri ktorej dôjde ku kvantovému skoku elektrónu na orbitu vzdialenejšiu od jadra. V každom fotóne je zrútený vesmír. Potom Boh riekol: Buď svetlo!

06.06.2020, 17:06
Nie v každom

Na zobrazenie nejakej verzie vesmíru je treba POZOROVATEĽA

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 75 498 Bgenerated in : 0.093 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 4 869 253 xunique displays : 652 449 xip address : 3.236.108.61

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook