Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme
move to top

Ako židojašteri ovládli svet ;)

entries
3
shows
491
uniques
170
theme was created 01.10.2019 by EnaXnaY
1
01.10.2019, 12:31
Židojašteri sú fikaní, to sa im musí uznať

Napísali bibliu a pomocou nej sa im podarilo ovládnuť svet

Najväčší úskok bol ten o milovaní nepriateľov

Vieme, že židojašteri sú nepriatelia ľudstva a týmto si vlastne zabezpečili aby sme sa im nebránili

Ale ľudstvo pomaly otvorí svoje oči a zahodí bibliu ako nástroj na zotročenie židojaštermi
2

1. EnaXnaY 01.10.2019, 12:31

Židojašteri sú fikaní, to sa im musí uznať Napísali bibliu a pomocou nej sa im podarilo ovládnuť svet Najväčší úskok bol ten o milovaní nepriateľov Vieme, že židojašteri sú nepriatelia ľudstva a týmto si vlastne zabezpečili aby sme sa im nebránili Ale ľudstvo pomaly otvorí svoje oči a zahodí bibliu ako nástroj na zotročenie židojaštermi

01.10.2019, 14:34
Naprogramujme budúcnosť

Ľudstvo otvorilo svoje oči a zbavilo sa svojich zotročovateľov židojašterov
3

2. EnaXnaY 01.10.2019, 14:34

Naprogramujme budúcnosť Ľudstvo otvorilo svoje oči a zbavilo sa svojich zotročovateľov židojašterov

01.10.2019, 14:34
Ľudstvo odhalilo zákernosť biblie a zahodilo ju na smetisko dejín

newest entries : 

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 3.226.122.74
size : 66 868 B, generated in : 0.060 s