Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / citates
move to top

citates

all
Scarlett, 06.01.2020
Jediným prijateľným spoločníkom pre človeka je on sám. Všetci ostatní sú neznesiteľní.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
V živote sú dve tragédie: jedna je neuspokojiť svoju túžbu, druhou je uspokojiť ju.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Mám veľmi jednoduchý vkus. Uspokojím sa vždy s tým najlepším.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Ženy s nami narábajú práve tak, ako narába ľudstvo so svojimi bohmi. Klaňajú sa nám a neustále nás trápia, aby sme pre ne niečo urobili.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Definovať znamená obmedzovať.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Život, je najpomalšie zabíjajúca choroba.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Knihy, ktorým svet hovorí nemorálne, to sú knihy, ktoré svetu predvádzajú jeho vlastnú hanebnosť.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Buď sám sebou. Osobnosti ostatných sú už obsadené.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Všetci sme v priekope, ale niektorí sa pozeráme na hviezdy.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Tí, ktorí sľubujú na zemi raj, vždy vytvárajú peklo.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Život je ako stavebnica. Stačí odobrať jedinú kocku a všetko, čo sme stavali sa nám zrúti! A až neskôr pochopíme, že to zrútenie bola vlastne šanca postaviť niečo ešte krajšie.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Chovaj sa ku každej žene, ako by si bol do nej zamilovaný a ku každému mužovi, ako by ti bol nadradený! Skoro si získaš povesť dokonalého gentlemana.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Ľudí posudzujeme podľa toho, akých majú priateľov. Ale Judáš sa predsa pohyboval v celkom slušnej spoločnosti.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Žiť, to je najvzácnejší dar na svete, pretože väčšina ľudí iba existuje.
Scarlett, 06.01.2020
Hudba je jedinou rečou, v ktorej sa ľudia navzájom neurážajú.
Scarlett, 06.01.2020
Nebezpečenstvom pre tento svet nie sú len ľudia, ktorí páchajú zlo, ale aj tí, čo sedia doma a dovolia im toto zlo páchať.
[Albert Einstein]
Scarlett, 06.01.2020
Klasický román? Román, ktorý ľudia chvália, ale nečítajú.
Scarlett, 06.01.2020
Je to človek dneška. O včerajšku nič nevie a pre zajtrajšok nehne prstom.
Scarlett, 06.01.2020
Pri počúvaní pobožných ľudí by si jeden myslel, že Boh stvoril telo, hlavu, nohy a ruky, ale diabol prilepil genitálie.
Scarlett, 06.01.2020
Keď vidíš obra, pozri si najprv pozíciu slnka, aby to nebol iba tieň trpaslíka.
Scarlett, 06.01.2020
Dva ľúbostné listy píšeme ťažko: prvý a posledný.
Scarlett, 06.01.2020
Dnes je bohatý nespokojný práve tak ako chudobný. Chudobný by sa chcel stať milionárom a bohatý multimilionárom.
Scarlett, 06.01.2020
Človek je ako mesiac – má svoju temnú stranu, ktorú nikomu neukáže.
Scarlett, 06.01.2020
Svet stráca svojich géniov. Július Caesar je mŕtvy, Shakespeare je mŕtvy, Napoleon je mŕtvy, Abraham Lincoln je mŕtvy a ani ja sa necítim najlepšie.
Scarlett, 06.01.2020
Svet je ohromné miesto, kam sa narodiť.
Scarlett, 06.01.2020
Počítač nikdy nemôže nahradiť­ človeka.­
Scarlett, 06.01.2020
V živote muža je len jedna osudová žena, tej keď sa vyhneš tak si za vodou.
Scarlett, 06.01.2020
Veľký ľudia diskutujú­ o ideách, priemerní­ o udalostiach­, a malí o iných ľuďoch.
Scarlett, 06.01.2020
Žena je nebezpečie­ pre každý raj.
Scarlett, 06.01.2020
Nehovorte­ žene, že si nezaslužít­e jej lásku. Ona to vie!
previous2 / 9next

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 35.175.113.29
size : 30 839 B, generated in : 0.020 s