Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / citates
move to top

citates

all
EnaXnaY, 16.03.2020
Ak si niekoho stratil ale našiel si SEBA, tak si vyhral
Scarlett, 09.01.2020
Tí blázni, čo si myslia že môžu zmeniť svet, ho naozaj zmenia.
[Steve Jobs]
Scarlett, 06.01.2020
Malé dary priateľstvá upevňujú, veľké ich ohrozujú.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Citát je použiteľná náhrada za vtip.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
To, že človek za niečo zomrie, neznamená, že je to nevyhnutne pravdivé.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Nechcem ísť do neba. Nikto z mojich priateľov tam nie je.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Každý svätý má minulosť a každý hriešnik má budúcnosť.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Som tak múdry, že niekedy nerozumiem ani jednému zo slov, ktoré vravím.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Niektorí prinášajú šťastie kamkoľvek idú; iní, kedykoľvek odídu.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Všetko na svete je o sexe okrem sexu. Sex je o moci.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Kto by nemohol byť šťastný, keď má slobodou, knihy, kvety a Mesiac?
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Nikdy nemôžete byť príliš naobliekaní alebo nadmieru vzdelaní.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Sebectvo neznamená, že človek žije tak, ako si žiť praje, ale to, že žiada iných, aby žili tak, ako si to on praje.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Každý z nás je svojim vlastným diablom a robíme si z tohto sveta peklo.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Plač je určený pre jednoduché ženy. Pekné ženy nakupujú.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Život je krásne divadlo, žiaľ, repertoár je nanič.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Keby ste vedeli, aká veľká je ženská zvedavosť! Takmer taká ako mužská.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Dnes sme takí vzdelaní, že nás nič neprekvapí - okrem šťastného manželstva.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Chudobní myslia na peniaze ešte viac ako bohatí, v tom je ich najväčšia bieda.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Zásadovosť je posledným útočišťom ľudí bez predstavivosti.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Žiadny človek nie je taký bohatý, aby si mohol kúpiť svoju minulosť.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Boh a ďalší umelci sú vždy trochu nejasní.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Rozhrešenie nám dáva naše vierovyznanie, nie kňaz.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Nikdy si nevšímam, čo hovoria obyčajní ľudia, a nikdy nezasahujem do toho, čo robia okúzľujúci ľudia.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Láska už nie je viac v móde; zabili ju básnici.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Dnes má každý veľký človek svojich učeníkov ale životopis vždy píše Judáš.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Mladí ľudia si dnes predstavujú, že peniaze sú všetko; až dorastú, pochopia, že je to naozaj tak.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Ženy vzbudzujú v mužoch túžbu vytvoriť veľdiela, a prekážajú im v ich realizácii.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Láska je sviatosť, ktorú treba prijímať na kolenách.
[Oscar Wilde]
Scarlett, 06.01.2020
Ak nemôžete zniesť samotu, možnože ostatných nudíte.
[Oscar Wilde]
1 / 9next

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 3.235.66.217
size : 30 625 B, generated in : 0.027 s