move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / culture / chain

Zmysel života

entries
11
shows
634
uniques
169
theme was created 06.12.2021 by vrana
4

3. vrana 06.12.2021, 19:48

Ale to sú základné veci žitia a Bytia. Celkovým zmyslom života je nezaoberať sa touto myšlienkou, bo sa tam človek (ne)dostane a ostane iba pri túžbach. To NIČ znamená tu a teraz! Prítomný oKamih.

06.12.2021, 20:41
Keď pracuješ na tom, aby si bol spokojný, tak vieš, ako to dosiahnuť.
as response to :
3

2. Lemmy 06.12.2021, 17:17

Zmyslom života je dobre žiť. Hlavne spokojne, šťastne. Väčšina ľudí sa o to snaží.

06.12.2021, 19:48
Ale to sú základné veci žitia a Bytia. Celkovým zmyslom života je nezaoberať sa touto myšlienkou, bo sa tam človek (ne)dostane a ostane iba pri túžbach.

To

NIČ

znamená tu a teraz! Prítomný oKamih.
as response to :
2

1. vrana 06.12.2021, 16:51

Nejeden budhista odpovedá na otázky laikom a svojim učencom na otázku, čo je zmyslom života človeka? A tou jeho odpoveďou je veľmi (pre)kvapujúca odpoveď. Tou odpoveďou je jedno velké "NIČ" Keď si to (ro)zobereme, budhizmus ide proti , alebo (roz)púšťa (ne)čisté... myšlienky a (ne)čisté telo. Keď si laik, učenec, človek položí túto otázku, tak sa povediac nad ňou veľa natrápi a (ne)dosiahne tak úplnej pravdy, nakoľko sa mu nahrabú kadejaké iné, poddružné odpovede. Budhizmus má na toto jed...

06.12.2021, 17:17
Zmyslom života je dobre žiť. Hlavne spokojne, šťastne. Väčšina ľudí sa o to snaží.
consents: tomas12345
as response to :
1
06.12.2021, 16:51
Nejeden budhista odpovedá na otázky laikom a svojim učencom na otázku, čo je zmyslom života človeka? A tou jeho odpoveďou je veľmi (pre)kvapujúca odpoveď.

Tou odpoveďou je jedno velké

"NIČ"Keď si to (ro)zobereme, budhizmus ide proti , alebo (roz)púšťa (ne)čisté... myšlienky a (ne)čisté telo. Keď si laik, učenec, človek položí túto otázku, tak sa povediac nad ňou veľa natrápi a (ne)dosiahne tak úplnej pravdy, nakoľko sa mu nahrabú kadejaké iné, poddružné odpovede.

Budhizmus má na toto jednoznačnú odpoveď. Toto jedno veľké

"NIČ"

, (u)končuje veškeré trápenie sa nad jej úvahou. Táto myšlienka a emócie s ňou spojené, sú u budhistu považované za (ne)čisté, pretože pri nich (pre)bieha (u)trpenie, vzniká (u)trpenie... Ale ak budhista pozná štyri vznešené pravdy:

1. vznešená prvda o (u)trpení.
2. vznešená prvda o vzniku (u)trpenia.
3. vznešená prvda o zániku (u)trpenia.
4. vznešená prvda o ceste vedúcej k zániku (u)trpenia.

Tak sa vlastne nad touto otázkou ani (ne)zaoberá, pretože vie, že nič touto úvahou (ne)dosiahne, len niekoľkoročné (u)trpenie sa zaoberaním nad otázkou, čo je zmyslom života človeka.

Odpoveď, jedno veľké

"NIČ"

, je ďalšou bránou (o)čistenia, (o)slobodenia, (o)liečenia, (o)zdravenia, (o)svietenia duše mojej a tela môjho, mysle a emočného tela bolesti.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 76 380 Bgenerated in : 0.084 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 833 396 xunique displays : 1 306 407 xip address : 52.203.18.65

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...