move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Život je cesta ;)

entries
15
shows
1 978
uniques
138
theme was created 06.03.2021 by EnaXnaY
14

13. Lemmy 06.03.2021, 08:26

Na smrti nevidím žiadne požehnanie. Iba ak človek veľmi trpí, v krutých bolestiach, artróza, tak povedzme, že smrť je ukončenie trápenia.

06.03.2021, 09:26
Lemmy, smrť je najvačšie požehnanie v živote, oslobodíš sa od starostí. Na to je tu smrť.

Každý si nesie svoj kríž - starosti "problémy, utrpenia, trápenia a bolesti"
Každý si nesie svoj kríž - prejavené eGo "(roz)mýšlanie, (u)važovanie, (pre)mýšlanie, (roz)jímanie"
Každý si nosí svoj kríž - schizo systém "psychické hovno, (ne)čistý psychický súbor vedomia"

Tajomstvom života je umrieť ešte predtým, ako naozaj umrieť a zistiť tak, že smrť (ne)existuje. Smrť strhne všetko to, čím nie si.

Treba chápať smrť ako takú. Kde umiera prejavené eGo, alebo jemné krehké energetické telo, či i hrubé telo. Smrť má tak štyri štádia. Ale, je to len moja filozofia.

Bežná smrť


Po večierke líhaš spať a tvoj psyché systém umiera. Ráno sa prebúdzaš ako čisté, číre Bytie, alebo (ne)Bytie. Už nie si to alebo niekto, čo alebo kto si bol včera, pred týždňom, pred mesiacom, či rokom.

Vyššia smrť


Spolu s tvojim psyché systémom umiera i hrubé telo a duchovná bytosť "duša" si na onen svet "duchovný posmrtný život" berie so sebov tvoje zážitky, skúsenosti, spomienky ako aj jemné krehké energetické telo a psycho systém. Duša sa potom inkarnuje do druhého tela, aby získala další materiál.

Najvíšší stupeň


Spolu s tvojim hrubím telom a psyché systémom umiera jak hrubé telo, tak aj jemné krehké energetické telo. Spolu s nimi sa duša (roz)plýva, (roz)trúsa, (roz)púšťa, mení a premieňa na prázdnotu a ničotu. Je nikto a nič. Duša tak zotrváva večne v duchovnom posmrtnom živote. Duša sa už (ne)inkarnuje.

Absolútna smrť


Spolu s tvojim hrubím telom a psyché systémom umiera jak hrubé telo, tak aj jemné krehké energetické telo. Duša zaniká a spolu s ňou aj duchovný posmrtný život. Je nič a nikto. Nirvána. Je len čistá prázdnota a ničota.Takto si ja predstavujem smrť. Smrť je tak oslobodenie sa od..., od starostí, od prejaveného eGa, od psyché systému, od života naokolo...
as response to :
13

11. Dušan 06.03.2021, 07:08

Smrtť je najvyššie požehnanie v živote. Smrť je oslobodenie sa od...

06.03.2021, 08:26
Na smrti nevidím žiadne požehnanie. Iba ak človek veľmi trpí, v krutých bolestiach, artróza, tak povedzme, že smrť je ukončenie trápenia.
as response to :
11

1. EnaXnaY 06.03.2021, 00:00

Život je cesta Lenže ak povieš, že SMRŤ je koniec tak je to vlastne cesta nikam - do záhuby To mi nedáva zmysel

06.03.2021, 07:08
Smrtť je najvyššie požehnanie v živote. Smrť je oslobodenie sa od...

as response to :
1
06.03.2021, 00:00
Život je cesta

Lenže ak povieš, že SMRŤ je koniec tak je to vlastne cesta nikam - do záhuby

To mi nedáva zmysel

newest entries : 

created by dzI/Osize : 87 709 Bgenerated in : 0.093 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 407 334 xunique displays : 996 998 xip address : 3.231.230.175

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...