move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Život je cesta ;)

entries
15
shows
1 993
uniques
138
theme was created 06.03.2021 by EnaXnaY
13

11. Dušan 06.03.2021, 07:08

Smrtť je najvyššie požehnanie v živote. Smrť je oslobodenie sa od...

06.03.2021, 08:26
Na smrti nevidím žiadne požehnanie. Iba ak človek veľmi trpí, v krutých bolestiach, artróza, tak povedzme, že smrť je ukončenie trápenia.
as response to :
11

1. EnaXnaY 06.03.2021, 00:00

Život je cesta Lenže ak povieš, že SMRŤ je koniec tak je to vlastne cesta nikam - do záhuby To mi nedáva zmysel

06.03.2021, 07:08
Smrtť je najvyššie požehnanie v živote. Smrť je oslobodenie sa od...

as response to :
1
06.03.2021, 00:00
Život je cesta

Lenže ak povieš, že SMRŤ je koniec tak je to vlastne cesta nikam - do záhuby

To mi nedáva zmysel

newest entries : 

created by dzI/Osize : 82 588 Bgenerated in : 0.080 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 407 856 xunique displays : 997 052 xip address : 3.231.230.175

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...