move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Zástupná bolesť ;)

entries
11
shows
2 225
uniques
464
theme was created 08.07.2020 by EnaXnaY
6

5. EnaXnaY 09.07.2020, 20:35

JA už viac nechcem byť výnimka Chcem sa zaradiť do stáda

09.07.2020, 21:38
To sa nedá.
Sme vydedenci.
as response to :
5

4. peter67 09.07.2020, 20:15

Súhlasím, ale my dvaja sme výnimky.

09.07.2020, 20:35
JA už viac nechcem byť výnimka

Chcem sa zaradiť do stáda
as response to :
4

3. EnaXnaY 09.07.2020, 18:19

Boh je vraj vševedúci

09.07.2020, 20:15
Súhlasím, ale my dvaja sme výnimky.
as response to :
3

2. peter67 09.07.2020, 18:17

Podľa kresťanov za hriechy všetkých ľudí umrel Ježiš!!! Ako mohol čo i len tušiť o nás dvoch???

09.07.2020, 18:19
Boh je vraj vševedúci
as response to :
2

1. EnaXnaY 08.07.2020, 20:16

Podľa kresťanov za hriechy kresťanov umrel Ježiš Ale JA radšej ponesiem plnú zodpovednosť za svoje sračky ako pripustiť že za ne niekto iný musel trpieť Veď to je chorá filozofia Tak JA narobím prúsery a niekto druhý musí preto trpieť Ste sa zbláznili?

09.07.2020, 18:17
Podľa kresťanov za hriechy všetkých ľudí umrel Ježiš!!!
Ako mohol čo i len tušiť o nás dvoch???
as response to :
1
08.07.2020, 20:16
Podľa kresťanov za hriechy kresťanov umrel Ježiš

Ale JA radšej ponesiem plnú zodpovednosť za svoje sračky ako pripustiť že za ne niekto iný musel trpieť

Veď to je chorá filozofia

Tak JA narobím prúsery a niekto druhý musí preto trpieť

Ste sa zbláznili?

newest entries : 

co uz .. no [show chain]before 11 minutes
Nudíš sa? [show chain]before 13 minutes
Neviem [show chain]before 15 minutes
strasne [show chain]before 26 minutes
created by dzI/Osize : 81 820 Bgenerated in : 0.113 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 156 656 xunique displays : 1 062 143 xip address : 3.238.249.157

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...