move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

základné pojmy

entries
4
shows
210
uniques
87
theme was created 21.09.2021 by Fénix
3

2. Fénix 21.09.2021, 11:40

Spojením definovaného a definujúceho vznikne definícia. Celkovo vznikne 11 definícií ja a 11 definícií som. Dvanásta definícia nie je možná, lebo dráha pohybu nemá bodovú polohu, ale smerovú polohu.

21.09.2021, 11:42
Spojením definícií ja a definícií som vzniknú definičné obory na platformách v rozmeroch priestoru. Suroviny v nádobách s varechami.
as response to :
2

1. Fénix 21.09.2021, 11:34

Bytostné Ja ako figúra. Podvedomé ja ako pole. Vedomé ja ako dráha pohybu. Nadvedomé ja ako pozičná súradnica. Bytostné Som ako hodnota bytostného Ja, kvalita, individualita, život. Podvedomé som ako hodnota podvedomého ja, stabilita, spoločenská identita. Vedomé som ako hodnota vedomého ja, dynamika. Nadvedomé som ako hodnota nadvedomého ja, kvantita.

21.09.2021, 11:40
Spojením definovaného a definujúceho vznikne definícia. Celkovo vznikne 11 definícií ja a 11 definícií som. Dvanásta definícia nie je možná, lebo dráha pohybu nemá bodovú polohu, ale smerovú polohu.
as response to :
1
21.09.2021, 11:34
Bytostné Ja ako figúra.
Podvedomé ja ako pole.
Vedomé ja ako dráha pohybu.
Nadvedomé ja ako pozičná súradnica.
Bytostné Som ako hodnota bytostného Ja, kvalita, individualita, život.
Podvedomé som ako hodnota podvedomého ja, stabilita, spoločenská identita.
Vedomé som ako hodnota vedomého ja, dynamika.
Nadvedomé som ako hodnota nadvedomého ja, kvantita.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 74 493 Bgenerated in : 0.128 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 661 366 xunique displays : 1 205 668 xip address : 3.236.253.192

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...