move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Základná otázka vesmíru ;)

entries
7
shows
647
uniques
153
theme was created 12.01.2021 by EnaXnaY
1
12.01.2021, 23:33
Už Shakespeare ju riešil

BYŤ či NEBYŤ?

Nu pre MŇA je to momentálne NEBYTIE

Nemám argumenty pre BYTIE a tak mi vychádza ako logické NEBYTIE

Neviem si odpovedať na otázku NAČO BYŤ

Ale ostávam, veď možno ma ešte NIEČO napadne

A SOM zvedavý, chcem vedieť ako to celé bude pokračovať

Tak preto volím BYTIE

newest entries : 

created by dzI/Osize : 75 543 Bgenerated in : 0.058 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 027 622 xunique displays : 955 095 xip address : 54.236.62.49

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...