move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Zadarmo

entries
106
shows
33 536
uniques
1 827
theme was created 16.08.2018 by Boris
106

105. Boris 18.08.2018, 13:14

Komunizmus aspoň pre mňa nepredstavuje nejakú vyslovenú ideológiu. Je to názov systému pre ľudí. Môže mať najrôznejšie podoby. Žiadna predstava o ňom, ktorá bola do dnes odprezentovaná nieje úplná a nemenná. Ide o čo možno najfunkčnejšie nažívanie ľudí v spoločnosti. A to, ako žiť, nieje ideológia, je to neustále vyvíjajúci sa proces. Naopak feudalizmus, kapitalizmus sú ideológie, lebo sú mimo život, mimočloveka, v prvom ide o moc plynúcu z vlastnenia pôdy a druhom o moc plynúcu z vlastnenia k...

18.08.2018, 13:49
Na základe určitých čŕt fungovania ľudských komunít za prvotnopospoľnej spoločnosti by sa dalo povedať, že žili komunizmus. Ale komunizmus vtedy ešte nikto nevymyslel a nedefinoval A preto komunizmus nemôže byť ideológia, ale len prirodzený stav, prirodzený systém fungovania spoločnosti ľudí.
as response to :
105

104. Boris 18.08.2018, 13:04

Nevytvoriaho priamo oni, ale zapríčinia to, že ho vytvoria iní. Tak, ako boli feudáli príčinou revolúcie.

18.08.2018, 13:14
Komunizmus aspoň pre mňa nepredstavuje nejakú vyslovenú ideológiu. Je to názov systému pre ľudí. Môže mať najrôznejšie podoby. Žiadna predstava o ňom, ktorá bola do dnes odprezentovaná nieje úplná a nemenná. Ide o čo možno najfunkčnejšie nažívanie ľudí v spoločnosti.
A to, ako žiť, nieje ideológia, je to neustále vyvíjajúci sa proces.
Naopak feudalizmus, kapitalizmus sú ideológie, lebo sú mimo život, mimočloveka, v prvom ide o moc plynúcu z vlastnenia pôdy a druhom o moc plynúcu z vlastnenia kapitálu, teda o hodnotu vecí všeobecne. To sú ideológie mimo záujmov človeka a preto scestné. Všetko má svoj čas. Všetko funkčné predchádzali pokusy a zlyhania.
as response to :
104

44. EnaXnaY 16.08.2018, 21:47

Konečne sa Borkovi splní sen o komunizme A vytvoria ho kapitalisti

18.08.2018, 13:04
Nevytvoriaho priamo oni, ale zapríčinia to, že ho vytvoria iní. Tak, ako boli feudáli príčinou revolúcie.
as response to :
44

42. Fénix 16.08.2018, 21:42

Na svete budú stále pribúdať krajiny, ktoré je nemožné vojensky poraziť. To je koniec feudalizmu. Králi sa stávajú nepotrebnými pre spoločnosť. Peniaze prestávajú vládnuť svetu.

16.08.2018, 21:47
Konečne sa Borkovi splní sen o komunizme

A vytvoria ho kapitalisti
consents: Boris
as response to :
42

1. Boris 16.08.2018, 19:40

Pozná niekto počítačové hry - World of Tanks, World of Battleships, World of Warplanes... ? Sú z dielne Wargaming, ktorú založil bielorus Viktor Kislyi. Čo je iné na týchto hrách, že sú zadarmo a sú veľmi kvalitné. Páči sa mi filozofia tejto firmy. Kto chce mať niečo naviac, môže si priplatiť, no ten, kto sa cíti, že nemá dosť peňazí, ten môže hrať úplne zdarma a koľko mu srdce ráči. Napriek tomu, že táto firma ponúka svoje najlepšie kúsky úplne zdarma, je zisková a teší sa popularite, ak...

16.08.2018, 21:42
Na svete budú stále pribúdať krajiny, ktoré je nemožné vojensky poraziť. To je koniec feudalizmu. Králi sa stávajú nepotrebnými pre spoločnosť. Peniaze prestávajú vládnuť svetu.
as response to :
1
16.08.2018, 19:40
Pozná niekto počítačové hry - World of Tanks, World of Battleships, World of Warplanes... ?

Sú z dielne Wargaming, ktorú založil bielorus Viktor Kislyi.

Čo je iné na týchto hrách, že sú zadarmo a sú veľmi kvalitné.

Páči sa mi filozofia tejto firmy. Kto chce mať niečo naviac, môže si priplatiť, no ten, kto sa cíti, že nemá dosť peňazí, ten môže hrať úplne zdarma a koľko mu srdce ráči.

Napriek tomu, že táto firma ponúka svoje najlepšie kúsky úplne zdarma, je zisková a teší sa popularite, ako aj rastu.

Túto a podobné firmy pokladám za ľudskú-humánnu, pretože nediskriminuje tých, ktorí nezarábajú veľa.

Je to niečo medzi kapitalizmom a komunizmom.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 90 562 Bgenerated in : 0.099 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 208 778 xunique displays : 1 251 845 xip address : 54.80.173.217

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...