move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Vzťah medzi mužom a ženou ;)

entries
167
shows
18 276
uniques
1 217
theme was created 05.12.2019 by EnaXnaY
165

161. Boris 05.12.2019, 23:53

To však neznamená, že tá podoba je vždy dobrá,zmysluplná a nezaslúži si prípadne po hube, ak to preháňa. Všetko je to stále iba príčina a následok. Nieje to ešte úplne isté, ale vysoko pravdepodobné, že našu sofistikovanosť si v budúcnosti zaplatíme veľkými horúčavami a stále vačśim nedostatkom vody. Budúce letá majú uz štandardne obnášať pár týzďnov 40 + horúčav. A podobne. Funguje to. Prečo si zabanoval Skaju? Vyniesol si súd. Ja to schvaľujem, rozumiem postupu tých myšlienok, až je to také...

06.12.2019, 00:02
No hej, príčina a následok

Zločin a trest

Tak som postupoval v prípade Skajky
as response to :
161

152. EnaXnaY 05.12.2019, 23:43

No veď práve na to narážam Že človek si prešiel nejakú cestu a tá ho vyformovala do konkrétnej podoby

05.12.2019, 23:53
To však neznamená, že tá podoba je vždy dobrá,zmysluplná a nezaslúži si prípadne po hube, ak to preháňa.
Všetko je to stále iba príčina a následok. Nieje to ešte úplne isté, ale vysoko pravdepodobné, že našu sofistikovanosť si v budúcnosti zaplatíme veľkými horúčavami a stále vačśim nedostatkom vody. Budúce letá majú uz štandardne obnášať pár týzďnov 40 + horúčav. A podobne. Funguje to.
Prečo si zabanoval Skaju? Vyniesol si súd.
Ja to schvaľujem, rozumiem postupu tých myšlienok, až je to také zautomatizované v nás, to znamená, že je to niečo prirodzené a ak sa na tú prírodu pozrieme, tak to aj kdekoľvek zbadáme.
Súd v podstate nieje ani nič iné, ako príčina a následok.
A práve ma napa´da, že náš súd vznikol práve preto, aby chránil tých ľudí, ktorí za to môžu menej, ako iní.
Súd vlastne vykonáva to, čo ty obhajuješ Enax.
Inak by sme proste odstreľovali každého, koho nájdeme pri mŕtvole, alebo pri lupe. Pritom ich príbeh mohol byť iný. A to pave súd zisťuje.
as response to :
152

150. Boris 05.12.2019, 23:40

Iste, môžu byť plne odôvodnené. Hlôavne tento systém vyrába nenoprmálne veľa kriminálnikov a keď si to rozoberieš na drobné, tak ´ti ľudia za to ani nemôžu. Napriek tomu to neznamená, že to človek nemôže urobiť inak, rozhodnúť sa inak. Preto musia niesť za svoje činy následky. A oapť to funguje aj v prírode, zákon n ieje len náś výmysel, ale sme ho odpozerali a presadili aj do našej civilizovanej spoločnosti. Ak zviera pochybí, platí za to trpkú daň. Od hladu, až po smrť. Ak napríklad nejaká šel...

05.12.2019, 23:43
No veď práve na to narážam

Že človek si prešiel nejakú cestu a tá ho vyformovala do konkrétnej podoby
consents: Boris
as response to :
150

144. EnaXnaY 05.12.2019, 23:32

No ja len preto, že takých faktov môže byť hodne, ktoré ovplyvnia to že sa z človeka stane zločinec

05.12.2019, 23:40
Iste, môžu byť plne odôvodnené. Hlôavne tento systém vyrába nenoprmálne veľa kriminálnikov a keď si to rozoberieš na drobné, tak ´ti ľudia za to ani nemôžu. Napriek tomu to neznamená, že to človek nemôže urobiť inak, rozhodnúť sa inak. Preto musia niesť za svoje činy následky. A oapť to funguje aj v prírode, zákon n ieje len náś výmysel, ale sme ho odpozerali a presadili aj do našej civilizovanej spoločnosti. Ak zviera pochybí, platí za to trpkú daň. Od hladu, až po smrť. Ak napríklad nejaká šelma chce uchmatnúť korisť inej šelme, tak nemôže rátať s tým, že tá druhá šelma jej svoju korisť dobrpovolne predá. Bude to boj a silnejšia šelma bude tá, ktorá korisť ulovila. Jednak je schopnejšia a samostatnejsˇia, dokáže loviť, nie sa priživovať na príležitostiach a za druhé bude mať viac adrenalínu v krvy.. po love., To je terminátor.
Ako vidíš, súdy fungujú aj tam, kde ich človek nevymyslel, ale sám boh.
as response to :
144

141. Boris 05.12.2019, 23:29

To je zohľadnené Enax, preto nie každý ide do vazenia. Napriek tomu, že sú v podstate nevinní, sú hrozbou pre ostatných a preto ich izolujeme od ostatných-.

05.12.2019, 23:32
No ja len preto, že takých faktov môže byť hodne, ktoré ovplyvnia to že sa z človeka stane zločinec
consents: Boris
as response to :
141

128. EnaXnaY 05.12.2019, 23:21

Poznáš fakt o niektorých psychopatoch, že majú zmenenú štruktúru mozgu a teda možno ani nemôžu za to, že sú akí sú?

05.12.2019, 23:29
To je zohľadnené Enax, preto nie každý ide do vazenia. Napriek tomu, že sú v podstate nevinní, sú hrozbou pre ostatných a preto ich izolujeme od ostatných-.
as response to :
128

126. Boris 05.12.2019, 23:19

Niečo konkrétnejšie nemáš? Fakty ohľadne činov sú v drvivej vačśine prípadov prístupné. Až tak efektívne, že na tiahu dôkazov sa vačšina zločincov prizná.

05.12.2019, 23:21
Poznáš fakt o niektorých psychopatoch, že majú zmenenú štruktúru mozgu a teda možno ani nemôžu za to, že sú akí sú?
as response to :
126

119. EnaXnaY 05.12.2019, 23:14

V závere som spomenul pár problémov sprevádazajúcich súdenie Dám ich sem 1. Je ťažké ba až nemožné spravodlivo súdiť, pokiaľ nepoznáme všetky fakty... (a kto ich pozná všetky? naozaj všetky? kto je vševedúci?) 2. Miera zodpovednosti je dôležitá... (keďže nie vždy musí byť plne zodpovedný ten, ktorý je súdený) 3. Hĺbka skúmaného je dôležitá... (a nedostali by sme sa po maximálne dôkladnom skúmaní faktov až k prapočiatku bytia? kto by sa odvážil obviniť napríklad takého stvoriteľa? veď a...

05.12.2019, 23:19
Niečo konkrétnejšie nemáš?
Fakty ohľadne činov sú v drvivej vačśine prípadov prístupné.
Až tak efektívne, že na tiahu dôkazov sa vačšina zločincov prizná.
as response to :
119

115. Boris 05.12.2019, 23:12

Súdenie je v poriadku, bez súdenia by sme vymreli. Súdov sa boja len špiny. Pokiaľ sú dodržané kritériá, nieje na tom absolútne nič zlé. Naopak domýšlanie si, predsudok je veľmi zlý.,

05.12.2019, 23:14
V závere som spomenul pár problémov sprevádazajúcich súdenie

Dám ich sem

1. Je ťažké ba až nemožné spravodlivo súdiť, pokiaľ nepoznáme všetky fakty...
(a kto ich pozná všetky? naozaj všetky? kto je vševedúci?)

2. Miera zodpovednosti je dôležitá...
(keďže nie vždy musí byť plne zodpovedný ten, ktorý je súdený)

3. Hĺbka skúmaného je dôležitá...
(a nedostali by sme sa po maximálne dôkladnom skúmaní faktov až k prapočiatku bytia?
kto by sa odvážil obviniť napríklad takého stvoriteľa?
veď ak by nás nestvoril, prípadne ak by nebolo big-bangu, nič z toho čo sa stalo by sa nestalo)

4. Osobný postoj zainteresovaných a ľudský faktor zohráva svoju úlohu pri akomkoľvek súde
(hlavne ak sa prípad osobne dotýka človeka, ktorý súdi a nehovoriac o tom že spravodlivosť síce je slepá ale človek ju nemôže dokonale zastúpiť nech by sa akokoľvek snažil)

5. Motívy sú prinajmenšom zaujímavé...
(ak Štefan zabije vraha lebo mu zabil syna
= ak vrah zabije Štefanovho syna lebo mu zabil syna
= ak vrahov otec zabije Štefana lebo mu zabil syna)
as response to :
115

107. EnaXnaY 05.12.2019, 23:08

No pre mňa súdenie znamená toľkoto Je to proces, ktorý vedie k nejakému záveru o niečom či niekom

05.12.2019, 23:12
Súdenie je v poriadku, bez súdenia by sme vymreli.
Súdov sa boja len špiny. Pokiaľ sú dodržané kritériá, nieje na tom absolútne nič zlé.
Naopak domýšlanie si, predsudok je veľmi zlý.,
as response to :
107

102. Boris 05.12.2019, 23:06

Tam je písané o predsudkoch, nie o súdení Enax

05.12.2019, 23:08
No pre mňa súdenie znamená toľkoto

Je to proces, ktorý vedie k nejakému záveru o niečom či niekom
as response to :
102

90. EnaXnaY 05.12.2019, 22:51

Tu som o tom napísal https://www.dzio.sk/nesudme-aby-sme-neboli-sudeni.php

05.12.2019, 23:06
Tam je písané o predsudkoch, nie o súdení Enax
as response to :
90

89. EnaXnaY 05.12.2019, 22:49

Nemám rád OKO za OKO lebo je to cesta vedúca do záhuby

05.12.2019, 22:51
Tu som o tom napísal

link
as response to :
89

83. Boris 05.12.2019, 22:47

Občas oplácam, občas neoplácam. Vieš, ak to trvá už takmer 10 rokov, tak to človek prestane vnímať.

05.12.2019, 22:49
Nemám rád OKO za OKO lebo je to cesta vedúca do záhuby
as response to :
83

73. EnaXnaY 05.12.2019, 22:36

Lenže dokým jej budeš oplácať tak hraješ JEJ hru

05.12.2019, 22:47
Občas oplácam, občas neoplácam. Vieš, ak to trvá už takmer 10 rokov, tak to človek prestane vnímať.
as response to :
73

71. Boris 05.12.2019, 22:35

Nieje nič horšie, ako ohrdnutá ženská.

05.12.2019, 22:36
Lenže dokým jej budeš oplácať tak hraješ JEJ hru
as response to :
71

64. EnaXnaY 05.12.2019, 22:28

Nie je dôležité kto začal spor ale kto ho skončí

05.12.2019, 22:35
Nieje nič horšie, ako ohrdnutá ženská.
as response to :
64

63. Boris 05.12.2019, 22:27

Tak to apeluješ nesprávne.

05.12.2019, 22:28
Nie je dôležité kto začal spor ale kto ho skončí
as response to :
63

60. EnaXnaY 05.12.2019, 22:22

Alebo nie ste schopní viesť kultivovanú diskusiu? A tu apelujem na oboch

05.12.2019, 22:27
Tak to apeluješ nesprávne.
as response to :
60

59. EnaXnaY 05.12.2019, 22:21

Musím riešiť lebo nechcem tu mať druhé df.sk

05.12.2019, 22:22
Alebo nie ste schopní viesť kultivovanú diskusiu?

A tu apelujem na oboch
as response to :
59

58. Boris 05.12.2019, 22:20

To je z lásky Enax, nerieš. Proste do dnes nestrávila, že som ju odmietol. Ja to znášam

05.12.2019, 22:21
Musím riešiť lebo nechcem tu mať druhé df.sk
as response to :
58

55. EnaXnaY 05.12.2019, 22:17

To je správny postoj Nechať ho NECH SA PREJAVÍ Nemusíš ho trestať za názor

05.12.2019, 22:20
To je z lásky Enax, nerieš. Proste do dnes nestrávila, že som ju odmietol. Ja to znášam
as response to :
55

52. Scarlett 05.12.2019, 22:16

zlatko , ja z neho nemusím robit idiota, to v phode zvládne aj sám. obraciame list

05.12.2019, 22:17
To je správny postoj

Nechať ho NECH SA PREJAVÍ

Nemusíš ho trestať za názor
as response to :
52

50. EnaXnaY 05.12.2019, 22:14

Teraz bude kontrovať Skajka nejakou "neotrepanou" urážkou

05.12.2019, 22:16
zlatko , ja z neho nemusím robit idiota, to v phode zvládne aj sám. obraciame list
as response to :
50

49. EnaXnaY 05.12.2019, 22:13

No a už je to TU

05.12.2019, 22:14
Teraz bude kontrovať Skajka nejakou "neotrepanou" urážkou
as response to :
49

47. Boris 05.12.2019, 22:12

Skajuš, musíš ešte aj sem chodit zasierat . nestačí tvoje zvásty na Df ?

05.12.2019, 22:13
No a už je to TU
as response to :
47

34. Scarlett 05.12.2019, 21:58

boris , musíš ešte aj sem chodit zasierat . nestačí tvoje zvásty na Df ?

05.12.2019, 22:12
Skajuš, musíš ešte aj sem chodit zasierat . nestačí tvoje zvásty na Df ?
as response to :
34

31. Boris 05.12.2019, 21:53

Stále lepšia drezúra, ako psychopat v baraku Enax Ešte aj ućiteľka, a čo učila?

05.12.2019, 21:58
boris , musíš ešte aj sem chodit zasierat . nestačí tvoje zvásty na Df ?
as response to :
31

30. EnaXnaY 05.12.2019, 21:42

Tá moja je navyše bývalá učiteľka Si predstav tú drezúru Ale úspešne odolávam

05.12.2019, 21:53
Stále lepšia drezúra, ako psychopat v baraku Enax
Ešte aj ućiteľka, a čo učila?
as response to :
30

29. Boris 05.12.2019, 21:41

Boa! Riadne stará škola To dáš v pohode. Sa naseriem, aj ja si takú nájdem

05.12.2019, 21:42
Tá moja je navyše bývalá učiteľka

Si predstav tú drezúru

Ale úspešne odolávam
as response to :
29

28. EnaXnaY 05.12.2019, 21:32

Úctyhodných 78

05.12.2019, 21:41
Boa! Riadne stará škola
To dáš v pohode. Sa naseriem, aj ja si takú nájdem
as response to :
28

27. Boris 05.12.2019, 21:31

Stará škola? Koľko má rokov?

05.12.2019, 21:32
Úctyhodných 78
consents: Boris
as response to :
27

25. EnaXnaY 05.12.2019, 21:21

Tej "mojej" len tak trochu pošibkáva ale dá sa to s ňou vydržať Veď aj ja som blázon

05.12.2019, 21:31
Stará škola? Koľko má rokov?
as response to :
25

19. Boris 05.12.2019, 21:07

S psychopatickou fúriu určite nie. Ale inak áno, v normálnej spoločnosti určite.

05.12.2019, 21:21
Tej "mojej" len tak trochu pošibkáva ale dá sa to s ňou vydržať

Veď aj ja som blázon
as response to :
19

17. EnaXnaY 05.12.2019, 21:01

Lebo ve dvou se to líp táhne

05.12.2019, 21:07
S psychopatickou fúriu určite nie. Ale inak áno, v normálnej spoločnosti určite.
as response to :
17

15. Boris 05.12.2019, 21:00

To bola voľakedy. Dnes v niečo so ženou nesúhlasíš, tak sa s tebou rozíde. Načo takéto divadlo?

05.12.2019, 21:01
Lebo ve dvou se to líp táhne
as response to :
15

13. EnaXnaY 05.12.2019, 20:56

Prečo? Aspoň sa môžeš zahrať na skrotenie "zlej" ženy Je to VÝZVA

05.12.2019, 21:00
To bola voľakedy. Dnes v niečo so ženou nesúhlasíš, tak sa s tebou rozíde. Načo takéto divadlo?
as response to :
13

11. Boris 05.12.2019, 20:54

O to vôbec nejde. Chlapi doma nepotrebujú psychopatické fúrie.

05.12.2019, 20:56
Prečo? Aspoň sa môžeš zahrať na skrotenie "zlej" ženy

Je to VÝZVA
as response to :
11

9. EnaXnaY 05.12.2019, 20:49

No veď, keď sa chce chlap zahrať tak si kúpi playstation Nepotrebuje k tomu ženu

05.12.2019, 20:54
O to vôbec nejde. Chlapi doma nepotrebujú psychopatické fúrie.
as response to :
9

8. Boris 05.12.2019, 20:48

Dnes žije strašne veľa žien sólo. Nie preto, že by chceli, ale preto, že o ne zo strany mužov významne klesol záujem. V celku fenomén tejto doby...

05.12.2019, 20:49
No veď, keď sa chce chlap zahrať tak si kúpi playstation

Nepotrebuje k tomu ženu
as response to :
8

1. EnaXnaY 05.12.2019, 13:19

Vzťah medzi mužom a ženou je psychologický ONA je PSYCHO a ON je LOGICKÝ

05.12.2019, 20:48
Dnes žije strašne veľa žien sólo. Nie preto, že by chceli, ale preto, že o ne zo strany mužov významne klesol záujem. V celku fenomén tejto doby...
as response to :
1
05.12.2019, 13:19
Vzťah medzi mužom a ženou je psychologický

ONA je PSYCHO a ON je LOGICKÝ
consents: Boris

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 183 219 Bgenerated in : 0.077 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 834 825 xunique displays : 796 235 xip address : 3.236.204.251

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook