move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Vysvetlím ti to ;)

entries
8
shows
535
uniques
143
theme was created 17.11.2020 by EnaXnaY
1
17.11.2020, 16:07
Realita má svoje pravidlá

Áno, učili sme sa to v škole, vo fyzike, chémii, biológii atď

A tak ak ti niekto tvrdí NIEČO o zázrakoch, never mu, isto klame

V žiadnom prípade nemôžu byť tieto pravidlá porušené

Preto argument, že nejaký virtuálny Bôžik zariadil zázrak neobstojí

Nikto ani Bôžik nemôže obchádzať zákony reality

newest entries : 

created by dzI/Osize : 83 601 Bgenerated in : 0.081 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 655 253 xunique displays : 908 926 xip address : 3.239.109.55

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...