move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Súťažná osemsmerovka č. 35

entries
6
shows
2 145
uniques
677
theme was created 01.01.2019 by Lemmy
6

4. EnaXnaY 01.01.2019, 18:07

Len som srandoval

01.01.2019, 18:08
Klasické krížovky sa vytvárajú ťažšie. Sú náročnejšie na vytvorenie. Osemsmerovky sa ľahko vytvárajú.
as response to :
4

3. Lemmy 01.01.2019, 18:06

Bolo by to nečestné, keby niekto prezradil tajničku. Súťaž je o tom, aby mali lúštitelia radosť. Myslím tých, ktorí radi lúštia krížovky, osemsmerovky, sudoku… Čo ak o osesmerovke sa niekto dozvie práve z toho fóra?

01.01.2019, 18:07
Len som srandoval
consents: Lemmy
as response to :
3

2. EnaXnaY 01.01.2019, 14:23

Veď prezraď rovno tajničku Musíš to komplikovať tlačením a lúštením? Chceš ma obrať o drahocenný čas a peniaze?

01.01.2019, 18:06
Bolo by to nečestné, keby niekto prezradil tajničku. Súťaž je o tom, aby mali lúštitelia radosť. Myslím tých, ktorí radi lúštia krížovky, osemsmerovky, sudoku… Čo ak o osesmerovke sa niekto dozvie práve z toho fóra?
as response to :
2

1. Lemmy 01.01.2019, 00:52

Stiahnite si súťažnú osemsmerovku vo formáte PDF, vytlačte a správne vylúštite. Po prečiarknutí 28 slov z legendy ostane 15 písmen, ktoré tvoria tajničku osemsmerovky. Správne znenie tajničky zasielajte do 31. marca 2019 na adresu redakcie. http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2019010001

01.01.2019, 14:23
Veď prezraď rovno tajničku

Musíš to komplikovať tlačením a lúštením?

Chceš ma obrať o drahocenný čas a peniaze?
as response to :
1
01.01.2019, 00:52
Stiahnite si súťažnú osemsmerovku vo formáte PDF, vytlačte a správne vylúštite. Po prečiarknutí 28 slov z legendy ostane 15 písmen, ktoré tvoria tajničku osemsmerovky. Správne znenie tajničky zasielajte do 31. marca 2019 na adresu redakcie.

link

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 79 464 Bgenerated in : 0.074 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 856 962 xunique displays : 800 471 xip address : 35.168.62.171

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook