move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / politics / chain

Súťaž: Hľadáme meno

entries
12
shows
3 668
uniques
946
theme was created 18.05.2018 by Lemmy
12

11. Lemmy 06.06.2018, 09:10

Čo už. Starneme.

12.06.2018, 18:50
No veru

Ale tak nevadí

Teraz keď som starší viem oveľa lepšie a efektívnejšie fungovať ako predtým

Lebo skúsenosti na ktorých staviam

Takže ja som s tým v pohode
as response to :
11

10. EnaXnaY 06.06.2018, 06:17

Nemohol, lebo som už starý kôň

06.06.2018, 09:10
Čo už. Starneme.
as response to :
10

9. Lemmy 06.06.2018, 00:43

Mohol si mať výlet do Bulharska.

06.06.2018, 06:17
Nemohol, lebo som už starý kôň
consents: Lemmy
as response to :
9

8. Lemmy 05.06.2018, 21:20

A čo povieš na OverSi?

06.06.2018, 00:43
Mohol si mať výlet do Bulharska.
as response to :
8

6. EnaXnaY 18.05.2018, 23:41

Ešte mám jeden nápad : Informer - tak som nazval systém kde si evidujem všetky dôležité personálne informácie

05.06.2018, 21:20
A čo povieš na OverSi?
consents: EnaXnaY
as response to :
6

1. Lemmy 18.05.2018, 20:06

Navrhni názov portálu pre úradníkov a poď s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu na pracovnú cestu. Súťaž je určená pre žiakov a študentov do 26 rokov. Pozri: Nástroj proti byrokracii pomenujú mladí: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2018050053

18.05.2018, 23:41
Ešte mám jeden nápad : Informer - tak som nazval systém kde si evidujem všetky dôležité personálne informácie
as response to :
1
18.05.2018, 20:06
Navrhni názov portálu pre úradníkov a poď s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu na pracovnú cestu. Súťaž je určená pre žiakov a študentov do 26 rokov.

Pozri: Nástroj proti byrokracii pomenujú mladí:

link

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 83 972 Bgenerated in : 0.058 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 857 008 xunique displays : 800 475 xip address : 35.168.62.171

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook