move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Stredoeurópske humanistické fórum 2021

entries
13
shows
628
uniques
151
theme was created 20.06.2021 by Lemmy
7

5. omega 20.06.2021, 23:22

Humanisti sú len kresťania. Ale ak myslíš tzv. sekulárnych humanistov, tak tých je na Slovensku 5 aj s topánkami, tí sa môžu schádzať. Majú 0-ový vplyv.

21.06.2021, 08:41
Kresťania nie sú humanisti, pretože kladú dôraz na nadprirodzenú entitu, boha. Teda, kresťania sú teisti.
as response to :
5

3. Lemmy 20.06.2021, 20:47

Nie, humanisti sa tam stretli.

20.06.2021, 23:22
Humanisti sú len kresťania.

Ale ak myslíš tzv. sekulárnych humanistov, tak tých je na Slovensku 5 aj s topánkami, tí sa môžu schádzať. Majú 0-ový vplyv.
as response to :
3

2. omega 20.06.2021, 17:33

Kresťania sa zišli v Bystrici? Neviem o tom..

20.06.2021, 20:47
Nie, humanisti sa tam stretli.
as response to :
2

1. Lemmy 20.06.2021, 08:11

Humanizmus a jeho hodnoty ako riešenie problémov spoločnosti v 21. storočí. 18. júna 2021 sa v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná konferencia. Viac: https://www.humanisti.sk/2021/06/20/stredoeuropske-humanisticke-forum-2021/

20.06.2021, 17:33
Kresťania sa zišli v Bystrici? Neviem o tom..
as response to :
1
20.06.2021, 08:11
Humanizmus a jeho hodnoty ako riešenie problémov spoločnosti v 21. storočí.

18. júna 2021 sa v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná konferencia.

Viac: link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 71 699 Bgenerated in : 0.081 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 718 668 xunique displays : 1 113 676 xip address : 34.204.180.223

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...