move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / health / chain

Sme v karanténe

entries
24
shows
2 740
uniques
302
theme was created 01.11.2020 by Fotón
16

15. Fotón 01.11.2020, 14:39

Ono - je vždy plus k dobru, keď T-lymfocyty majú vo svojej databáze viac informácii. Teraz obohatené o genom korony. Do budúcnosti budem mať výhodu pred ostatnými.

01.11.2020, 18:21
Koronu je lepšie dostať v malom množstve, pretože vo večšom množstve sa už prejavujú príznaky.


"Boh mi ukázal, že ešte musím dorobiť USB špecifikáciu a rozšíriť ju o ďalšie triedy zariadení."

Zas ti to Boh ukázal skrze tvoje pseudo pocity ?
Boh Starého i Nového Zákona dával ľudom pokyny ktoré sa týkali šírenia evanjelia. Tvoj (falošný) Boh ti dáva pokyny ako dorobiť USB špecifikáciu.....

as response to :
15

1. Fotón 01.11.2020, 12:38

Lebo jeden člen mojej domácnosti je pozitívny na covid. Podľa Krajčího sme pozitívni pravdepodobne všetci, i keď test mi ukázal negativitu. Krajčího osobne poznám, je to kresťan, priateľ môjho pastora i môj osobne. Viem, že mu môžem dôverovať ako odborníkovi i ako kresťanovi. Teraz je Krajčí autoritou i pre katolíkov. P r o t e s t a n t.

01.11.2020, 14:39
Ono - je vždy plus k dobru, keď T-lymfocyty majú vo svojej databáze viac informácii. Teraz obohatené o genom korony. Do budúcnosti budem mať výhodu pred ostatnými.
as response to :
1
01.11.2020, 12:38
Lebo jeden člen mojej domácnosti je pozitívny na covid. Podľa Krajčího sme pozitívni pravdepodobne všetci, i keď test mi ukázal negativitu. Krajčího osobne poznám, je to kresťan, priateľ môjho pastora i môj osobne. Viem, že mu môžem dôverovať ako odborníkovi i ako kresťanovi. Teraz je Krajčí autoritou i pre katolíkov. P r o t e s t a n t.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 77 624 Bgenerated in : 0.089 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 552 644 xunique displays : 1 196 789 xip address : 35.172.217.174

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...