move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Si slobodný? ;)

entries
6
shows
1 514
uniques
365
theme was created 04.06.2020 by EnaXnaY
6

4. Fénix 05.06.2020, 06:39

Máme sedem oblastí vývoja. V štyroch dospievame, aby sme boli slobodní. V troch oblastiach nikdy nedospejeme. Slobodu v nich nám dá len dobrý pastier.

06.06.2020, 16:43
Netreba žiadneho pastiera

Keď chceš naplniť svoj OSUD, musíš nasledovať SEBA, to pravé orechové
as response to :
4

3. EnaXnaY 04.06.2020, 23:55

Veď SLOBODA je najväčším darom, ktorý máme

05.06.2020, 06:39
Máme sedem oblastí vývoja. V štyroch dospievame, aby sme boli slobodní. V troch oblastiach nikdy nedospejeme. Slobodu v nich nám dá len dobrý pastier.
as response to :
3

2. EnaXnaY 04.06.2020, 23:26

Nechápem veľmi nábožných, ktorí túžia po pánovi nad SEBOU

04.06.2020, 23:55
Veď SLOBODA je najväčším darom, ktorý máme
as response to :
2

1. EnaXnaY 04.06.2020, 22:08

Môžeš byť aj vo vezení, môžeš byť kdekoľvek SLOBODA je stav mysle Keď nemáš nad SEBOU pána, ktorý by ti rozkazoval

04.06.2020, 23:26
Nechápem veľmi nábožných, ktorí túžia po pánovi nad SEBOU
as response to :
1
04.06.2020, 22:08
Môžeš byť aj vo vezení, môžeš byť kdekoľvek

SLOBODA je stav mysle

Keď nemáš nad SEBOU pána, ktorý by ti rozkazoval

newest entries : 

created by dzI/Osize : 82 142 Bgenerated in : 0.070 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 135 061 xunique displays : 1 060 243 xip address : 3.236.170.171

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...