move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / technics / chain

Rýchle a pomalé myslenie

entries
3
shows
375
uniques
165
theme was created 06.08.2021 by vrana
2

1. vrana 06.08.2021, 21:19

Ak sa chcete stať expertom v šachu, čiže veľmajstrom s titulom GM musíte mať odohraných a z analyzovaných 10 000 hodín šachu šesť rokov po 5hod/denne. Prečo človek dáva prednosť intuicii namiesto pravdepodobnosti? Je to systemom2 - pomalým myslením. Tento systém je po zväčša dňa lenivý. Predstavuje tak mentálne usilie ako zložité výpočty, kakulacie a pod. Ide o system2 ktorého da týka (seba) kontrola, kognitívne uvažovanie, vyčerpanie, čoho následkom je horšia nálada, zamračenie, nepríjemné po...

08.08.2021, 09:35
Systému 2 hovorím dozrievanie k pochopeniu ako myslím. Systém myslenia je rovnaký ako systém šachu. Na jeho pochopenie je potrebný intuitívny nadhľad nad myslením.

Systém 1 je podmnožinou systému 2. Keď už poznám systém myslenia, môžem začať analyzovať v rámci najpravdepodobnejších možností analýzy.

Keď nemám zvládnutý systém 2, nemá cenu začínať analýzu systémom 1. Keď nepoznám systém dokonalého výberu, tak môžem analyzovať len podľa databáz minulých hier, ale nie podľa logických axióm dokonalého výberu. Logika je viera v Logos.
consents: vrana, ninka
as response to :
1
06.08.2021, 21:19
Ak sa chcete stať expertom v šachu, čiže veľmajstrom s titulom GM musíte mať odohraných a z analyzovaných 10 000 hodín šachu šesť rokov po 5hod/denne.

Prečo človek dáva prednosť intuicii namiesto pravdepodobnosti? Je to systemom2 - pomalým myslením. Tento systém je po zväčša dňa lenivý. Predstavuje tak mentálne usilie ako zložité výpočty, kakulacie a pod. Ide o system2 ktorého da týka (seba) kontrola, kognitívne uvažovanie, vyčerpanie, čoho následkom je horšia nálada, zamračenie, nepríjemné pocity. Logika tu predstavuje pravdepodobnosť a súčty.

Systém 1 - je tak rýchle myslenie, predvidavé z rýchlymi závermi. Casto ide o "halo efekt" prvý dojem. Ide aj o automatické fungovanie systému bez mentálneho usilia, bez pocitov umyselnej kontroly. Symtem1 ide o kognitivnu ľahkosť ako žiadne hrozby, či žiadna potreba presúvať pozornosť a mobilizovať usile. Sytem1 tak predstavuje dobrú náladu, usmev a príjemné pocity. Intuície tu predstavujú reprezentatívnosť, priemery a steteotypy.

Daniel Kahneman - rýchle a pomalé myslenie
consents: ninka

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 76 411 Bgenerated in : 0.095 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 082 086 xunique displays : 1 239 062 xip address : 52.23.219.12

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...