move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / technics / chain

RS485

entries
2
shows
341
uniques
149
theme was created 20.04.2021 by Fotón
2

1. Fotón 20.04.2021, 15:43

Sériová komunikácia UART stále patrí medzi hodne používané, dnes predovšetkým v priemysle. Nahradil ho však štandard RS485. Linka obsahuje len 2 vodiče, A a B. Ak je na vodiči B voči A vyššie napätie 2 volty, znamená to logickú 1. Ak je tomu opačne, znamená to logickú 0. Týmto sa prenášajú dáta na veľké vzdialenosti. Formát je rovnaký, ako pri RS232: v kľudovom stave je na vodiči B voči A napätie 2 V. Keď sa napätie prepóluje, znamená to štart komunikácie. Potom nasleduje 8 bitov, tj polarita me...

20.04.2021, 18:10
Mám spravených niekoľko jednoduchých programov pre PIC procesory, ktoré túto komunikáciu obsluhujú. Je radosť s tým pracovať. ...Zvlášť keď človek vidí, ako to funguje. Niečo sem v najbližších dňoch hodím, aby tomu každý porozumel a mohol si vyskúšať. Nepoznám krajší pocit ako pochopenie niečoho, čomu som včera ešte nerozumel. Tento pocit prajem každému z vás.
as response to :
1
20.04.2021, 15:43
Sériová komunikácia UART stále patrí medzi hodne používané, dnes predovšetkým v priemysle. Nahradil ho však štandard RS485. Linka obsahuje len 2 vodiče, A a B. Ak je na vodiči B voči A vyššie napätie 2 volty, znamená to logickú 1. Ak je tomu opačne, znamená to logickú 0. Týmto sa prenášajú dáta na veľké vzdialenosti. Formát je rovnaký, ako pri RS232: v kľudovom stave je na vodiči B voči A napätie 2 V. Keď sa napätie prepóluje, znamená to štart komunikácie. Potom nasleduje 8 bitov, tj polarita medzi vodičmi A a B sa mení podľa núl a jednotiek, ktoré prenášam. Nakoniec sa linka znovu ocitne v stave, že na vodiči A voči B je napätie 2 volty. Toto znamená stop komunikácie. Aby mohlo dochádzať k správnemu prenosu, musí byť samozrejme na oboch stranách nastavená rovnaká rýchlosť prenosu.

Vďaka tomu je veľmi jednoduché spraviť program pre akýkoľvek procesor, na ktorom zapínam / vypínam piny - prípadne sledujem logické úrovne na nich a vyhodnocujem data, ktoré si ukladám do posuvného registra. Určenie významu jednotlivých čísel je už na mne. Napr. si môžem dať do podmienky, že číslo 45 znamená odpálenie bomby pod Putinovým zadkom.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 74 213 Bgenerated in : 0.080 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 553 831 xunique displays : 1 196 869 xip address : 3.234.211.61

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...