move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

RKC zneužila politickú moc a prekrútila písmo.

entries
40
shows
2 253
uniques
157
theme was created 23.09.2020 by Fotón
8

7. tomas12345 25.09.2020, 00:37

Jemu je zbytočné niečo vysvetlovať, je ako pokazená platna, ktorá neustále opakuje to čo mu už bolo zo 10 ráz vysvetlené. Dotyčný si neuvedomuje že hoci boli tresty inkvizície neľudské a brutálne, nevykonávala ich RKC, ale vykonávali ich vtedajší vladári. RKC bola len niečo ako sudca, ale konečné slovo mali vladári, a oni boli aj zároven vykonávatelmi trestu. Ved predsa neexistovalo niečo také že by knaz niekoho mučil, alebo žeby knaz niekomu utahoval lano. A nech si to dotyčný vydiskutuje s...

25.09.2020, 00:40
To je pravda, Jezuiti v tábore Jasenovac nevraždili Srbov, sfanatizovali na to pár psychopatov.
as response to :
7

6. Skapala mačka 24.09.2020, 19:49

A iba tá jedna sekta bude zachránená, ostatní budú vraj zničení :)

25.09.2020, 00:37
Jemu je zbytočné niečo vysvetlovať, je ako pokazená platna, ktorá neustále opakuje to čo mu už bolo zo 10 ráz vysvetlené.

Dotyčný si neuvedomuje že hoci boli tresty inkvizície neľudské a brutálne, nevykonávala ich RKC, ale vykonávali ich vtedajší vladári. RKC bola len niečo ako sudca, ale konečné slovo mali vladári, a oni boli aj zároven vykonávatelmi trestu. Ved predsa neexistovalo niečo také že by knaz niekoho mučil, alebo žeby knaz niekomu utahoval lano.

A nech si to dotyčný vydiskutuje s apoštolom Pavlom :

List Rimanom 13: 1-5
"1 Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. 2 Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie. 3 Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu.4 Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč; je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle. 5"

Poznámka : Nech si to teda dotyčný vydiskutuje s vladármi 15 storočia, a s apoštolom Pavlom prečo dal týmto vladárom právomoc vykonávať fyzické tresty.
as response to :
6

5. Skapala mačka 24.09.2020, 19:47

Sekty čakajú armagedon.:)

24.09.2020, 19:49
A iba tá jedna sekta bude zachránená, ostatní budú vraj zničení :)
as response to :
5

4. Fotón 23.09.2020, 23:59

Viem, že Satan dočasne vládne svetu, preto RKC nevykapala ešte. Ale to sa zakrátko zmení. http://obohu.cz/bible/index.php?styl=SKP&k=Zj&kap=18 Nebesia sa budú radovať nad jej zničením.

24.09.2020, 19:47
Sekty čakajú armagedon.:)
consents: tomas12345
as response to :
4

3. Fotón 23.09.2020, 23:45

Napoleón mal dokončiť svoje dielo až do totálneho zničenia. To bola jeho chyba.

23.09.2020, 23:59
Viem, že Satan dočasne vládne svetu, preto RKC nevykapala ešte. Ale to sa zakrátko zmení. link Nebesia sa budú radovať nad jej zničením.
as response to :
3

1. Fotón 23.09.2020, 19:40

Drzá a panovačná rímsko-kat "cirkev" (čiže doslova kat), si osobuje právo rozhodovať, čo platí a čo nie. Drzo sa stavia do role Boha, pretože údajne ona vytvorila kánon Novej Zmluvy. Pri tom spisy kánonu NZ existovali a používali sa už dávno pred ňou. Od 1 storočia. RKC kánonické spisy ani nenapísala ani svetu nedala. Jediné, čo RKC svetu dala sú vraždy, krádeže, cudztoložstvá. Preto na ňu Boh poslal Napoleóna, podobne ako kedysi na Izrael Babylónskeho kráľa. Tak jej treba.

23.09.2020, 23:45
Napoleón mal dokončiť svoje dielo až do totálneho zničenia. To bola jeho chyba.
as response to :
1
23.09.2020, 19:40
Drzá a panovačná rímsko-kat "cirkev" (čiže doslova kat), si osobuje právo rozhodovať, čo platí a čo nie. Drzo sa stavia do role Boha, pretože údajne ona vytvorila kánon Novej Zmluvy. Pri tom spisy kánonu NZ existovali a používali sa už dávno pred ňou. Od 1 storočia. RKC kánonické spisy ani nenapísala ani svetu nedala. Jediné, čo RKC svetu dala sú vraždy, krádeže, cudztoložstvá. Preto na ňu Boh poslal Napoleóna, podobne ako kedysi na Izrael Babylónskeho kráľa. Tak jej treba.

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 89 004 Bgenerated in : 0.065 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 6 181 541 xunique displays : 847 718 xip address : 3.219.31.204

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook