move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Prší

entries
4
shows
235
uniques
90
theme was created 05.08.2021 by 69Jarno69
3

1. 69Jarno69 05.08.2021, 16:49

Prší, prší len sa leje nezatváraj milá dvere. Milá má duša má nezatváraj pred nama. Keď som išiel od Zuzičky, štrngali mi podkovičky. štrngali, brngali, sivé očká plakali. Sivé očká, čo plačete, veď vy moje nebudete, budete iného šuhajíčka švárneho.

05.08.2021, 19:04
Zmokla som. Zase!
Keď je niekto nemehlo a motovidlo, tak mu treba, hej.

Čajík mám s medom aj citrónom. Veď to už je po lete!
as response to :
1
05.08.2021, 16:49
Prší, prší len sa leje
nezatváraj milá dvere.
Milá má duša má
nezatváraj pred nama.

Keď som išiel od Zuzičky,
štrngali mi podkovičky.
štrngali, brngali,
sivé očká plakali.

Sivé očká, čo plačete,
veď vy moje nebudete,
budete iného
šuhajíčka švárneho.
consents: ninka

newest entries : 

Nespadol [show chain]before 16 minutes
postele[show chain]before 17 minutes
created by dzI/Osize : 70 447 Bgenerated in : 0.073 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 204 618 xunique displays : 1 158 149 xip address : 3.215.177.171

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...