move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Prečo stvoril tento svet? ;)

entries
51
shows
4 705
uniques
376
theme was created 24.07.2020 by EnaXnaY
27

25. EnaXnaY 25.07.2020, 00:17

Vesmír len tak ľahko nezanikne, to by musela nastať nejaká kritická chyba

25.07.2020, 00:24
Otázka s odpoveďou sa spoja v singularite. Vesmír zanikne a namiesto neho vznikne nový, ešte bizardnejší. Prechod bude plynulý, mnohí si to nevšimnú.
as response to :
25

23. Fénix 25.07.2020, 00:15

Dostal som to ako dar. Keď som mal presne 3x7 rokov, videl som srdce na šachovnici. Intuitívny hlas mi vravel, že toto je odpoveď na všetko. Bolo to vo sviatok Vesny v roku s dvomi dvojkami a dvomi nulami. 18 rokov som hľadal zmysel otázky, bol som intuitívne vedený, znova je tu rok s dvomi dvojkami a dvomi nulami a teraz mám 3x13 rokov. Vo sviatok Vesny sa to začalo, vo sviatok Moreny sa to skončí. Mám odpoveď na všetko, spojím ju s otázkou a zanikne vesmír. Ďalší rok s dvomi dvojkami a dvomi n...

25.07.2020, 00:17
Vesmír len tak ľahko nezanikne, to by musela nastať nejaká kritická chyba
as response to :
23

10. EnaXnaY 24.07.2020, 23:55

Čo ťa tak fascinuje na šachu?

25.07.2020, 00:15
Dostal som to ako dar. Keď som mal presne 3x7 rokov, videl som srdce na šachovnici. Intuitívny hlas mi vravel, že toto je odpoveď na všetko. Bolo to vo sviatok Vesny v roku s dvomi dvojkami a dvomi nulami. 18 rokov som hľadal zmysel otázky, bol som intuitívne vedený, znova je tu rok s dvomi dvojkami a dvomi nulami a teraz mám 3x13 rokov. Vo sviatok Vesny sa to začalo, vo sviatok Moreny sa to skončí. Mám odpoveď na všetko, spojím ju s otázkou a zanikne vesmír. Ďalší rok s dvomi dvojkami a dvomi nulami bude o 180 rokov. Vtedy budem mať 3x73 rokov.
as response to :
10

9. Fénix 24.07.2020, 23:55

Je jediná komplexná.

24.07.2020, 23:55
Čo ťa tak fascinuje na šachu?
as response to :
9

5. EnaXnaY 24.07.2020, 23:52

Šach nie je jediná hra na svete, ktorá sa tu dá hrať

24.07.2020, 23:55
Je jediná komplexná.
as response to :
5

3. Fénix 24.07.2020, 23:50

Tvorivá schopnosť a tvorivý potenciál si chceli zahrať šach.

24.07.2020, 23:52
Šach nie je jediná hra na svete, ktorá sa tu dá hrať
as response to :
3

1. EnaXnaY 24.07.2020, 23:36

Myslím, že to je zásadná otázka, ktorá dokáže odkryť zmysel života Lebo ak sa dozvieme aký bol Jeho zámer, tak odkryjeme tajomstvo zmyslu Dúfam len, že odpoveď nebude: LEBO SA NUDIL

24.07.2020, 23:50
Tvorivá schopnosť a tvorivý potenciál si chceli zahrať šach.
as response to :
1
24.07.2020, 23:36
Myslím, že to je zásadná otázka, ktorá dokáže odkryť zmysel života

Lebo ak sa dozvieme aký bol Jeho zámer, tak odkryjeme tajomstvo zmyslu

Dúfam len, že odpoveď nebude: LEBO SA NUDIL

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 85 201 Bgenerated in : 0.071 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 887 611 xunique displays : 804 519 xip address : 18.210.11.249

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook