move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain

Podvedomie

entries
4
shows
1 120
uniques
285
theme was created 17.09.2020 by Dušan
2

1. Dušan 17.09.2020, 13:58

Podvedomie, to je zázračná, liečivá a nekonečná sila, inteligencia a múdrosť. Podvedomie je nekonečná kniha múdrosti, nekonečná kniha života a nekonečne naplnená pokladnica a studnica. Pre viac, klikni tu: https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/09/podvedomie.html

14.10.2020, 13:44
1-
odkaz sa nedá otvoriť, ale k podvedomiu:
Táto oblasť spadá do skúmania hlbinných a analytických psychológov.
Pojem podvedomie sám o sebe nie je jednoznačný.
Hlbinná psychológia rozlišuje (dovolím si ako laik svojimi slovami):
Vedomie - ktoré je človekom ovládateľné a dalo by sa aj povedať, že je vlastnosťou dokonalej živej hmoty.
Nevedomie - je duchovná oblasť nachádzajúca sa mimo hmotu (nielen hmotu človeka) a hmotu predchádza t.j. bolo tu skorej ako hmota a delí sa na:
* Nevedomie osobné, ktoré obsahuje celú líniu duše človeka aj s jeho predkami.
* Nevedomie kolektívne, ktoré zahŕňa v sebe všetky osobné nevedomia, má svoju autonómiu so špecifickým, aj keď pre človeka nepochopiteľným (ale zjavne z malej časti už tušeným správaním)
* Nevedomie, ktoré sa vymyká predchádzajúcim nevedomiam, je úplne nezávislé a panujúce nad všetkým. Veriaci ho nazývajú Bohom, skeptici možno Kozmickou pamäťou a redukovaní v poznaní iba na prírodné vedy tvrdia, že neexistuje.

Ak chceme predsa len požívať pojem podvedomie, tak by sme si mali byť vedomí toho, že môže obsahovať
a - produkty vedomia o ktorých sa nám môže snívať a odbremenený v spánku od fyzických vnemov, môžu mať aj charakter logických výstupov pre naše vedomie - sebauvedomenie.
b - produkty Nevedomia. Napr. sny, ktoré pochádzajú z Nevedomia a to či už osobného alebo kolektívneho sa vyznačujú hlavne tým, že po prebudení sa nezabúdajú, často sa opakujú a ich pochopenie je náročné.
Ja preto radšej pojem podvedomie nepoužívam, pokiaľ som si nie istý, že to je iba produkt vedomia.
consents: Dušan
as response to :
1
17.09.2020, 13:58
Podvedomie, to je zázračná, liečivá a nekonečná sila, inteligencia a múdrosť. Podvedomie je nekonečná kniha múdrosti, nekonečná kniha života a nekonečne naplnená pokladnica a studnica.

Pre viac, klikni tu:

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 77 746 Bgenerated in : 0.067 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 168 251 xunique displays : 1 154 708 xip address : 3.235.236.89

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...