move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

O prvotnej príčine ;)

entries
3
shows
271
uniques
131
theme was created 21.12.2020 by EnaXnaY
2

1. EnaXnaY 21.12.2020, 00:04

Nemusela byť žiadna prvotná príčina Tá je len u javov, ktoré majú počiatok Javy, ktoré sú večné nemajú prvotnú príčinu A tak ak vesmír je večný, tak nepotrebuje žiadneho pánBožka aby ho tvoril Tvorba inteligencie je nadbytočná, stačí, že sa inteligencia prejaví vo vesmíre napríklad na mieste kde sa práve nachádzam JA A potom môžeme prehlásiť, že inteligencia je vlastnosťou vesmíru

21.12.2020, 10:20
Nemusela byť.
as response to :
1
21.12.2020, 00:04
Nemusela byť žiadna prvotná príčina

Tá je len u javov, ktoré majú počiatok

Javy, ktoré sú večné nemajú prvotnú príčinu

A tak ak vesmír je večný, tak nepotrebuje žiadneho pánBožka aby ho tvoril

Tvorba inteligencie je nadbytočná, stačí, že sa inteligencia prejaví vo vesmíre napríklad na mieste kde sa práve nachádzam JA

A potom môžeme prehlásiť, že inteligencia je vlastnosťou vesmíru

newest entries : 

created by dzI/Osize : 69 479 Bgenerated in : 0.068 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 040 340 xunique displays : 957 038 xip address : 3.235.108.188

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...