move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Neprejavené

entries
44
shows
4 429
uniques
430
theme was created 25.10.2020 by Dušan
6

5. Dušan 26.10.2020, 20:02

Predstav si, že nazeráš s dostupne možným nanoskopom na nejaký predmet, objekt. Neustálym prehlbovaním narážaš na hmotu "pohybujúce sa častice, atomy, molekuly... ktoré tvoria hmotu", ale aj na prázdny priestor, ktorý v tomto prípade je nekonečný proces toho prehlbovania. (Ne)hmota je nekonečné rozplývanie, rozpúštanie hmoty, v (ne)formu a v ničotu, v prázdnotu, je to priestor medzi pohybujúcimi sa časticami, atómami a molekulami. Je to, ako nekonečne scvrkávanie a rozpínanie vesmíru pred kola...

26.10.2020, 20:47
5-
Dušan, Lemmy je tvrdý ateista - humanista.
Duchovno je pre neho vlastnosť hmoty, takže ak neexistuje hmota, neexistuje ani duchovno.
Ak povieš priestor, tak to je hmota.
Podľa Einsteina existuje hmota a čas v jednote - v časopriestore.
Ani čas a ani priestor nemôžu existovať samostatne.
Vesmír - celý je v čase a priestore. Tam, kde už vesmír nesahá, tam nie je existencia. Zainteresovaní vravia, že vesmír je konečný, ale bez hraníc.
Vesmír sa rozpína a tam kde "narastie" tam je vesmír a tam kde ešte nie je tam nie je existencia - teda ani prázdno.
Mimo hmotu však existuje duchovná oblasť t.z.v. Nevedomie, ktoré tu bolo skorej ako hmota. Nevedomie preto, lebo si ho z vlastnej vôle nie sme schopní uvedomiť. Podrobnejšie viď C,G.Jung - analytická psychológia. napr. link
consents: Dušan
as response to :
5

4. Lemmy 26.10.2020, 18:30

Tú (ne)hmotu si neviem predstaviť. Všade vidím hmotný priestor, i vo vákuu.

26.10.2020, 20:02
Predstav si, že nazeráš s dostupne možným nanoskopom na nejaký predmet, objekt. Neustálym prehlbovaním narážaš na hmotu "pohybujúce sa častice, atomy, molekuly... ktoré tvoria hmotu", ale aj na prázdny priestor, ktorý v tomto prípade je nekonečný proces toho prehlbovania.

(Ne)hmota je nekonečné rozplývanie, rozpúštanie hmoty, v (ne)formu a v ničotu, v prázdnotu, je to priestor medzi pohybujúcimi sa časticami, atómami a molekulami.

Je to, ako nekonečne scvrkávanie a rozpínanie vesmíru pred kolapsom.

Jednoducho si predstav (ne)hmotu ako vzduch, v ktorom nič nieje. Prázdny priestor, si predstav ako možnosť v ňom sa prejaviť. Čo ja viem, preletíš cez neho, a tak.

Prazdný priestor sa nedá uchopiť, nedá sa cítiť a pociťovať. Je ako neviditeľný duch, priehladný duch, cez ktorého aj vystrelený šíp z luku preletí a jeho sa ani len nedotkne.

(Ne)Hmota je niečo, čo sa nedá uchopiť. To je prázdny priestor. Môžeš doň naukladať hmotné veci a predmety.

Hmota má v sebe a naokolií seba, prázdne priestory, vesmíry. Je to ako Bytie, ktoré má v sebe a naokolí (neBytia)
as response to :
4

3. Dušan 26.10.2020, 18:28

No Lenny, pod pojmom prázdny priestor, prázdny vesmír, chápem (ne)hmotu. (ne)Hmota to je prázdny priestor medzi časticami. Definícia hmoty je pohyb častíc okolo jadra

26.10.2020, 18:30
Tú (ne)hmotu si neviem predstaviť. Všade vidím hmotný priestor, i vo vákuu.
as response to :
3

2. Lemmy 26.10.2020, 17:56

V obrázku sa píše: (ne)hmota prázdny vesmír Mám s prázdnym priestorom problém. Neviem si vo vesmíre predstaviť prázdny priestor, všade vidím hmotu. Prázdny pre mňa znamená, že tam nie je nič.

26.10.2020, 18:28
No Lenny, pod pojmom prázdny priestor, prázdny vesmír, chápem (ne)hmotu.

(ne)Hmota to je prázdny priestor medzi časticami.
Definícia hmoty je pohyb častíc okolo jadra
as response to :
2

1. Dušan 25.10.2020, 22:02

Konečná úprava tohto (ne)zmyslu. Totiž, ak je doma konkrétny člen rodiny, najmä cez výkend, tak vypisujem takéto konini. Dajte mi pokoj! Povedal Som si, že už viacej nikdy!!! Nemám to za potreby, jednak vypisovať a jednak sa touto koninou zaoberať. Tak ako pominulé príspevky tohto typu na FB, Blogu, One Note, fórach Som vymazal, pravdepodobne ani tento príspevok nevydrží viac ako dva dni. Čo si milý čitatelia tohto blogu myslíte o tejto mojej aktivite? Je to normálne? Podľa mňa je to choré!!...

26.10.2020, 17:56
V obrázku sa píše: (ne)hmota prázdny vesmír

Mám s prázdnym priestorom problém. Neviem si vo vesmíre predstaviť prázdny priestor, všade vidím hmotu. Prázdny pre mňa znamená, že tam nie je nič.
as response to :
1
25.10.2020, 22:02
Konečná úprava tohto (ne)zmyslu. Totiž, ak je doma konkrétny člen rodiny, najmä cez výkend, tak vypisujem takéto konini. Dajte mi pokoj! Povedal Som si, že už viacej nikdy!!!


Nemám to za potreby, jednak vypisovať a jednak sa touto koninou zaoberať. Tak ako pominulé príspevky tohto typu na FB, Blogu, One Note, fórach Som vymazal, pravdepodobne ani tento príspevok nevydrží viac ako dva dni.

Čo si milý čitatelia tohto blogu myslíte o tejto mojej aktivite? Je to normálne? Podľa mňa je to choré!!!

link

link

Blog:
link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 90 419 Bgenerated in : 0.082 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 168 032 xunique displays : 1 154 688 xip address : 3.235.236.89

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...