move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Nastala noc a nastal nový deň, už ôsmy ;)

entries
3
shows
948
uniques
295
theme was created 15.01.2020 by Immanuel
2

1. Immanuel 15.01.2020, 19:59

Po tom čo si stvoriteľ siedmy deň poriadne oddýchol od všetkých svojich prác, si povedal, že sa pustí zas do tvorenia Evolúcia pracuje tak, že z existujúceho stvorí nové, snáď lepšie A tak aj stvoriteľ pozrel na svet a pobadal, čo by sa dalo ešte vylepšiť A tak sa rozhodol, že stvorí SVET nový Pozbieral pripomienky a sťažnosti od používateľov a bude sa ich snažiť zapracovať Lebo spokojnosť zákazníkov je až na prvom mieste Tak teda hrrrr do práce

15.01.2020, 22:58
Presne tak, najprv práca, potom ponuka, kontrola kvality a vyúčtovanie.
as response to :
1
15.01.2020, 19:59
Po tom čo si stvoriteľ siedmy deň poriadne oddýchol od všetkých svojich prác, si povedal, že sa pustí zas do tvorenia

Evolúcia pracuje tak, že z existujúceho stvorí nové, snáď lepšie

A tak aj stvoriteľ pozrel na svet a pobadal, čo by sa dalo ešte vylepšiť

A tak sa rozhodol, že stvorí SVET nový

Pozbieral pripomienky a sťažnosti od používateľov a bude sa ich snažiť zapracovať

Lebo spokojnosť zákazníkov je až na prvom mieste

Tak teda hrrrr do práce

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 84 991 Bgenerated in : 0.056 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 901 360 xunique displays : 806 901 xip address : 18.215.33.158

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook