move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Najväčší hoax v dejinách ľudstva ;)

entries
5
shows
560
uniques
191
theme was created 17.11.2020 by EnaXnaY
4

3. EnaXnaY 17.11.2020, 14:24

Tomu sa čudujem, že toľko ľudkov na ten hoax skočilo Neviem či to bude hlúposťou, asi každý len túži po večnom živote A tak prijali ponuku od šarlatánov, ktorí sľubujú niečo čo nemôžu splniť Ale vieš jak to, sľuby sa sľubujú...

18.11.2020, 23:50
3 : No a čo ak sa nemýlia ?
as response to :
3

2. tomas12345 17.11.2020, 14:20

A prečo tomu tolko ľudí verí ? Myslíš si že 1,5 miliarda ľudí je hlúpych ?

17.11.2020, 14:24
Tomu sa čudujem, že toľko ľudkov na ten hoax skočilo

Neviem či to bude hlúposťou, asi každý len túži po večnom živote

A tak prijali ponuku od šarlatánov, ktorí sľubujú niečo čo nemôžu splniť

Ale vieš jak to, sľuby sa sľubujú...
as response to :
2

1. EnaXnaY 17.11.2020, 14:11

Už 2000 rokov sa udržuje v spoločnosti hoax, že Ježiško vstal z mrtvych A miliarda a pol ľudkov tomu hoaxu verí

17.11.2020, 14:20
A prečo tomu tolko ľudí verí ? Myslíš si že 1,5 miliarda ľudí je hlúpych ?
as response to :
1
17.11.2020, 14:11
Už 2000 rokov sa udržuje v spoločnosti hoax, že Ježiško vstal z mrtvych

A miliarda a pol ľudkov tomu hoaxu verí
consents: Lemmy

newest entries : 

created by dzI/Osize : 76 831 Bgenerated in : 0.083 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 738 762 xunique displays : 922 272 xip address : 18.204.42.98

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...