move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain

Najhoršie pre kresťana na ceste ku spáse sú ženy

entries
10
shows
219
uniques
73
theme was created 03.04.2021 by tomas12345
3

2. Lemmy 03.04.2021, 22:17

Tomáš, ja by som nemohol byť kresťanom, lebo by som kládol dôraz na manželské spolužitie.

03.04.2021, 22:29
2 : Kresťan može byť ženatý, ale je ťažké orientovať svoju mysel viac na Boha než na ženu
as response to :
2

1. tomas12345 03.04.2021, 21:57

Najhoršie pre kresťana na ceste ku spáse sú ženy. Akonáhle sa človek do niekoho zamiluje, už prestáva myslieť na Boha a sústredi celú svoju mysel len na tú ženu, ako sa páčiť žene.... 1. list Korinťanom 7:32-34 "32 Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. 33 Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, 34 a je rozdelený." Veľmi výstižne to zhrnul apoštol. Takže čo teda robiť ? Co má krestan robiť ak chce svoju mysel orien...

03.04.2021, 22:17
Tomáš, ja by som nemohol byť kresťanom, lebo by som kládol dôraz na manželské spolužitie.
as response to :
1
03.04.2021, 21:57
Najhoršie pre kresťana na ceste ku spáse sú ženy. Akonáhle sa človek do niekoho zamiluje, už prestáva myslieť na Boha a sústredi celú svoju mysel len na tú ženu, ako sa páčiť žene....

1. list Korinťanom 7:32-34

"32 Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. 33 Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, 34 a je rozdelený."

Veľmi výstižne to zhrnul apoštol. Takže čo teda robiť ? Co má krestan robiť ak chce svoju mysel orientovať Bohu a nie žene ?

newest entries : 

created by dzI/Osize : 70 395 Bgenerated in : 0.072 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 767 142 xunique displays : 1 029 353 xip address : 3.235.191.87

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...