move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Na zamyslenie - Som žitý, žijem!

entries
7
shows
374
uniques
92
theme was created 07.04.2021 by Dušan
7

6. Dušan 08.04.2021, 13:15

Podľa Junga je duša u mužského princípu nazývaná Anima a u ženského princípu animus. Obidvaja vychádzajú z (ne)vedomia, ktorí majú vplyv na vedomie v podobe komplexov, afektov... Animus a Anima sú archetypy "praobrazy, pravzory" sú tak pudoými inštinktmi.... Bytostné "ja" podľa mňa psycho, duch, nie eGocentrické "ja" podľa mňa psyché, duša, sa nachádza v podvedomí, t.j. medzi vedomím a nevedomím, je akýmsi ich mostom, stredom, bodom centrom.

08.04.2021, 13:59
Vedomou psyché, teda dušou by malo byť veškerý uvedomený čistý psychický obsah ako myseľ, sen, eGo, vedomie a jemné krehké energetické telo

Čistotou sa tu rozumie správny duchovný postoj. Vedomá psyché by mala byť (od)automatizácia komplexov, afektov, starostí...
as response to :
6

5. Nadja 08.04.2021, 11:24

Duša je teda podľa teba iná bytosť, ako ja? Alebo kde je (čiastočný) prienik týchto bytostí, mňa a mojej duše?

08.04.2021, 13:15
Podľa Junga je duša u mužského princípu nazývaná Anima a u ženského princípu animus. Obidvaja vychádzajú z (ne)vedomia, ktorí majú vplyv na vedomie v podobe komplexov, afektov...

Animus a Anima sú archetypy "praobrazy, pravzory" sú tak pudoými inštinktmi....

Bytostné "ja" podľa mňa psycho, duch, nie eGocentrické "ja" podľa mňa psyché, duša, sa nachádza v podvedomí, t.j. medzi vedomím a nevedomím, je akýmsi ich mostom, stredom, bodom centrom.
as response to :
5

4. Dušan 08.04.2021, 10:30

Byť žitý má znamenať, že v tebe žije bytosť ako duša. Čiže keď si žitá, žiješ. Žije to v tebe, keď nie, tak len žiješ a nie si žitá. Tvoje telo a hlava, tvoje orgány nie sú potom zžité. Jelikož sa tu jedná o dušu, tak orgán mozog je žitý, preto žije! Bez duše, človek (ne)žije. Alebo môže žiť človek bez duše?

08.04.2021, 11:24
Duša je teda podľa teba iná bytosť, ako ja? Alebo kde je (čiastočný) prienik týchto bytostí, mňa a mojej duše?
as response to :
4

3. Nadja 08.04.2021, 09:27

Mňa tam vyrušuje to, že žitý a živý je rozdielne, čo to znamená byť žitý, prežívaný ako Práve prežívam radosť? Teda, život je žitý, ale ja nie som žitá, ale živá. Dnes v dobe počítačov sa aj pýtam, čo znamená "myslieť"? Viacero definícií by sa týkalo aj počítačových operácií, nie? Ale počítač nežije... Vieme, že máme problém dokonca definovať "život"...

08.04.2021, 10:30
Byť žitý má znamenať, že v tebe žije bytosť ako duša. Čiže keď si žitá, žiješ. Žije to v tebe, keď nie, tak len žiješ a nie si žitá. Tvoje telo a hlava, tvoje orgány nie sú potom zžité.

Jelikož sa tu jedná o dušu, tak orgán mozog je žitý, preto žije! Bez duše, človek (ne)žije. Alebo môže žiť človek bez duše?
as response to :
3

1. Dušan 07.04.2021, 21:47

Na zamyslenie - Som žitý, žijem! Descartes - cogito, ergo sum - myslím, teda Som! (Ne)známy autor - Som žitý, žijem! Ktorému pojmu dávate prednosť? Dosť sa o Descartesovmu cogito, ergo sum navyprávalo. Východ ho opravil na (ne)myslím, teda Som! Ale páči sa mi aj tento pojem "Som žitý, žijem! Čo to znamená? No veď, že žije to vo vás, preto žijete! A čo vo vás žije? (Ne)chám to na vašu predstavivosť! https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/04/na-zamyslenie-som-zity-zijem.html ...

08.04.2021, 09:27
Mňa tam vyrušuje to, že žitý a živý je rozdielne, čo to znamená byť žitý, prežívaný ako Práve prežívam radosť? Teda, život je žitý, ale ja nie som žitá, ale živá.

Dnes v dobe počítačov sa aj pýtam, čo znamená "myslieť"? Viacero definícií by sa týkalo aj počítačových operácií, nie? Ale počítač nežije... Vieme, že máme problém dokonca definovať "život"...
as response to :
1
07.04.2021, 21:47
Na zamyslenie - Som žitý, žijem!

Descartes - cogito, ergo sum - myslím, teda Som!
(Ne)známy autor - Som žitý, žijem!

Ktorému pojmu dávate prednosť?
Dosť sa o Descartesovmu cogito, ergo sum navyprávalo. Východ ho opravil na (ne)myslím, teda Som!

Ale páči sa mi aj tento pojem "Som žitý, žijem! Čo to znamená? No veď, že žije to vo vás, preto žijete! A čo vo vás žije? (Ne)chám to na vašu predstavivosť!

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 80 258 Bgenerated in : 0.088 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 779 244 xunique displays : 1 030 459 xip address : 3.236.222.124

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...