move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Ľudia si zaslúžia utrpenie a SMRŤ? ;)

entries
14
shows
803
uniques
165
theme was created 03.03.2021 by EnaXnaY
13

11. Lemmy 03.03.2021, 23:23

Ľudia nie sú naklonení robiť zlo. Naopak, v každom človeku je túžba žiť šťastne.

04.03.2021, 22:22
To nič nemení na tom že ľudia sú naklonení robiť zlo. Lahšie človek spraví zlý skutok ako dobrý skutok.
as response to :
11

9. tomas12345 03.03.2021, 23:09

Clovek je naklonený na zlo, robiť zlo je mu bližšie a ľahšie ako robiť dobro. Hmm, trpieť...... čo je pre teba primeraný trest pre takého hriešnika ?

03.03.2021, 23:23
Ľudia nie sú naklonení robiť zlo. Naopak, v každom človeku je túžba žiť šťastne.
as response to :
9

1. EnaXnaY 03.03.2021, 13:54

Čo si o tom myslíš? JA by SOM povedal, že človek je z podstaty zlý a tak si trpieť zaslúži

03.03.2021, 23:09
Clovek je naklonený na zlo, robiť zlo je mu bližšie a ľahšie ako robiť dobro.


Hmm, trpieť...... čo je pre teba primeraný trest pre takého hriešnika ?
as response to :
1
03.03.2021, 13:54
Čo si o tom myslíš?

JA by SOM povedal, že človek je z podstaty zlý a tak si trpieť zaslúži

newest entries : 

created by dzI/Osize : 71 592 Bgenerated in : 0.068 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 465 222 xunique displays : 1 004 431 xip address : 3.230.173.249

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...