move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Len málo je tých, ktorí sú zapísaní v KNIHE ŽIVOTA ;)

entries
10
shows
554
uniques
112
theme was created 22.01.2021 by EnaXnaY
3

2. tomas12345 22.01.2021, 19:48

Tá kniha života nic neponúka, žiaden večný život, preto o ňu nik nemá záujem.

22.01.2021, 19:49
No veď práve, je to skúška ľudstva, či sú ochotní DAŤ a NIČ za to žiadať

O viac nejde

Podľa toho budú rozdelení ľudkovia na capov a ovečky
as response to :
2

1. EnaXnaY 22.01.2021, 19:25

Len málo je tých, ktorí sú zapísaní v KNIHE ŽIVOTA https://www.knihazivota.sk

22.01.2021, 19:48
Tá kniha života nic neponúka, žiaden večný život, preto o ňu nik nemá záujem.
as response to :
1
22.01.2021, 19:25
Len málo je tých, ktorí sú zapísaní v KNIHE ŽIVOTA

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 84 138 Bgenerated in : 0.062 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 999 085 xunique displays : 950 497 xip address : 3.238.186.43

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...