move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / chain

Kresťanskí ateisti

entries
29
shows
1 313
uniques
189
theme was created 13.08.2021 by Lemmy
4

3. EnaXnaY 13.08.2021, 15:56

Staviam na tom, čo pozorujeme Ak inteligencia je vlastnosťou vesmíru na niektorých jeho miestach, čo to vypovedá o realite?

13.08.2021, 15:57
Sami sme si dôkazom, keďže sme inteligentní, že vesmír je NIEČO viac než len zhluk matérie
as response to :
3

2. EnaXnaY 13.08.2021, 15:54

O čom však nemožno pochybovať je existencia INTELIGENCIE Vesmír ako ho poznáme obsahuje živé tvory, ktoré sú inteligentné Dalo by sa povedať, že vesmír na tých miestach kde sa nachádzame my, je inteligentný Z môjho pohľadu ak už NIČ iné, tak my sme prejavom BOHA

13.08.2021, 15:56
Staviam na tom, čo pozorujeme

Ak inteligencia je vlastnosťou vesmíru na niektorých jeho miestach, čo to vypovedá o realite?
consents: ninka
as response to :
2

1. Lemmy 13.08.2021, 11:32

Satanská biblia: „Mnoho lidí dnes nedokáže racionálně přijímat křesťanství se všemi rozpory tak, jak bylo praktikováno v minulosti. Začínají pochybovat o existenci Boha v křesťanském pojetí. Začali si proto říkat křesťanští ateisté. Křesťanská bible je skutečně plná rozporů; co však může být rozpornější než pojem křesťanský ateista?“ http://www.63plus1.cz/wp-content/uploads/2019/02/Satanska-Bible.pdf

13.08.2021, 15:54
O čom však nemožno pochybovať je existencia INTELIGENCIE

Vesmír ako ho poznáme obsahuje živé tvory, ktoré sú inteligentné

Dalo by sa povedať, že vesmír na tých miestach kde sa nachádzame my, je inteligentný

Z môjho pohľadu ak už NIČ iné, tak my sme prejavom BOHA
as response to :
1
13.08.2021, 11:32
Satanská biblia: „Mnoho lidí dnes nedokáže racionálně přijímat křesťanství se všemi rozpory tak, jak bylo praktikováno v minulosti. Začínají pochybovat o existenci Boha v křesťanském pojetí. Začali si proto říkat křesťanští ateisté. Křesťanská bible je skutečně plná rozporů; co však může být rozpornější než pojem křesťanský ateista?“

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 87 181 Bgenerated in : 0.086 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 109 816 xunique displays : 1 241 673 xip address : 34.207.247.69

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...