move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / chain

Kresťanskí ateisti

entries
29
shows
1 306
uniques
187
theme was created 13.08.2021 by Lemmy
1
13.08.2021, 11:32
Satanská biblia: „Mnoho lidí dnes nedokáže racionálně přijímat křesťanství se všemi rozpory tak, jak bylo praktikováno v minulosti. Začínají pochybovat o existenci Boha v křesťanském pojetí. Začali si proto říkat křesťanští ateisté. Křesťanská bible je skutečně plná rozporů; co však může být rozpornější než pojem křesťanský ateista?“

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 71 726 Bgenerated in : 0.069 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 090 021 xunique displays : 1 240 005 xip address : 54.227.97.219

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...