move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / chain

Keď (na)stražíte uši, čo počujete? Počujete vôbec niečo?

entries
19
shows
784
uniques
177
theme was created 14.07.2021 by Dušan
19

17. Dušan 16.07.2021, 15:09

Tak ako je to s mojim (pre)javeným veličenstvom? Umývam si ruky a počujem skreslené hlasy a slová zpopod tečúcej vody, ako hovoriaca a mysliaca tečúca voda. Sedim za počítačom a počujem hlasy a slova z vedľajšej izby, alebo zpopod vlastného krku. Som na malej toalete, či sa sprchujem a počujem tečúce skreslené hlasy a slová. Moje veličenstvo popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti. Som na záhrade, alebo v altánku a počujem skreslený šum prirody o hlasy a slová. Napríklad hovori...

16.07.2021, 21:07
Prevencia proti otravným hlasom a slovám. Čo treba robiť, alebo ako sa ich zbaviť?

Popíšem to z mojich skúseností a zážitkov. Na začiatku bola pohroma, kalamita, ak to chcete nazvať katastrofou tak aj to. Keď Som sa rozdvojil, (ne)tušil Som aké to bude mať následky do budúcna.

Zapálil Som sviecu, ktorá do dnes horí tým istým plamienkom. Je to plamienok duše. Následne rozdvojil sa mi zrak, t.z. keď Som sa pohol vpravo, zároveň Som sa pohol vľavo. Skreslil sa mi sluch, t.z. že Som začal počuť uražajúce hlasy a slová, nadávky na moju adresu. Zhnusilo sa mi vnútorné telo, začal Som zprv pociťovať bolesti, svalové napätia, neskorej špinu a hnus. Čuchovo a chuťovo Som prešiel na (ne)zdravú stravu a (ne)zdravý životný štýl. Začali ma trápiť myšlienky a pocity prenasledovania, čoho následkom bolo velikašstvo. Robil Som si starosti do budúcna, čoho následkom bola diagnóza Insomnia, neskorej (para)noidná schizofrénia.

Uznali mi ID a to kvôli tomu, že Som (ne)schopný na 93% vykonávať 100% prácu. Som tak fyzicky a psychicky vyčerpaný. Pokúšal Som sa žiť aj prácou, ale dlho Som (ne)vydržal. Do spoločnosti, na verejnosť Som sa chodil baviť aspoň raz za mesiac.

Po dlhých 16-rokoch v zombie systéme, v systéme oživlej, ľahnutej mrtvoly v posteli s ovládačom od telky v ruke, Som nabehol na informacné technológie, t.z. že Som sa vybavil tímato IT-ečkami a začal Som zprv čítať ezoteriku a duchovno, neskorej ďalšie odborné knižky, až Som sa dostal ku kurzom z IT a video prednáškam z prírodných vied. V súčasnosti aj čítam psychológiu a cudzie jazyky.

Založil Som si blog a prispevam doň o svoje dojmy z dňa, týždňa, z mesiaca ako aj o prispievanie výňatkov z knih. Založil Som si aj poznámkový blok, v ktorom mám zo desať dennikov, bohaté poznámky z knih a (audio)kníh, a taktiež
spísanú moju filozofiu, (psycho)lógiu a (psy)chiatriu.

Od leta 2018, vtedy, keď Som porazil Insomniu, mi prakticky nieje nič. Nerobím si starosti (utrpenia, trapenia, bolesti), v pohode sa vyspím. Zaviedol Som si ako taký režim dňa, ktorý sa snažím napĺňať, aby Som predišiel (ne)čistým myšlienkam ((ne)správnemu duchovnému postoju).

Zprv Som veľa robil meditácie, po zväčša v sede, neskorej i za pohybu. Doporučujem ako prevenciu proti hlasom a slovám, či (ne)čistým myšlienkam meditácie. Viac o nich a ich technike sa dočítate v ezoterike a duchovne.

To potom máte úplne iný pohľad na (ne)čistoty. (Ne)prejavujete, či (ne)reagujete na ne, ignorujte ich, (ne)všímate si ich.

Raz Budha prechádzal dedinou:
„Urážali sme ťa, nadávali. Nepovieš nič?“ Buddha odvetil: „Dnes už nereagujem. Môžete ma urážať, vaše činy sú vaša vec, ale ja už nereagujem, nemôžete ma prinútiť, aby som niečo urobil.

Už nie som otrokom, stal sa zo mňa slobodný človek. Konám zo svojho stredu, nie z okraja, a vaše urážky sa môžu dotknúť len okraja, eGa a emočného tela bolesti, nie môjho stredu, Bytia a jemného energetického tela JET. Môj stred je vždy nedotknutý.“

Ďalšou dobrou prevenciou je aktívny pohyb. Chodíte pravidelne na hodinové prechádzky, vychádzky, alebo robíte bycikel, beh, či pes. Zapisali ste sa minimálne do dvoch komunít, či športových klubov, na ktorých ste ich členom a amatérskym športovcom. Doma robíte tréningami (seba)zdokonalovanie a štúdiom (seba)rozvoj inteligencie. Môžte si pridať aj ďalšie pasívne športy ako tanec, či bojové umenie. Na obed si doprajete polhodinovú až hodinovú seansu.

Vravím Vám, nelehnite v posteli, či (ne)pozerajte TV viac ako dve hodiny denne, je to načisto umieranie za živa. Ak sa vám zdá, že do spoločnosti ľudí a na verejnosť chodíte pomenej ako za mlada, či vaše konexie, vplyvné vzťahy, akoby vychladli, to je normálne, už nie sme tí najmladší.

Ak máte rodinu, deti, venujte sa im naplno! (Ne)dovolte vašej (ne)čistej mysli ((ne)vedomiu) aby ovplyvňovalo a riadilo vaše vedomie, váš svet, vesmír. Ak potrebujete kontemplovať ((roz)mýšlať, (pre)mýšlať, (z)važovať, (u)važovať, (rozjímať a ponárať sa do seba), vyhraďte si na to čas aspoň aj polhodku denne, viac rozjimať (ne)musíte. Keď si líhate po večierke späť, si urobte večerný prehľad dňa a ráno raňajší pohľad na udalosti dňa.

Večerný prehľad udalostí:

Prvým krokom pri tréningu tohto fantastického nástroja ducha je mentálne si prepracovať každý jednotlivý deň.Každý večer si prebehnem pred svojím vnútorným zrakom prežitý deň a spýtam sa:

♥ Čo som dnes povedal a urobil ?
♥ Čo z toho bolo alebo nebolo dôležité ?
♥ Čo som chcel dosiahnuť a čo som dosiahol ?
♥ Čo bolo správne, čo bolo nesprávne ?
♥ Ako to malo správne byť ? (V mysli prepracovať a zmeniť na„imaginárny úspešný zážitok".)
♥ Takto možno korigovať aj nesprávne pocity a rozporné vnútorné obrazy.

Raňajší pohľad na udalosti dňa.

Uvedomím si, že nechcem tento deň začať so záťažou včerajška. Som prístupný všetkým možnostiam, ktoré mi tento deň ponúka, a som pripravený vydať zo seba to najlepšie.

Každé ráno si položím otázky:
♥ Čo chcem dnes dosiahnuť ?
♥ Ako to dosiahnem čo najlepšie ?
♥ Čomu sa chcem v každom prípade vyhnúť ?
♥ Ako sa zachovám ?
♥ Čo pre mňa dnes znamená žiť ?
♥ Ako naplním tento deň ?
♥ Ktoré situácie alebo stretnutia môžem dnes očakávať ?

Prežite vopred deň vo svojej mysli a urobte z neho „imaginárny úspech", aby ste si ho tak programovo zapamätali.

link
as response to :
17

1. Dušan 14.07.2021, 21:49

Keď (na)stražíte uši, čo počujete? Počujete vôbec niečo? Počujete skreslené hlasy a slová, alebo zvuky a pazvuky, napr. stroja)?: 1. Keď nasmerujete zrak do vnútra obydlia (umývanie riadu, vysávanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom? 2. Keď nasmerujete zrak do záhrady (okopávanie, opravovanie, rezanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom? 3. Keď nasmerujete zrak von za okno na ulicu, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom? 4. Keď nasmerujete zrak von za okno na nebo,...

16.07.2021, 15:09
Tak ako je to s mojim (pre)javeným veličenstvom?

Umývam si ruky a počujem skreslené hlasy a slová zpopod tečúcej vody, ako hovoriaca a mysliaca tečúca voda. Sedim za počítačom a počujem hlasy a slova z vedľajšej izby, alebo zpopod vlastného krku. Som na malej toalete, či sa sprchujem a počujem tečúce skreslené hlasy a slová. Moje veličenstvo popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Som na záhrade, alebo v altánku a počujem skreslený šum prirody o hlasy a slová. Napríklad hovoriace a mysliace vrabce, hovoriaci a mysliaci štekot psa, či skreslený o hlasy a slová šum vetra. V altánku počujem hluk tehlovej džungle o hlasy a slová ako hovoriaca a mysliaca karbobrúska, či motorová píla, a i ostatné stroje. Počujem susedov v diaľke o skreslené hlasy a slová, reagujúc, (pre)javujúc sa na adresu môjho veličenstva. Moje veličenstvo spolu s nimi popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Keď sedím doma pri knižke, počujem hlasy a slova z dopravných prostriedkov, ako hovoriace a mysliace pneumatiky áut. Počujem aj v diaľke susedov, či okoloidúcich o skreslené hlasy a slová reagujúc, (pre)javujúc sa na adresu môjho veličenstva.

Počujem aj skreslené hlasy a slova z neba ((ne)známa duševná energia), dopravného prostriedku (hovoriace a mysliace lietadlo, či helikoptéra), hovoriaceho a mysliaceho dažďa, búrok, a aj hovoriacu a mysliacu moju hlavu. Moje veličenstvo spolu s nimi popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Sedím doma v obývačke na cigoške a káve a počujem skreslené hlasy a slová z vedľajšej izby z TV i rádia ako reagujúc a (pre)javujúc sa na adresu môjho veličenstva. Moje veličenstvo spolu s TV a rádiom popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Sedím v aute a počujem skreslené hlasy a slová z rádia či okolia reagujúc a (pre)javujúc sa na adresu môjho veličenstva. Som na vychádzke, (pre)chádzke ako okoloidúci a počujem skreslené hlasy a slová od okoloidúcich reagujúc a (pre)javujúc sa na moje veličenstvo. Moje veličenstvo spolu s okoloidücimi popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Nachádzam sa v spoločnosti ľudí a i na verejnosti a počujem skreslené hlasy a slová reagujúc a (pre)javujúc sa na moje veličenstvo. Moje veličenstvo spolu so spoločnosťou popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

A o čom, alebo o kom sú tieto skreslené hlasy a slová? O tom až v najbližšom prispevku.

link
as response to :
1
14.07.2021, 21:49
Keď (na)stražíte uši, čo počujete? Počujete vôbec niečo?

Počujete skreslené hlasy a slová, alebo zvuky a pazvuky, napr. stroja)?:
1. Keď nasmerujete zrak do vnútra obydlia (umývanie riadu, vysávanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
2. Keď nasmerujete zrak do záhrady (okopávanie, opravovanie, rezanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
3. Keď nasmerujete zrak von za okno na ulicu, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
4. Keď nasmerujete zrak von za okno na nebo, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
5. Keď nasmerujete zrak na dopravný prostriedok, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
6. Keď nasmerujete zrak na prírodu (vtáci, šum stromov...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
7. Keď nasmerujete zrak na betónovú džunglu (verejné a domáce stroje...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 90 808 Bgenerated in : 0.083 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 476 390 xunique displays : 1 189 306 xip address : 3.236.218.88

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...