move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / chain

Keď (na)stražíte uši, čo počujete? Počujete vôbec niečo?

entries
19
shows
877
uniques
194
theme was created 14.07.2021 by Dušan
18

17. Dušan 16.07.2021, 15:09

Tak ako je to s mojim (pre)javeným veličenstvom? Umývam si ruky a počujem skreslené hlasy a slová zpopod tečúcej vody, ako hovoriaca a mysliaca tečúca voda. Sedim za počítačom a počujem hlasy a slova z vedľajšej izby, alebo zpopod vlastného krku. Som na malej toalete, či sa sprchujem a počujem tečúce skreslené hlasy a slová. Moje veličenstvo popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti. Som na záhrade, alebo v altánku a počujem skreslený šum prirody o hlasy a slová. Napríklad hovori...

16.07.2021, 17:18
(Alter)ego - človek uvedomujúc si svoju polovičku, súčiastku konajúc na základe čistoty (správneho duchovného postoja) na úkor (ne)čistoty ((ne)spravneho duchovného postoja), škodcu a parazita mysle, narušiteľa psychiky (bytosti v zelenom)

eCHo - bytosť v zelenom, ako prostredník medzi (pre)javeným a (ne)prejaveným ovplyvňujúca oboch parafrázovaním, hlásením... (ne)pochopitelného pojmu, ktorý sa javí ako ozvena. (Ne)gativom sú tu tak nadávky a urážky. Syntézou má byť velikášstvo (super)eGo.

Schizo - je tak (ne)čisté (alter)eGo a eCho, bytosť v zelenom obsahujúce bludy, halucinácie, psychózy, velikášstvo, (ne)príjemné pocity, emočné telo bolesti

Hlasy a slová:
To sú hlasy a slová, ktoré sa chú napojiť, (nad)viazať kontakt s mojim veličenstvom. Chcú ho čítať a (pre)citovať. Robí im to dobre, cítia sa pri tom výnimočne, božsky, dôležito. Majú z toho radosť byť vypočutým!

Hlasy a slová sú tak reakcie, prejavy okolia, bytostí, spoločnosti ľudí, verejnosti, vonkajšku, na vzájomné prežívanie (ne)príjemného emočného tela bolesti ((tele)ztézia).

Hlasy a slová sú tak reakcie, prejavy okolia, bytostí, spoločnosti, verejnosti, vonkajšku, na moje veličenstvo ((alter)eGo, eCHo, schizo, emočné telo bolesti), ktorého sa zrak rozdvojuje (pohnem duchom do prava a zároveň sa otočí do ľava), ktorého sluch sa skresľuje (napr. zoohalucinácie), ktorého sa hmat, koža, emócie prežívajú ((tele)ztézia - vzájomne prežívanie odosielateľa a prijímateľa informácie)

Hlasy a slová sa tak javia posadnutými, sfanatizujúcimi subjektmi voči objektu, voči introvertovi. Čo znamená objekt s ovplyvňujúcimi subjektami.

Hlasy a slová boli, sú a budú. (Ne)rozumiem im a (ne)mienim im rozumieť. (Ne)znamenajú nič, (ne)majú váhu. Chcú s mojím veličenstvom komunikovať, (nad)viazať, spojiť kontakt, ale ja s nimi odmietam komunikovať. Komunikujem len s prítomnými živými ľuďmi, nie s (ne)prítomnými bytosťami. Komunikujem len z čistým vesmírom, t.z. že prijímam a odovzdávam informácie na úkor nečistej komunikácie, kde nič a nikoho (ne)príjimam a (ne)odovzdávam informácie. Čistoty tu znamenajú správny duchovný postoj.

Hlasy a slová pochádzajúce z TV a rádia, v domácnosti, či vonku na ulici a nebi, alebo v dopravných prostriedkoch, či zoohalucinácie ako aj zvuky, pazvuky zvierat, šum prírody, ruch ulice, mesta, dediny, hluk betónovej džungle, vychádzajúce sa z kinetickej pohybovej sily, duševnej (ne)známej energie, ako hovoriaci a mysliaci psy, vrabce, či hovoriacia a mysliacia motorová píla, tečúci vodopád, či kúpeľná sprcha...

Sú to hlasy a slová typu: nálepkovanie a škatuľkovanie, súdenie a obviňovanie, klamanie a ohováranie, preklínanie a zaklínanie, rozkazovanie a prikazovanie, zošmiešňovanie a strápňovanie, dyklovanie a pendlovanie, ovládanie a riadenie, vedenie a manažovanie, mentorovanie a trénovanie...

Hlasy a slová ako nadávky a urážky: doštaný kokot, dosraný kokot, hrbatý kokot, sprostý kokot, hlúpy kokot, debilný kokot, blbec, blbeček, dilino, dilinko, blázon, blázonko, debil, debílek, jebo, jebko, panic, analfabet, idiot, dement, retard

Hlasy a slová v podobe eCHa:
• Prvá fáza - Prijatie (ne)gatívneho i pozitívneho, pesimistického i optimistického, (ne)rálneho a reálneho, (ne)skutočného a skutočného, skresleného pojmu, výrazu od odosielatela, ktorý sa javí ako (na)rušiteľ, škodca, parazit, kat, kazateľ a veľký sudca psychična, od okolia, od verejnosti
• Druhá fáza - pokusy ovplyvňovať vedomie týmto pojmom, (ne)reagovanie, ignorovanie, (ne)prejavovanie a (ne)riešenie tohto pojmu, predýchavanie a prežitie tohto pojmu, (od)automatizovanie tohto pojmu
• Tretia fáza - odosielanie tohto (ne)ovplyvného pojmu späť odosielateľovi, ktorý ho hystericky šíri ďalej


Hlasy a slová:
Majú (ne)konečnú tendenciu štelovať a leštiť vlastné eGo do (ne)konečna, preto sa potom hlasy a slová javia ako (ne)pochopené, (ne)vedomé, (ne)spokojné, (ne)vediace, frustrované, malé, lakomé. Ich eGo tak chce neustále viac a viac, chce byť silné, chce viacej viery, viacej vedomosti viac materiálného bohatstva.
as response to :
17

1. Dušan 14.07.2021, 21:49

Keď (na)stražíte uši, čo počujete? Počujete vôbec niečo? Počujete skreslené hlasy a slová, alebo zvuky a pazvuky, napr. stroja)?: 1. Keď nasmerujete zrak do vnútra obydlia (umývanie riadu, vysávanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom? 2. Keď nasmerujete zrak do záhrady (okopávanie, opravovanie, rezanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom? 3. Keď nasmerujete zrak von za okno na ulicu, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom? 4. Keď nasmerujete zrak von za okno na nebo,...

16.07.2021, 15:09
Tak ako je to s mojim (pre)javeným veličenstvom?

Umývam si ruky a počujem skreslené hlasy a slová zpopod tečúcej vody, ako hovoriaca a mysliaca tečúca voda. Sedim za počítačom a počujem hlasy a slova z vedľajšej izby, alebo zpopod vlastného krku. Som na malej toalete, či sa sprchujem a počujem tečúce skreslené hlasy a slová. Moje veličenstvo popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Som na záhrade, alebo v altánku a počujem skreslený šum prirody o hlasy a slová. Napríklad hovoriace a mysliace vrabce, hovoriaci a mysliaci štekot psa, či skreslený o hlasy a slová šum vetra. V altánku počujem hluk tehlovej džungle o hlasy a slová ako hovoriaca a mysliaca karbobrúska, či motorová píla, a i ostatné stroje. Počujem susedov v diaľke o skreslené hlasy a slová, reagujúc, (pre)javujúc sa na adresu môjho veličenstva. Moje veličenstvo spolu s nimi popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Keď sedím doma pri knižke, počujem hlasy a slova z dopravných prostriedkov, ako hovoriace a mysliace pneumatiky áut. Počujem aj v diaľke susedov, či okoloidúcich o skreslené hlasy a slová reagujúc, (pre)javujúc sa na adresu môjho veličenstva.

Počujem aj skreslené hlasy a slova z neba ((ne)známa duševná energia), dopravného prostriedku (hovoriace a mysliace lietadlo, či helikoptéra), hovoriaceho a mysliaceho dažďa, búrok, a aj hovoriacu a mysliacu moju hlavu. Moje veličenstvo spolu s nimi popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Sedím doma v obývačke na cigoške a káve a počujem skreslené hlasy a slová z vedľajšej izby z TV i rádia ako reagujúc a (pre)javujúc sa na adresu môjho veličenstva. Moje veličenstvo spolu s TV a rádiom popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Sedím v aute a počujem skreslené hlasy a slová z rádia či okolia reagujúc a (pre)javujúc sa na adresu môjho veličenstva. Som na vychádzke, (pre)chádzke ako okoloidúci a počujem skreslené hlasy a slová od okoloidúcich reagujúc a (pre)javujúc sa na moje veličenstvo. Moje veličenstvo spolu s okoloidücimi popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Nachádzam sa v spoločnosti ľudí a i na verejnosti a počujem skreslené hlasy a slová reagujúc a (pre)javujúc sa na moje veličenstvo. Moje veličenstvo spolu so spoločnosťou popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

A o čom, alebo o kom sú tieto skreslené hlasy a slová? O tom až v najbližšom prispevku.

link
as response to :
1
14.07.2021, 21:49
Keď (na)stražíte uši, čo počujete? Počujete vôbec niečo?

Počujete skreslené hlasy a slová, alebo zvuky a pazvuky, napr. stroja)?:
1. Keď nasmerujete zrak do vnútra obydlia (umývanie riadu, vysávanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
2. Keď nasmerujete zrak do záhrady (okopávanie, opravovanie, rezanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
3. Keď nasmerujete zrak von za okno na ulicu, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
4. Keď nasmerujete zrak von za okno na nebo, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
5. Keď nasmerujete zrak na dopravný prostriedok, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
6. Keď nasmerujete zrak na prírodu (vtáci, šum stromov...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
7. Keď nasmerujete zrak na betónovú džunglu (verejné a domáce stroje...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 85 226 Bgenerated in : 0.075 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 552 430 xunique displays : 1 196 772 xip address : 35.172.217.174

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...