move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / chain

Keď (na)stražíte uši, čo počujete? Počujete vôbec niečo?

entries
19
shows
783
uniques
177
theme was created 14.07.2021 by Dušan
17

1. Dušan 14.07.2021, 21:49

Keď (na)stražíte uši, čo počujete? Počujete vôbec niečo? Počujete skreslené hlasy a slová, alebo zvuky a pazvuky, napr. stroja)?: 1. Keď nasmerujete zrak do vnútra obydlia (umývanie riadu, vysávanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom? 2. Keď nasmerujete zrak do záhrady (okopávanie, opravovanie, rezanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom? 3. Keď nasmerujete zrak von za okno na ulicu, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom? 4. Keď nasmerujete zrak von za okno na nebo,...

16.07.2021, 15:09
Tak ako je to s mojim (pre)javeným veličenstvom?

Umývam si ruky a počujem skreslené hlasy a slová zpopod tečúcej vody, ako hovoriaca a mysliaca tečúca voda. Sedim za počítačom a počujem hlasy a slova z vedľajšej izby, alebo zpopod vlastného krku. Som na malej toalete, či sa sprchujem a počujem tečúce skreslené hlasy a slová. Moje veličenstvo popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Som na záhrade, alebo v altánku a počujem skreslený šum prirody o hlasy a slová. Napríklad hovoriace a mysliace vrabce, hovoriaci a mysliaci štekot psa, či skreslený o hlasy a slová šum vetra. V altánku počujem hluk tehlovej džungle o hlasy a slová ako hovoriaca a mysliaca karbobrúska, či motorová píla, a i ostatné stroje. Počujem susedov v diaľke o skreslené hlasy a slová, reagujúc, (pre)javujúc sa na adresu môjho veličenstva. Moje veličenstvo spolu s nimi popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Keď sedím doma pri knižke, počujem hlasy a slova z dopravných prostriedkov, ako hovoriace a mysliace pneumatiky áut. Počujem aj v diaľke susedov, či okoloidúcich o skreslené hlasy a slová reagujúc, (pre)javujúc sa na adresu môjho veličenstva.

Počujem aj skreslené hlasy a slova z neba ((ne)známa duševná energia), dopravného prostriedku (hovoriace a mysliace lietadlo, či helikoptéra), hovoriaceho a mysliaceho dažďa, búrok, a aj hovoriacu a mysliacu moju hlavu. Moje veličenstvo spolu s nimi popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Sedím doma v obývačke na cigoške a káve a počujem skreslené hlasy a slová z vedľajšej izby z TV i rádia ako reagujúc a (pre)javujúc sa na adresu môjho veličenstva. Moje veličenstvo spolu s TV a rádiom popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Sedím v aute a počujem skreslené hlasy a slová z rádia či okolia reagujúc a (pre)javujúc sa na adresu môjho veličenstva. Som na vychádzke, (pre)chádzke ako okoloidúci a počujem skreslené hlasy a slová od okoloidúcich reagujúc a (pre)javujúc sa na moje veličenstvo. Moje veličenstvo spolu s okoloidücimi popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

Nachádzam sa v spoločnosti ľudí a i na verejnosti a počujem skreslené hlasy a slová reagujúc a (pre)javujúc sa na moje veličenstvo. Moje veličenstvo spolu so spoločnosťou popri tomto všetkom prežíva vlastné emočné telo bolesti.

A o čom, alebo o kom sú tieto skreslené hlasy a slová? O tom až v najbližšom prispevku.

link
as response to :
1
14.07.2021, 21:49
Keď (na)stražíte uši, čo počujete? Počujete vôbec niečo?

Počujete skreslené hlasy a slová, alebo zvuky a pazvuky, napr. stroja)?:
1. Keď nasmerujete zrak do vnútra obydlia (umývanie riadu, vysávanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
2. Keď nasmerujete zrak do záhrady (okopávanie, opravovanie, rezanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
3. Keď nasmerujete zrak von za okno na ulicu, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
4. Keď nasmerujete zrak von za okno na nebo, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
5. Keď nasmerujete zrak na dopravný prostriedok, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
6. Keď nasmerujete zrak na prírodu (vtáci, šum stromov...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
7. Keď nasmerujete zrak na betónovú džunglu (verejné a domáce stroje...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 81 506 Bgenerated in : 0.076 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 476 364 xunique displays : 1 189 300 xip address : 3.236.218.88

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...