move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / chain

Keď (na)stražíte uši, čo počujete? Počujete vôbec niečo?

entries
19
shows
781
uniques
176
theme was created 14.07.2021 by Dušan
11

10. EnaXnaY 14.07.2021, 22:28

Neviem, MNE to príde prirodzené, počuť sa v mysli

14.07.2021, 22:40
Nemám na mysli vlastný hlas ale cudzi
as response to :
10

9. Dušan 14.07.2021, 22:24

Zjavne máš aktívne obidve pologule, hemisféry mozgu. Normálne zdravý človek vraj využíva len jednu.

14.07.2021, 22:28
Neviem, MNE to príde prirodzené, počuť sa v mysli
as response to :
9

8. EnaXnaY 14.07.2021, 22:22

Počujem slová, keď myslím

14.07.2021, 22:24
Zjavne máš aktívne obidve pologule, hemisféry mozgu. Normálne zdravý človek vraj využíva len jednu.
as response to :
8

7. EnaXnaY 14.07.2021, 22:21

Nie

14.07.2021, 22:22
Počujem slová, keď myslím
as response to :
7

6. Dušan 14.07.2021, 22:19

Dobre, (ne)počuješ hlasy a slová, a napríklad pri motorovej píle?

14.07.2021, 22:21
Nie
as response to :
6

4. EnaXnaY 14.07.2021, 22:18

Keď je ticho, počujem ako mi bzučí mozog

14.07.2021, 22:19
Dobre, (ne)počuješ hlasy a slová, a napríklad pri motorovej píle?
as response to :
4

1. Dušan 14.07.2021, 21:49

Keď (na)stražíte uši, čo počujete? Počujete vôbec niečo? Počujete skreslené hlasy a slová, alebo zvuky a pazvuky, napr. stroja)?: 1. Keď nasmerujete zrak do vnútra obydlia (umývanie riadu, vysávanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom? 2. Keď nasmerujete zrak do záhrady (okopávanie, opravovanie, rezanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom? 3. Keď nasmerujete zrak von za okno na ulicu, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom? 4. Keď nasmerujete zrak von za okno na nebo,...

14.07.2021, 22:18
Keď je ticho, počujem ako mi bzučí mozog
as response to :
1
14.07.2021, 21:49
Keď (na)stražíte uši, čo počujete? Počujete vôbec niečo?

Počujete skreslené hlasy a slová, alebo zvuky a pazvuky, napr. stroja)?:
1. Keď nasmerujete zrak do vnútra obydlia (umývanie riadu, vysávanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
2. Keď nasmerujete zrak do záhrady (okopávanie, opravovanie, rezanie...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
3. Keď nasmerujete zrak von za okno na ulicu, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
4. Keď nasmerujete zrak von za okno na nebo, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
5. Keď nasmerujete zrak na dopravný prostriedok, čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
6. Keď nasmerujete zrak na prírodu (vtáci, šum stromov...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?
7. Keď nasmerujete zrak na betónovú džunglu (verejné a domáce stroje...), čo počujete? a aj niečo prežívate pri tom?

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 93 798 Bgenerated in : 0.092 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 473 735 xunique displays : 1 189 038 xip address : 3.229.142.91

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...