move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain

Ježiš bol falošným prorokom

entries
34
shows
1 540
uniques
149
theme was created 04.05.2021 by tomas12345
20

19. Scarlette 04.05.2021, 13:34

12345, co konkretne si uz podnikol aby si mohol zacat prejst na zidovsku vieru?? ( vylevy po internete a handrkovanie po diskusnych forach sa nerata)

04.05.2021, 13:38
Zidovskú vieru som oficiálne prijal len včera, no napísal som už židovskej synagoge.
as response to :
19

1. tomas12345 04.05.2021, 08:40

https://www.jesusfilm.org/content/jf/us/en/blog-and-stories/what-are-names-titles-jesus/_jcr_content/content/image.img.jpg/1590066965250.jpg 1 : 1200 rokov fungoval judaizmus a zachovávanie židovských prikázaní, kým tu zrazu zo dna na den prišiel človek s menom Ježiš ktorý povedal "teraz nastáva zmena". O tejto zmene však nik zo židov nevedel, nepísalo sa o tom nič ani v Mojžišovom Zákone. 2 : Co vedeli židia o Ježišovi ? a : že pochádzal z prekliateho rodu Jechoniáša b : že bol ukrižovaný na...

04.05.2021, 13:34
12345, co konkretne si uz podnikol aby si mohol zacat prejst na zidovsku vieru??

( vylevy po internete a handrkovanie po diskusnych forach sa nerata)
as response to :
1
04.05.2021, 08:40
link

1 : 1200 rokov fungoval judaizmus a zachovávanie židovských prikázaní, kým tu zrazu zo dna na den prišiel človek s menom Ježiš ktorý povedal "teraz nastáva zmena". O tejto zmene však nik zo židov nevedel, nepísalo sa o tom nič ani v Mojžišovom Zákone.

2 : Co vedeli židia o Ježišovi ?

a : že pochádzal z prekliateho rodu Jechoniáša
b : že bol ukrižovaný na kríži, a že na kríži boli ukrižovaní tí čo boli Bohom považovaní za prekliatych
c : že nesplnil mnohé z Mesiáškych vlastností
d : že rušil judaistické príkazy - zákon o nečistých jedál, jedenie krvi, novmesiace, priepustný list...............
e : Ze pochádzal z Nazaretu, a nik nemal ani tušenia že sa narodil v Betleheme -( zrejme si to evanjelista Matúš vymyslel)
f : že na základe potomstva od Jechoniáša nemal právo na Dávidov tron
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vy ako židia by ste uverili takémuto človeku ? Niekto síce namietne že Ježiš konal zázraky. Ano, konal zázraky, ale ak by teraz prišiel dáky kuzelník, a urobil by velké zázraky ale hlásal by učenie dimatrálne odlišné od Nového Zákona, uverili by ste v neho ? Neuverili, namiesto toho by ste ho označovali za falošného proroka a citovali by ste verše NZ kde hovorí Ježiš o príchode falošných prorokov čo budú konať velké zázraky.......... presne takto tomu bolo aj u židov.... aj oni poznali texty v Písme ktoré hovorili o príchode falošných prorokov konajúcich zázraky :

Kniha Deuteronium 13: 1-4

"1 Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, 2 a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: »Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,«3 nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše."

Rovnako takto to bolo aj s Ježišom. Zo stredu židovského ľudu povstal Ježiš, urobil veľké zázraky, no učil falošné učenie. Išlo teda o skúšku, na ktorú sa dnes všetci krestania chytili. Mimochodom aj Ježiš hlásal iných Bohov, pretože on aj sám seba robil Bohom a teda splnil to pred čím SZ varoval, a totiž že hlásal takých Bohov ktorých Izrael nepoznal. V Judaizme skrátka nebolo povolené do budúcna hlásať nejakých nových Bohov. Ježiš túto podmienku porušil. tým sa okamžite identifikoval ako falošný prorok.

Kniha Deuteronómium 18:22
- toto ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach!

Evanjelium podľa Matúša 24: 15-31
"15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred. 26 Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. 29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý."................. veru hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie kým sa to všetko nesplní

Poznámka : Ježišove proroctvo sa nesplnilo. Po zničení Jeruzalemského chrámu malo hned na to nastať koniec sveta, no nenastal...... Ježiš teda povedal falošné proroctvo a automaticky tým sám seba identifikoval ako za falošného proroka.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 73 650 Bgenerated in : 0.188 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 181 226 xunique displays : 1 064 581 xip address : 3.238.117.56

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...