move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Hlasy a slová®

entries
22
shows
992
uniques
158
theme was created 12.04.2021 by Dušan
7

4. Fénix 13.04.2021, 06:20

Skúsil si niekedy hovoriť len sám k sebe? Myslím to tak, že sa zavrieš do miestnosti, do ktorej nemôže nikto vojsť a nikto ťa nemôže počuť a prehovoríš sám k sebe. Myslím, že je to určitá forma meditácie, pretože pri meditácii vnímaš svoj dych, a pri tejto forme vnímaš slovo svojho dychu. Slovo svojho ducha. Je to slovo, v ktoré veríš, lebo sám sebe nedokážeš klamať. Ak je to navyše pravdivé slovo, tak ti to zvýši náladu. Keď potom vyjdeš z miestnosti medzi ostatných ľudí, budeš medzi nimi žiari...

13.04.2021, 09:38
Vnútorný hlas náleží prejavenému eGu ("vedomiu, mysle, snu, emočnému telu bolesti...". Ale ten patrí do duality ("ja a Som", do spoločnosti na verejnosť. Považuje sa za (alter)eGo ("duhé ja, falošné ja, (ne)pravé ja".

Vnútorný hlas a slovo je tak čierne slovo (zne)uživajúc biele slovo ("ticho". Vnútorný hlas je tak malé ja.

Ten čo vo mne hovorí, čo tu píše, čo premýšla je prejavené (alter)eGo ("ID, eGo, eCHo, super eGo". Je to tkvz. vedomá psyché ("duša, anima...".

Ale toto všetko nie Som "ja".
as response to :
4

1. Dušan 12.04.2021, 21:34

Hlasy a slová boli, sú a budú. Sú všade. Rozpoznávam hlasy a slová v šiestich tkvz. priestoroch: Hlasy a slová v hlave Hlasy a slová vonku za oknom, na ulici a nebi Hlasy a slová v dopravných prostriedkoch Hlasy a slová v domácnosti, v akomkoľvek interiéru z miestnosťami, z rádia a TV, ako aj spolubývajúcich Hlasy a slová tam, kde kinetická pohybová sila vydáva zvuk, pazvuky Hlasy a slová ako zoohalucinácie Kedy sú tie hlasy a slová? Kedy je ich počuť? Záleží to od toho v akej priestorovej diaľ...

13.04.2021, 06:20
Skúsil si niekedy hovoriť len sám k sebe? Myslím to tak, že sa zavrieš do miestnosti, do ktorej nemôže nikto vojsť a nikto ťa nemôže počuť a prehovoríš sám k sebe. Myslím, že je to určitá forma meditácie, pretože pri meditácii vnímaš svoj dych, a pri tejto forme vnímaš slovo svojho dychu. Slovo svojho ducha. Je to slovo, v ktoré veríš, lebo sám sebe nedokážeš klamať. Ak je to navyše pravdivé slovo, tak ti to zvýši náladu. Keď potom vyjdeš z miestnosti medzi ostatných ľudí, budeš medzi nimi žiariť sebavedomím.
as response to :
1
12.04.2021, 21:34
Hlasy a slová boli, sú a budú. Sú všade. Rozpoznávam hlasy a slová v šiestich tkvz. priestoroch:
Hlasy a slová v hlave
Hlasy a slová vonku za oknom, na ulici a nebi
Hlasy a slová v dopravných prostriedkoch
Hlasy a slová v domácnosti, v akomkoľvek interiéru z miestnosťami, z rádia a TV, ako aj spolubývajúcich

Hlasy a slová tam, kde kinetická pohybová sila vydáva zvuk, pazvuky
Hlasy a slová ako zoohalucinácie
Kedy sú tie hlasy a slová? Kedy je ich počuť? Záleží to od toho v akej priestorovej diaľke zvuku sa nachádzate! Ak sa nachádzate v prvej priestorovej diaľke zvuku, teda v prítomnosti zoči voči hovoriacemu, (ne)počujete žiadne hlasy a slová.

Ale akonáhle ste mimo dosah prítomných zoči voči, t.z. v druhej miestnosti a viac, v druhej priestorovej dĺžke zvuku, nazvyme ju, z pohľadu druhej a viac miestností, už hlasy a slová počujete!

Vtedy naberáte dojmu, že sa vás hlasy a slová doslovne týkajú. Snažia sa s vami, s vašim prejaveným eGom, napojiť, (nad) viazať kontakt. Chcú s vami takto na diaľku komunikovať, čítať vám myšlienky.

Buď zachytávate (ne)gatívne pojmy, či výrazy, slová..., alebo pozitívne. Jedno je isté, nech zachytávate (ne)gatívne, či pozitívne pojmy..., máte problém! V prvom i v druhom prípade ide o tkvz. lipnutie, t.z. či zareaguje, či sa prejavíte a na nejakú dobu budete považovaný za blázna.

To znamená že vás ovládajú a riadia vaše i cudzie myšlienky, alebo ich budete ignorovať, (ne)všímať si ich, teda (ne)reagovať a (ne)prejavovať sa na ne. V tom prípade budete tým, čím ste teraz. Tu a teraz!

Otázka znie prečo? A či je vám to príjemné?
Odpoviem. Podľa mňa sa pri čítaní myšlienok cítia dôležito, vypočutí ba výnimočne! Radi rozprávajú verbálne na hlas to, čo si myslíte! A či je vám to príjemné, či nepríjemné, a aké typy hlasov a slov Som zaznamenal si vysvetlíme v nasledujúcich príspevkoch.

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 71 989 Bgenerated in : 0.066 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 181 288 xunique displays : 1 064 590 xip address : 3.238.117.56

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...