Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / mystery / chain
move to top

Geniálna myšlienka.

entries
256
shows
47 855
uniques
2 340
theme was created 18.07.2018 by Fénix
254

253. ruwolf 23.07.2018, 00:02

Ale tá je klamná...

23.07.2018, 05:42
Je ľudská.
as response to :
253

252. Fénix 22.07.2018, 21:27

Ale je to nevedecká metóda.

23.07.2018, 00:02
Ale tá je klamná...
as response to :
252

251. ruwolf 22.07.2018, 21:16

To nie je vedecká metóda...

22.07.2018, 21:27
Ale je to nevedecká metóda.
as response to :
251

249. Fénix 22.07.2018, 20:21

Intuitívne.

22.07.2018, 21:16
To nie je vedecká metóda...
as response to :
249

248. ruwolf 22.07.2018, 19:51

Na to ste ako prišli?

22.07.2018, 20:21
Intuitívne.
as response to :
248

247. Fénix 22.07.2018, 17:31

To sa nedá priamo zmerať.

22.07.2018, 19:51
Na to ste ako prišli?
as response to :
247

246. ruwolf 22.07.2018, 15:16

Všetky merania ukazujú, že rýchlosť svetla je konštantná.

22.07.2018, 17:31
To sa nedá priamo zmerať.
as response to :
246

245. Fénix 22.07.2018, 14:27

Každou časticou. Pri zmene oscilácie sa mení plynutie času danej častice. Mení sa aj rýchlosť svetla, ale v subjektívnom vnímaní je zmena priamo nepozorovateľná.

22.07.2018, 15:16
Všetky merania ukazujú, že rýchlosť svetla je konštantná.
as response to :
245

244. ruwolf 22.07.2018, 12:52

Ako Vesmír osciluje?

22.07.2018, 14:27
Každou časticou. Pri zmene oscilácie sa mení plynutie času danej častice. Mení sa aj rýchlosť svetla, ale v subjektívnom vnímaní je zmena priamo nepozorovateľná.
as response to :
244

243. Fénix 22.07.2018, 12:39

Musíš ju stanoviť zmenou oscilácie vesmíru. Ak to dokážeš, zmení sa rýchlosť svetla, ale tá zmena nebude priamo pozorovateľná, lebo všetky meracie prístroje budú podliehať tej istej zmene. Bude pozorovateľná len nepriamo ako pribúdanie priestoru medzi galaxiami. V skutočnosti sa galaxie zmenšujú v objeme, pribúdanie priestoru je zdanlivé.

22.07.2018, 12:52
Ako Vesmír osciluje?
as response to :
243

241. ruwolf 22.07.2018, 12:33

Takže keď ja stanovím rýchlosť inú, dostanem iné svetlo?

22.07.2018, 12:39
Musíš ju stanoviť zmenou oscilácie vesmíru. Ak to dokážeš, zmení sa rýchlosť svetla, ale tá zmena nebude priamo pozorovateľná, lebo všetky meracie prístroje budú podliehať tej istej zmene. Bude pozorovateľná len nepriamo ako pribúdanie priestoru medzi galaxiami. V skutočnosti sa galaxie zmenšujú v objeme, pribúdanie priestoru je zdanlivé.
as response to :
241

42. Fénix 19.07.2018, 12:37

Svetlo vzniklo stanovením jeho rýchlosti plynutím času. Rýchlosť svetla vo vákuu je relatívna. Závisí od oscilácie Vesmíru.

22.07.2018, 12:33
Takže keď ja stanovím rýchlosť inú, dostanem iné svetlo?
as response to :
42

39. Nadja 19.07.2018, 08:22

"Definovanie je procesuálna stránka definície. Je paralelou k usudzovaniu, lebo vykonáva medzi termínmi podobnú službu ako usudzovanie medzi výrokmi. " Teda definovaním len určujeme nejaký pojem, nemôže ním vzniknúť okrem definície nič, tobôž svetlo :)

19.07.2018, 12:37
Svetlo vzniklo stanovením jeho rýchlosti plynutím času. Rýchlosť svetla vo vákuu je relatívna. Závisí od oscilácie Vesmíru.
as response to :
39

1. Fénix 18.07.2018, 00:04

Dať do súvislosti existenciu svetla a plynutie času bolo na tú dobu geniálne. Navyše vyjadriť, že svetlo vzniklo definovaním jeho rýchlosti plynutím času bolo supergeniálne.

19.07.2018, 08:22
"Definovanie je procesuálna stránka definície. Je paralelou k usudzovaniu, lebo vykonáva medzi termínmi podobnú službu ako usudzovanie medzi výrokmi. "

Teda definovaním len určujeme nejaký pojem, nemôže ním vzniknúť okrem definície nič, tobôž svetlo :)
as response to :
1
18.07.2018, 00:04
Dať do súvislosti existenciu svetla a plynutie času bolo na tú dobu geniálne. Navyše vyjadriť, že svetlo vzniklo definovaním jeho rýchlosti plynutím času bolo supergeniálne.

newest entries : 

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
themes displays : 4 678 468 x
unique displays : 631 716 x
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 18.204.227.117
size : 96 781 B, generated in : 0.077 s