move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / mystery / chain

Geniálna myšlienka.

entries
256
shows
62 775
uniques
2 845
theme was created 18.07.2018 by Fénix
228

226. Fénix 21.07.2018, 11:02

Ak bol Adam prvým človekom, tak kto postavil Sfingu?

21.07.2018, 11:09
No sfingu mohol stvoriť boh ...
as response to :
226

225. Ludwig 21.07.2018, 10:55

Ty nevieš normálne diskutovať. Dávaš otázky ale sám na nič poriadne neodpovedaáš. Pýtam sa, bol adam podla Biblie stvorený Bohom alebo nie? Inak aj Pavol považoval Adama za prvého človeka, nazýva ho tak v liste Korinanom. A Lukáš uvádza vo svojom evanjeliu rodokmeň Ježiša Krista až k Adamovi. Píše koho synom bol Jozef, koho synom jeho otec a tak ďalej, ale keď končí Adamom, tak nepíše že ten bol synom niekoho, ale že bol z Boha. Ale veď inovuj si biblické učenie ak ti v tomto znení pre niečo nev...

21.07.2018, 11:02
Ak bol Adam prvým človekom, tak kto postavil Sfingu?
as response to :
225

224. Fénix 21.07.2018, 10:38

Že bol Adam sám si len domýšľaš. Nikde to nie je jasne napísané.

21.07.2018, 10:55
Ty nevieš normálne diskutovať. Dávaš otázky ale sám na nič poriadne neodpovedaáš. Pýtam sa, bol adam podla Biblie stvorený Bohom alebo nie? Inak aj Pavol považoval Adama za prvého človeka, nazýva ho tak v liste Korinanom. A Lukáš uvádza vo svojom evanjeliu rodokmeň Ježiša Krista až k Adamovi. Píše koho synom bol Jozef, koho synom jeho otec a tak ďalej, ale keď končí Adamom, tak nepíše že ten bol synom niekoho, ale že bol z Boha. Ale veď inovuj si biblické učenie ak ti v tomto znení pre niečo nevyhovuje. To je tvoja vec. Ale nezaťahuj ma prosím do podobných "diskusií".
as response to :
224

223. Ludwig 21.07.2018, 09:00

Ty nepoznáš knihu Genezis? "Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou." Azda sa tu nejednalo o Adama? A že bol Adam sám že zjavné z týchto veršov: "A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel" "Potom Pán, Boh, povedal: "Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná."

21.07.2018, 10:38
Že bol Adam sám si len domýšľaš. Nikde to nie je jasne napísané.
as response to :
223

222. Fénix 21.07.2018, 08:52

Aj moje telo je z prachu zeme a mám otca. Kde je napísané, že Adam bol prvým a jediným človekom na Zemi?

21.07.2018, 09:00
Ty nepoznáš knihu Genezis?
"Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou."
Azda sa tu nejednalo o Adama?
A že bol Adam sám že zjavné z týchto veršov:
"A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel"
"Potom Pán, Boh, povedal: "Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná."
as response to :
222

221. Ludwig 21.07.2018, 08:28

Bol predsa stvorený zo zeme. Ako teda mohol byť súčasne splodený nejakým samcom? Schválne píšem samcom, lebo Adam bol prvým človekom a tak jeho otec by ani nemohol byť človekom....

21.07.2018, 08:52
Aj moje telo je z prachu zeme a mám otca. Kde je napísané, že Adam bol prvým a jediným človekom na Zemi?
as response to :
221

220. Fénix 21.07.2018, 08:24

Kde je napísané, že Adam nemal otca?

21.07.2018, 08:28
Bol predsa stvorený zo zeme. Ako teda mohol byť súčasne splodený nejakým samcom? Schválne píšem samcom, lebo Adam bol prvým človekom a tak jeho otec by ani nemohol byť človekom....
as response to :
220

219. Ludwig 21.07.2018, 08:18

Dokážem si taký mechanizmus predstaviť, ale aj tak evolúciu nemôžem prijať, pretože nejde zosúladiť s tým čo je napísané v knihe Genezis. Adam bol stvorený k obrazu Boha, nemal žiadneho otca, len stvoriteľa-Boha. Ako by potom mohol byť potomkom opíc?

21.07.2018, 08:24
Kde je napísané, že Adam nemal otca?
as response to :
219

216. EnaXnaY 20.07.2018, 22:01

O big bang mi ani tak nešlo, skôr o ten vek vesmíru Dokážeš si predstaviť mechanizmus, ktorý by napríklad pánBožko nastavil ako zákonitosť vesmíru a ktorý by spôsobil, že život by sa postupne vyvinul od jednoduchších foriem k zložitejším, tak ako to zhruba popisuje evolučná teória?

21.07.2018, 08:18
Dokážem si taký mechanizmus predstaviť, ale aj tak evolúciu nemôžem prijať, pretože nejde zosúladiť s tým čo je napísané v knihe Genezis. Adam bol stvorený k obrazu Boha, nemal žiadneho otca, len stvoriteľa-Boha. Ako by potom mohol byť potomkom opíc?
as response to :
216

205. EnaXnaY 20.07.2018, 21:18

Ludwig, veríš tomu, že vesmír je starý niekoľko miliárd rokov? Podľa teórie o big bangu?

20.07.2018, 22:01
O big bang mi ani tak nešlo, skôr o ten vek vesmíru

Dokážeš si predstaviť mechanizmus, ktorý by napríklad pánBožko nastavil ako zákonitosť vesmíru a ktorý by spôsobil, že život by sa postupne vyvinul od jednoduchších foriem k zložitejším, tak ako to zhruba popisuje evolučná teória?
as response to :
205

203. Ludwig 20.07.2018, 21:17

Keď sa budeš totuo problematikou zaoberať hlbšie, tak zistíš že nič jednoznačne dokázané nie je. Na všetky tie "dôkazy" existujú protiargumenty vedcov čo teórii evolúcie odporujú a nie sú o nič menej fundované ako argumenty evolucionistov...

20.07.2018, 21:18
Ludwig, veríš tomu, že vesmír je starý niekoľko miliárd rokov?

Podľa teórie o big bangu?
as response to :
203

198. Nadja 20.07.2018, 21:14

Evolúcia rozhodne dokázaná je :) Zmeny živočíchov alebo baktérií sú jasne pozorovateľné a definované...

20.07.2018, 21:17
Keď sa budeš totuo problematikou zaoberať hlbšie, tak zistíš že nič jednoznačne dokázané nie je. Na všetky tie "dôkazy" existujú protiargumenty vedcov čo teórii evolúcie odporujú a nie sú o nič menej fundované ako argumenty evolucionistov...
as response to :
198

178. Ludwig 20.07.2018, 21:00

Preto som slovo dokázateľné napísal velkými písmenami, aby si do toho nezaťahovala nejaké nedokázateľné teórie...Opakujem, že dokázateľné poznatky vedy Biblii neodporujú. Napríklad gulatosť zeme či heliocentorická sústava...

20.07.2018, 21:14
Evolúcia rozhodne dokázaná je :) Zmeny živočíchov alebo baktérií sú jasne pozorovateľné a definované...
as response to :
178

176. Nadja 20.07.2018, 20:58

No, napríklad evolúcia človeka rozhodne áno :)

20.07.2018, 21:00
Preto som slovo dokázateľné napísal velkými písmenami, aby si do toho nezaťahovala nejaké nedokázateľné teórie...Opakujem, že dokázateľné poznatky vedy Biblii neodporujú. Napríklad gulatosť zeme či heliocentorická sústava...
as response to :
176

174. Ludwig 20.07.2018, 20:51

Nie je veriaci ako veriaci a žiedne DOKÁZATEĽNÉ poznatky vedy Biblii neodporujú...

20.07.2018, 20:58
No, napríklad evolúcia človeka rozhodne áno :)
as response to :
174

172. Nadja 20.07.2018, 20:44

To je samozrejmé. Zaujímavé, že veriaci také poznatky popierali ešte aj vtedy, ked už dôkazy boli uznané :) lebo odporovali Biblii :)

20.07.2018, 20:51
Nie je veriaci ako veriaci a žiedne DOKÁZATEĽNÉ poznatky vedy Biblii neodporujú...
as response to :
172

169. Ludwig 20.07.2018, 20:35

Zrejme si nepochopila pointu. Keby ste so svojím obmedzeným ateistickým prístupom žili pred pár storočiami, tak by ste spochybňovali veci ktoré sú dnes považované za nezvratný fakt...

20.07.2018, 20:44
To je samozrejmé. Zaujímavé, že veriaci také poznatky popierali ešte aj vtedy, ked už dôkazy boli uznané :) lebo odporovali Biblii :)
as response to :
169

168. Nadja 20.07.2018, 20:32

Ukáž čo len jeden výsledok nezávislý na viere... ktorý prístroj zachytáva DUCHOVNý SVET?

20.07.2018, 20:35
Zrejme si nepochopila pointu. Keby ste so svojím obmedzeným ateistickým prístupom žili pred pár storočiami, tak by ste spochybňovali veci ktoré sú dnes považované za nezvratný fakt...
consents: uchostrapate
as response to :
168

164. Ludwig 20.07.2018, 20:22

Jeho myslenie sa stane rozhodne obmedzenejším, lebo pripúšťa existenciu len toho, čo dokáže pochopiť svojím obmedzeným myslením a čo považuje za vedecky dokázateľné... Zopakujem príklad s infrazvukom a ultrazvukom. Prenesme sa do doby keď neexistovali prístoje čo dokázali zaznamenať toto zvukové spektrum, nezachytiteľné ľudským sluchom. Podla logiky ateistu infrazvuk a ultrazvuk nemohli jednoducho neeexistoval, lebo on neráčil takéto zvuky zachyti svojím sluchom. Prístup veriaceho človeka: to že...

20.07.2018, 20:32
Ukáž čo len jeden výsledok nezávislý na viere... ktorý prístroj zachytáva DUCHOVNý SVET?
as response to :
164

159. Nadja 20.07.2018, 20:14

Takže ak je niekto veriaci a stane sa ateistom, obmedzí sa mu rozum? :) Zmeral to niekto na MRI? :)

20.07.2018, 20:22
Jeho myslenie sa stane rozhodne obmedzenejším, lebo pripúšťa existenciu len toho, čo dokáže pochopiť svojím obmedzeným myslením a čo považuje za vedecky dokázateľné...
Zopakujem príklad s infrazvukom a ultrazvukom. Prenesme sa do doby keď neexistovali prístoje čo dokázali zaznamenať toto zvukové spektrum, nezachytiteľné ľudským sluchom. Podla logiky ateistu infrazvuk a ultrazvuk nemohli jednoducho neeexistoval, lebo on neráčil takéto zvuky zachyti svojím sluchom. Prístup veriaceho človeka: to že ja niečo nepočujem neznamená že to neexistuje. Koho pohľad je obmedzenejší?
as response to :
159

158. Ludwig 20.07.2018, 20:09

Správne by malo byť, čo ateistov obmedzený rozum nedokáže pochopiť, je ateistom považované za neexistujúce...

20.07.2018, 20:14
Takže ak je niekto veriaci a stane sa ateistom, obmedzí sa mu rozum? :)
Zmeral to niekto na MRI? :)
as response to :
158

150. Lemmy 20.07.2018, 20:03

Zvykni si na známe Ruwolfove: Čo sa nijako neprejavuje, považuje sa za neexistujúce.

20.07.2018, 20:09
Správne by malo byť, čo ateistov obmedzený rozum nedokáže pochopiť, je ateistom považované za neexistujúce...
as response to :
150

147. Nadja 20.07.2018, 20:02

Ludwig, v podstate to možné je, ale potom ho nepoznáme :) Nemáme šancu ho poznať. To nevylučuje ale to, že existuje :)

20.07.2018, 20:03
Zvykni si na známe Ruwolfove: Čo sa nijako neprejavuje, považuje sa za neexistujúce.
as response to :
147

142. Ludwig 20.07.2018, 19:57

A čo ak iný svet nie je našimi zmyslami poznateľný? To samo o sebe vylučuje iný svet, duchovný?

20.07.2018, 20:02
Ludwig, v podstate to možné je, ale potom ho nepoznáme :) Nemáme šancu ho poznať. To nevylučuje ale to, že existuje :)
consents: Ludwig
as response to :
142

141. Lemmy 20.07.2018, 19:55

Iný ako materiálny svet nepoznáme. A z princípu ani nie je iný poznateľný. Len niektorí ľudia dokážu o tom hovoriť, a to je tak všetko. Ale hovoriť sa dá aj o Snehulienke, o kruhovom štvorci, o nekonečnej priamke…

20.07.2018, 19:57
A čo ak iný svet nie je našimi zmyslami poznateľný? To samo o sebe vylučuje iný svet, duchovný?
as response to :
141

139. Ludwig 20.07.2018, 19:52

Chybou je ak to aplikuješ na materiálny svet okolo nás. Tu nemožno časticu oddeliť od času, akýkoľvek pohyb totiž vždy vykonáva v čase...

20.07.2018, 19:55
Iný ako materiálny svet nepoznáme. A z princípu ani nie je iný poznateľný. Len niektorí ľudia dokážu o tom hovoriť, a to je tak všetko. Ale hovoriť sa dá aj o Snehulienke, o kruhovom štvorci, o nekonečnej priamke…
as response to :
139

135. Fénix 20.07.2018, 19:48

Plynutie času je oscilácia častíc. Častice nemusia oscilovať.

20.07.2018, 19:52
Chybou je ak to aplikuješ na materiálny svet okolo nás. Tu nemožno časticu oddeliť od času, akýkoľvek pohyb totiž vždy vykonáva v čase...
as response to :
135

131. Ludwig 20.07.2018, 19:33

Síce nepotrebujú , ale ich pohyb trvá určitý čas, sú s časom teda zviazané. Dokonca aj bez pohybu podliehajú častice času. Aspoň živé. Závodník môže na štarte znehybnieť, ale bunky jeho organizmu aj tak stárnu, bez ohľadu na to či sa hýbe....

20.07.2018, 19:48
Plynutie času je oscilácia častíc. Častice nemusia oscilovať.
as response to :
131

130. Fénix 20.07.2018, 19:29

Častice sa hýbu v priestore. Nepotrebujú na to čas.

20.07.2018, 19:33
Síce nepotrebujú , ale ich pohyb trvá určitý čas, sú s časom teda zviazané. Dokonca aj bez pohybu podliehajú častice času. Aspoň živé. Závodník môže na štarte znehybnieť, ale bunky jeho organizmu aj tak stárnu, bez ohľadu na to či sa hýbe....
as response to :
130

128. Ludwig 20.07.2018, 19:19

Častice sa hýbu v čase. Ak vykonávam pohyb, vykonávam ho v čase. Predošlý pohyb je minulosťou, súčasný súčasnosťou a pohyb čo len vykonám budúcnosťou. Častica sa teda pohybuje aj v čase...

20.07.2018, 19:29
Častice sa hýbu v priestore. Nepotrebujú na to čas.
as response to :
128

125. Fénix 20.07.2018, 18:26

Udalosti sa hýbu v čase, častice sa hýbu v priestore.

20.07.2018, 19:19
Častice sa hýbu v čase. Ak vykonávam pohyb, vykonávam ho v čase. Predošlý pohyb je minulosťou, súčasný súčasnosťou a pohyb čo len vykonám budúcnosťou. Častica sa teda pohybuje aj v čase...
as response to :
125

123. Ludwig 20.07.2018, 17:38

Ale pohol. Hneď ako vyrazil z ciela, tak ten okamžik sa stal vzápetí minulosťou, teda každým jeho krokom sa budúcnosť stávala súčasnosťou, zatiaľ čo jeho predošlé kroky sa stávali minulosťou. Krásne sa pohyboval v čase....

20.07.2018, 18:26
Udalosti sa hýbu v čase, častice sa hýbu v priestore.
as response to :
123

117. Fénix 20.07.2018, 17:22

Bežec sa nepohol v čas ani do minulosti, ani do budúcnosti. Pohol sa iba v priestore.

20.07.2018, 17:38
Ale pohol. Hneď ako vyrazil z ciela, tak ten okamžik sa stal vzápetí minulosťou, teda každým jeho krokom sa budúcnosť stávala súčasnosťou, zatiaľ čo jeho predošlé kroky sa stávali minulosťou. Krásne sa pohyboval v čase....
as response to :
117

115. Nadja 20.07.2018, 17:11

Zo skúsenosti vieme, že ten bežec dobehne v nejakom čase, takže Aristoteles nedokázal nič. Kde spravil chybu?

20.07.2018, 17:22
Bežec sa nepohol v čas ani do minulosti, ani do budúcnosti. Pohol sa iba v priestore.
as response to :
115

112. Fénix 20.07.2018, 16:07

Keď má bežec ubehnúť nejakú dráhu, najprv musí ubehnúť polovicu, až potom druhú polovicu. Keď ubehne polovicu dráhy, najprv musí ubehnúť polovicu zo zvyšku dráhy, až potom druhú polovicu. Takto sa nikdy nedostane do cieľa. Pohyb bežca v čase je nemožný. Aristotelovi odporcovia však dokázali existenciu kvantového pohybu bežca v priestore tak, že dráhu rozdelili na jednotlivé kroky, čo sú kvantové skoky bežca v priestore.

20.07.2018, 17:11
Zo skúsenosti vieme, že ten bežec dobehne v nejakom čase, takže Aristoteles nedokázal nič. Kde spravil chybu?
as response to :
112

109. Nadja 20.07.2018, 14:13

Ako Aristoteles dokázal, že pohyb častice v čase neexistuje? Prosím konkrétne ten dôkaz...

20.07.2018, 16:07
Keď má bežec ubehnúť nejakú dráhu, najprv musí ubehnúť polovicu, až potom druhú polovicu. Keď ubehne polovicu dráhy, najprv musí ubehnúť polovicu zo zvyšku dráhy, až potom druhú polovicu. Takto sa nikdy nedostane do cieľa. Pohyb bežca v čase je nemožný.
Aristotelovi odporcovia však dokázali existenciu kvantového pohybu bežca v priestore tak, že dráhu rozdelili na jednotlivé kroky, čo sú kvantové skoky bežca v priestore.
as response to :
109

90. Fénix 20.07.2018, 00:30

Informácia sa šíri nekonečne rýchlo. Aristoteles dokázal, že pohyb častice v čase neexistuje. Jeho odporcovia dokázali, že kvantový pohyb častice v priestore existuje. Kvantová častica je chodec, ktorý kráča priestorom nekonečne rýchlo. Objem je len ilúzia oscilácie.

20.07.2018, 14:13
Ako Aristoteles dokázal, že pohyb častice v čase neexistuje? Prosím konkrétne ten dôkaz...
as response to :
90

89. Nadja 19.07.2018, 22:11

Nulové pozorovanie je žiadne pozorovanie :)

20.07.2018, 00:30
Informácia sa šíri nekonečne rýchlo. Aristoteles dokázal, že pohyb častice v čase neexistuje. Jeho odporcovia dokázali, že kvantový pohyb častice v priestore existuje. Kvantová častica je chodec, ktorý kráča priestorom nekonečne rýchlo. Objem je len ilúzia oscilácie.
as response to :
89

88. EnaXnaY 19.07.2018, 22:06

Nekonečne krátky z môjho pohľadu znamená nulový

19.07.2018, 22:11
Nulové pozorovanie je žiadne pozorovanie :)
as response to :
88

85. Nadja 19.07.2018, 22:04

To je jedno, ako je dlhý, vždy trvá nejakú dobu :)

19.07.2018, 22:06
Nekonečne krátky z môjho pohľadu znamená nulový
as response to :
85

80. Fénix 19.07.2018, 21:45

Moment pozorovania je nekonečne krátky.

19.07.2018, 22:04
To je jedno, ako je dlhý, vždy trvá nejakú dobu :)
as response to :
80

79. Nadja 19.07.2018, 21:29

Pozorovanie vyžaduje čas.

19.07.2018, 21:45
Moment pozorovania je nekonečne krátky.
as response to :
79

74. Fénix 19.07.2018, 21:19

Jazykom kvantovej fyziky pozorovateľom.

19.07.2018, 21:29
Pozorovanie vyžaduje čas.
as response to :
74

72. Nadja 19.07.2018, 21:16

Kým?

19.07.2018, 21:19
Jazykom kvantovej fyziky pozorovateľom.
as response to :
72

71. Fénix 19.07.2018, 20:31

Svetlo bolo definované prvou udalosťou, ktorou boli dané dejiny vesmíru.

19.07.2018, 21:16
Kým?
as response to :
71

45. Nadja 19.07.2018, 14:07

Lenže definovanie je zmena z nedefinovaného na definované, a to už vyžaduje čas :)

19.07.2018, 20:31
Svetlo bolo definované prvou udalosťou, ktorou boli dané dejiny vesmíru.
as response to :
45

44. Fénix 19.07.2018, 13:52

Najprv bolo svetlo definované, až potom zažaté. Na počiatku, keď ešte neplynul čas, nemohlo byť žiadne svetlo. Najprv vznikla možnosť, až potom svetlo zažiarilo.

19.07.2018, 14:07
Lenže definovanie je zmena z nedefinovaného na definované, a to už vyžaduje čas :)
consents: uchostrapate
as response to :
44

43. Nadja 19.07.2018, 13:35

Podľa teba teda najprv bola rýchlosť svetla, až potom vzniklo svetlo?

19.07.2018, 13:52
Najprv bolo svetlo definované, až potom zažaté. Na počiatku, keď ešte neplynul čas, nemohlo byť žiadne svetlo. Najprv vznikla možnosť, až potom svetlo zažiarilo.
consents: uchostrapate
as response to :
43

42. Fénix 19.07.2018, 12:37

Svetlo vzniklo stanovením jeho rýchlosti plynutím času. Rýchlosť svetla vo vákuu je relatívna. Závisí od oscilácie Vesmíru.

19.07.2018, 13:35
Podľa teba teda najprv bola rýchlosť svetla, až potom vzniklo svetlo?
as response to :
42

39. Nadja 19.07.2018, 08:22

"Definovanie je procesuálna stránka definície. Je paralelou k usudzovaniu, lebo vykonáva medzi termínmi podobnú službu ako usudzovanie medzi výrokmi. " Teda definovaním len určujeme nejaký pojem, nemôže ním vzniknúť okrem definície nič, tobôž svetlo :)

19.07.2018, 12:37
Svetlo vzniklo stanovením jeho rýchlosti plynutím času. Rýchlosť svetla vo vákuu je relatívna. Závisí od oscilácie Vesmíru.
as response to :
39

1. Fénix 18.07.2018, 00:04

Dať do súvislosti existenciu svetla a plynutie času bolo na tú dobu geniálne. Navyše vyjadriť, že svetlo vzniklo definovaním jeho rýchlosti plynutím času bolo supergeniálne.

19.07.2018, 08:22
"Definovanie je procesuálna stránka definície. Je paralelou k usudzovaniu, lebo vykonáva medzi termínmi podobnú službu ako usudzovanie medzi výrokmi. "

Teda definovaním len určujeme nejaký pojem, nemôže ním vzniknúť okrem definície nič, tobôž svetlo :)
as response to :
1
18.07.2018, 00:04
Dať do súvislosti existenciu svetla a plynutie času bolo na tú dobu geniálne. Navyše vyjadriť, že svetlo vzniklo definovaním jeho rýchlosti plynutím času bolo supergeniálne.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 195 523 Bgenerated in : 0.092 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 710 903 xunique displays : 918 856 xip address : 3.239.242.55

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...