Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / mystery / chain
move to top

Geniálna myšlienka.

entries
256
shows
47 544
uniques
2 331
theme was created 18.07.2018 by Fénix
186

181. Nadja 20.07.2018, 21:04

To nepôjde :) ale neva, my ženy máme iné prednosti na ktoré nemáte zasa vy :)))

20.07.2018, 21:08
Samozrejme, že máte.
Len som zvedavý ako to vysvetlíš bukvičákom.
as response to :
181

177. peter67 20.07.2018, 21:00

V prostate ma tatko pravdu. Nejde o tlačovú chybu. Svetové tabuľky najlepších šachistov sveta to dokazujú, ale nekričme hop!! Možno sa zatiaľ taká nenarodila. Tatkovi odkáž, že pár žien aj na Slovensku sa nájde, ktoré ho pobijú s ľavou rukou

20.07.2018, 21:04
To nepôjde :) ale neva, my ženy máme iné prednosti na ktoré nemáte zasa vy :)))
consents: peter67
as response to :
177

175. Nadja 20.07.2018, 20:56

Šachy veľmi hrať neviem, ocko sa mi vždy smial, že žena nikdy nemôže hrať šachy lepšie ako chlap, a neviem, či sa mi niekedy podarilo nad ním vyhrať :) ale desne ma to štvalo

20.07.2018, 21:00
V prostate ma tatko pravdu.
Nejde o tlačovú chybu.
Svetové tabuľky najlepších šachistov sveta to dokazujú, ale nekričme hop!! Možno sa zatiaľ taká nenarodila.
Tatkovi odkáž, že pár žien aj na Slovensku sa nájde, ktoré ho pobijú s ľavou rukou
as response to :
175

173. peter67 20.07.2018, 20:51

Tak to vidíš sestrička. Niečo vygúglil a nevie čo!! Ja neviem ako sa to píše po francúzsky, ale občas sa mi to za šachovnicou podarí.

20.07.2018, 20:56
Šachy veľmi hrať neviem, ocko sa mi vždy smial, že žena nikdy nemôže hrať šachy lepšie ako chlap, a neviem, či sa mi niekedy podarilo nad ním vyhrať :) ale desne ma to štvalo
as response to :
173

163. Nadja 20.07.2018, 20:19

Á jéje

20.07.2018, 20:51
Tak to vidíš sestrička. Niečo vygúglil a nevie čo!! Ja neviem ako sa to píše po francúzsky, ale občas sa mi to za šachovnicou podarí.
as response to :
163

160. peter67 20.07.2018, 20:14

Uveď postavenie figúrok a notáciu brania mimochodom. Uvidím, či vieš o čom píšeš.

20.07.2018, 20:19
Á jéje
as response to :
160

126. Fénix 20.07.2018, 18:26

To bol ťah En passante.

20.07.2018, 20:14
Uveď postavenie figúrok a notáciu brania mimochodom. Uvidím, či vieš o čom píšeš.
as response to :
126

119. EnaXnaY 20.07.2018, 17:25

Lebo odpovedáš obkľukou

20.07.2018, 18:26
To bol ťah En passante.
as response to :
119

118. Fénix 20.07.2018, 17:24

Ale prečo tak konfrontačne?

20.07.2018, 17:25
Lebo odpovedáš obkľukou
as response to :
118

116. EnaXnaY 20.07.2018, 17:14

Ďalší fanatik asi to bude

20.07.2018, 17:24
Ale prečo tak konfrontačne?
as response to :
116

113. Ludwig 20.07.2018, 16:33

A kto je tvoj otec?

20.07.2018, 17:14
Ďalší fanatik asi to bude
as response to :
113

111. Fénix 20.07.2018, 15:14

Ja a môj otec jedno sme.

20.07.2018, 16:33
A kto je tvoj otec?
as response to :
111

110. EnaXnaY 20.07.2018, 14:37

Pozorovateľ určite nie je pôvodcom pozorovaného

20.07.2018, 15:14
Ja a môj otec jedno sme.
as response to :
110

108. Fénix 20.07.2018, 13:53

Každý rieši niečo iné. Niekto hnačku a niekto pozorovateľa.

20.07.2018, 14:37
Pozorovateľ určite nie je pôvodcom pozorovaného
as response to :
108

106. EnaXnaY 20.07.2018, 13:01

Ponúkaš len nejaké pochybné odpovede, pričom ani len ich pôvod nevieš doložiť

20.07.2018, 13:53
Každý rieši niečo iné. Niekto hnačku a niekto pozorovateľa.
as response to :
106

103. EnaXnaY 20.07.2018, 12:08

Zmysluplná diskusia, len čo je pravda

20.07.2018, 13:01
Ponúkaš len nejaké pochybné odpovede, pričom ani len ich pôvod nevieš doložiť
consents: Ludwig
as response to :
103

102. Fénix 20.07.2018, 11:58

To mi nebráni písať si čo chcem. Hovorím tomu odpoveď okľukou.

20.07.2018, 12:08
Zmysluplná diskusia, len čo je pravda
consents: Ludwig
as response to :
102

101. EnaXnaY 20.07.2018, 11:51

Ale porozumel si otázke, však

20.07.2018, 11:58
To mi nebráni písať si čo chcem. Hovorím tomu odpoveď okľukou.
as response to :
101

100. Fénix 20.07.2018, 10:33

Správne si sa mal opýtať: Od koho vieš, čo tam nie je?

20.07.2018, 11:51
Ale porozumel si otázke, však
as response to :
100

99. Fénix 20.07.2018, 10:31

Tvoja otázka je nelogická. Vedomosti nemajú stanovené miesto v priestore.

20.07.2018, 10:33
Správne si sa mal opýtať: Od koho vieš, čo tam nie je?
as response to :
99

98. EnaXnaY 20.07.2018, 08:32

Na to som sa už vôbec nepýtal

20.07.2018, 10:31
Tvoja otázka je nelogická. Vedomosti nemajú stanovené miesto v priestore.
as response to :
98

97. Fénix 20.07.2018, 08:28

Nie je tam fyzika, len matematika založená na logike.

20.07.2018, 08:32
Na to som sa už vôbec nepýtal
as response to :
97

96. EnaXnaY 20.07.2018, 05:39

Na to som sa nepýtal

20.07.2018, 08:28
Nie je tam fyzika, len matematika založená na logike.
as response to :
96

91. Fénix 20.07.2018, 00:33

Neplynie tam čas. Nie je tam svetlo. Častice tam nemajú objem, sú to struny.

20.07.2018, 05:39
Na to som sa nepýtal
as response to :
91

87. EnaXnaY 19.07.2018, 22:05

Odkiaľ vieš čo tam nie je?

20.07.2018, 00:33
Neplynie tam čas. Nie je tam svetlo. Častice tam nemajú objem, sú to struny.
as response to :
87

84. Fénix 19.07.2018, 21:56

Viem, čo tam nie je.

19.07.2018, 22:05
Odkiaľ vieš čo tam nie je?
as response to :
84

82. EnaXnaY 19.07.2018, 21:47

Tak ako vieš, čo tam je?

19.07.2018, 21:56
Viem, čo tam nie je.
as response to :
82

81. Fénix 19.07.2018, 21:47

Nevidel by som tam nič.

19.07.2018, 21:47
Tak ako vieš, čo tam je?
as response to :
81

76. EnaXnaY 19.07.2018, 21:22

Si sa tam bol pozrieť, keď to tak sebavedome tvrdíš?

19.07.2018, 21:47
Nevidel by som tam nič.
as response to :
76

75. Fénix 19.07.2018, 21:21

V čiernej diere za horizontom udalostí sú podmienky, aké boli pred prvou udalosťou

19.07.2018, 21:22
Si sa tam bol pozrieť, keď to tak sebavedome tvrdíš?
consents: Boris
as response to :
75

73. EnaXnaY 19.07.2018, 21:18

Kua zas ten SAMO a SATO Vyzerá to tak, že oni to tu všetko kurwia Od začiatku

19.07.2018, 21:21
V čiernej diere za horizontom udalostí sú podmienky, aké boli pred prvou udalosťou
as response to :
73

72. Nadja 19.07.2018, 21:16

Kým?

19.07.2018, 21:18
Kua zas ten SAMO a SATO

Vyzerá to tak, že oni to tu všetko kurwia

Od začiatku
as response to :
72

71. Fénix 19.07.2018, 20:31

Svetlo bolo definované prvou udalosťou, ktorou boli dané dejiny vesmíru.

19.07.2018, 21:16
Kým?
as response to :
71

45. Nadja 19.07.2018, 14:07

Lenže definovanie je zmena z nedefinovaného na definované, a to už vyžaduje čas :)

19.07.2018, 20:31
Svetlo bolo definované prvou udalosťou, ktorou boli dané dejiny vesmíru.
as response to :
45

44. Fénix 19.07.2018, 13:52

Najprv bolo svetlo definované, až potom zažaté. Na počiatku, keď ešte neplynul čas, nemohlo byť žiadne svetlo. Najprv vznikla možnosť, až potom svetlo zažiarilo.

19.07.2018, 14:07
Lenže definovanie je zmena z nedefinovaného na definované, a to už vyžaduje čas :)
consents: uchostrapate
as response to :
44

43. Nadja 19.07.2018, 13:35

Podľa teba teda najprv bola rýchlosť svetla, až potom vzniklo svetlo?

19.07.2018, 13:52
Najprv bolo svetlo definované, až potom zažaté. Na počiatku, keď ešte neplynul čas, nemohlo byť žiadne svetlo. Najprv vznikla možnosť, až potom svetlo zažiarilo.
consents: uchostrapate
as response to :
43

42. Fénix 19.07.2018, 12:37

Svetlo vzniklo stanovením jeho rýchlosti plynutím času. Rýchlosť svetla vo vákuu je relatívna. Závisí od oscilácie Vesmíru.

19.07.2018, 13:35
Podľa teba teda najprv bola rýchlosť svetla, až potom vzniklo svetlo?
as response to :
42

39. Nadja 19.07.2018, 08:22

"Definovanie je procesuálna stránka definície. Je paralelou k usudzovaniu, lebo vykonáva medzi termínmi podobnú službu ako usudzovanie medzi výrokmi. " Teda definovaním len určujeme nejaký pojem, nemôže ním vzniknúť okrem definície nič, tobôž svetlo :)

19.07.2018, 12:37
Svetlo vzniklo stanovením jeho rýchlosti plynutím času. Rýchlosť svetla vo vákuu je relatívna. Závisí od oscilácie Vesmíru.
as response to :
39

1. Fénix 18.07.2018, 00:04

Dať do súvislosti existenciu svetla a plynutie času bolo na tú dobu geniálne. Navyše vyjadriť, že svetlo vzniklo definovaním jeho rýchlosti plynutím času bolo supergeniálne.

19.07.2018, 08:22
"Definovanie je procesuálna stránka definície. Je paralelou k usudzovaniu, lebo vykonáva medzi termínmi podobnú službu ako usudzovanie medzi výrokmi. "

Teda definovaním len určujeme nejaký pojem, nemôže ním vzniknúť okrem definície nič, tobôž svetlo :)
as response to :
1
18.07.2018, 00:04
Dať do súvislosti existenciu svetla a plynutie času bolo na tú dobu geniálne. Navyše vyjadriť, že svetlo vzniklo definovaním jeho rýchlosti plynutím času bolo supergeniálne.

newest entries : 

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
themes displays : 4 651 362 x
unique displays : 627 116 x
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 34.204.176.125
size : 156 545 B, generated in : 0.067 s